Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.
Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Skotlanti

Tässä jaksossa kuvataan Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytäntöä erityisesti Skotlannin oikeudenkäyttöalueen kannalta. Jaksossa käsitellään erityisesti sellaista oikeuskäytäntöä, johon yleisöllä on mahdollisuus tutustua julkisissa tietokannoissa.

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Skotlannissa saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Skotlannin oikeudenkäyttöalueella suuri osa tuomioistuinten oikeuskäytännöstä on yleisön saatavilla.

Siviilituomioistuimet

Siviilituomioistuinten joukosta oikeuskäytäntöä julkaisevat Court of Session ja Appellate Committee of the House of Lords (ylähuoneen muutoksenhakuvaliokunta). House of Lords on lainkäyttöelimenä määrä korvata uudella Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimmalla oikeudella (Supreme Court) 1. lokakuuta 2009 alkaen. Myös erityisen merkittävät Sheriff Courtien tuomiot julkaistaan.

Rikostuomioistuimet

Rikostuomioistuinten joukosta oikeuskäytäntöä julkaisevat Sheriff Courtit ja High Court of Justiciary, joka on Skotlannin ylin rikostuomioistuin.

Perheoikeudellisissa asioissa ja joissakin rikosasioissa annetut ratkaisut voidaan julkaista nimettöminä.

Oikeuskäytäntöä on julkaistu vuodesta 1998 lähtien. Tuomiot julkaistaan aikaisintaan vuorokauden ja viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun ne on annettu.

Oikeudelliset tietokannat

Scottish Court Service (oikeusvirasto) julkaisee verkkosivustollaan Sheriff Courtien, Court of Sessionin ja High Court of Justiciaryn tuomioita, jotka on annettu syyskuusta 1998 lähtien. Käytettävissä on kaksi erillistä hakusivua, joista toisella voi hakea Court of Sessionin ja High Court of Justiciaryn ja toisella Sheriff Courtien ratkaisuja. Tuomiot ovat saatavilla ilmaiseksi.

Parlamentin ylähuoneen muutoksenhakuvaliokunnalta voi pyytää 14. marraskuuta 1996 ja 30. heinäkuuta 2009 välisenä aikana annettuja tuomioita. Ne ovat saatavilla ilmaiseksi.

Lisäksi on käytettävissä joitakin kansallisia lakikokoelmia ja oikeudellisia tietokantoja.

Bailiin (British and Irish Legal Information Institute) lakitietokannan oikeustapauskokoelmaan sisältyvät Court of Sessionin ratkaisut vuodesta 1879, High Court of Justiciaryn ratkaisut vuodesta 1914, Sheriff Courtien ratkaisut vuodesta 1998 ja House of Lordsin ratkaisut vuodesta 1838 alkaen. Tuomiot ovat saatavilla ilmaiseksi.

Bailiin verkkosivustolla on tietoa myös Yhdistyneen kuningaskunnan eri tribunal-tuomioistuinten (erikoistuneiden hallintotuomioistuinten) ratkaisuista:

 • Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber): toisen asteen hallintotuomioistuimen hallintovalitusjaosto
 • Upper Tribunal (Finance and Tax): toisen asteen hallintotuomioistuin, vero- ja varallisuusjaosto
 • Upper Tribunal (Lands Chamber): toisen asteen hallintotuomioistuin, kiinteistöjaosto
 • First-tier Tribunal (Health, Education and Social Care Chamber): ensimmäisen asteen hallintotuomioistuin, terveydenhoito-, koulutus- ja sosiaaliturvajaosto
 • First-tier Tribunal (Tax): ensimmäisen asteen hallintotuomioistuin, verojaosto
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal: Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuasioiden muutoksenhakutuomioistuin
 • Nominet UK Dispute Resolution Service: Nominet UK -riitojenratkaisuelin
 • Special Immigrations Appeals Commission: erityismuutoksenhakuelin maahanmuuttoasioissa
 • United Kingdom Employment Appeal Tribunal: Yhdistyneen kuningaskunnan työllisyysasioiden muutoksenhakutuomioistuin
 • United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalvelu- ja rahoitusmarkkina-asioiden muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita
 • United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal: Yhdistyneen kuningaskunnan turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden muutoksenhakutuomioistuin
 • United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel: Yhdistyneen kuningaskunnan tietoturva-asioiden muutoksenhakutuomioistuin ja kansallista turvallisuutta käsittelevä muutoksenhakulautakunta
 • United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions: tuloveroja käsittelevien Yhdistyneen kuningaskunnan asiamiesten päätöksiä
 • UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions: sosiaaliturvaa ja elatusapua käsittelevien Yhdistyneen kuningaskunnan asiamiesten päätöksiä
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevien muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita
 1. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs) Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevän muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita (tulliasiat)
 2. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise) Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevien muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita (valmisteveroasiat)
 3. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax) Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevien muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita (vakuutusmaksuveroasiat)
 4. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax) Decisions: Yhdistyneen kuningaskunnan arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevien muutoksenhakutuomioistuinten tuomioita (kaatopaikkaveroasiat)

Linkkejä

Bailii, House of Lords, Bailiin verkkosivut, House of Lords, Scottish Courts Service, Court of Session ja High Court of Justiciary, Sheriff Courtit

Päivitetty viimeksi: 06/06/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.