Tämän sivun alkukielistä versiota espanja on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Espanja

Oikeuskäytäntöä ei katsota Espanjassa oikeuslähteeksi, sillä siviililain 1 §:n 1 momentissa oikeuslähteiksi vahvistetaan laki, tapaoikeus ja yleiset oikeusperiaatteet (siviililain 1 §:n1 momentti). Siviililain 1 §:n 6 momentissa säädetään kuitenkin, että oikeuskäytäntö täydentää oikeusjärjestystä opilla, jonka korkein oikeus vahvistaa tulkitsemalla ja soveltamalla lakia, tapaoikeutta ja yleisiä oikeusperiaatteita, toistuvissa ratkaisuissaan.

Sisällön tuottaja:
Espanja
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Oikeuskäytännön saatavuus

Oikeuslaitoslain 560 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan korkeimman oikeuden ja muiden lainkäyttöelinten antamien tuomioiden ja muiden päätösten virallinen julkaiseminen on korkeimman tuomarineuvoston vastuulla.

Tätä tarkoitusta varten korkein tuomarineuvosto antaa toimivaltaisia viranomaisia kuultuaan asetuksia sähköisten tuomiokirjojen laatimistavasta, tuomioiden kokoamisesta, käsittelystä, jakamisesta ja varmentamisesta, jotta varmistetaan niiden eheys, aitous ja saatavuus sekä henkilötietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen.

Lain säännösten noudattamiseksi korkein tuomarineuvosto perusti vuonna 1997 tuomioistuinasiakirjoista vastaavan viraston (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ), jonka toimipaikka on San Sebastián.

Tämä uusi julkinen palvelu, jonka avulla voi tutustua eri tuomiostuinten oikeuskäytäntöön mahdollisimman hyvissä teknisissä olosuhteissa ja jolla varmistetaan erityinen henkilösuoja tietojen käsittelyssä, perustuu eri suunnitelmien tuottamiin valtuuksiin ja näkemyksiin, erilaisiin poliittisiin julistuksiin ja eri aloilla annettuihin määräyksiin.

CENDOJ:n tietokantaan yhdistetään Espanjan valtion virallisen lehden tietokanta, joka sisältää tietoa perustuslaillisesta oikeuskäytännöstä.

On olemassa myös yksityisiä tietokantoja, joiden tiedot ovat saatavilla rajallisesti ja maksua vastaan.

Oikeuskäytännön esittely

CENDOJ on perustanut korkeimman oikeuden oikeuskäytännön hakua varten sähköisen hakuympäristön, joka perustuu ikkunapohjaiseen navigointijärjestelmään.

Tietoa haettaessa näytölle avautuu TULOKSET-ikkuna (jossa näkyvät haun tulokset) ja HAKU-ikkuna (jolla voidaan milloin tahansa siirtyä lomakkeelle).

Selaimella voidaan hakea nopeasti ja turvallisesti kaikenlaisia korkeimman oikeuden antamia päätöksiä. Päätösten haku voidaan suorittaa valikkokentillä, joissa kyseiset päätökset yksilöidään ja luokitellaan, ja/tai vapailla tekstikentillä.

Vaihtoehtoisesti voidaan hakea suoraan esille kunkin oikeudenalan 50 viimeisintä päätöstä liittymän alaosassa olevilla painikkeilla. Tällä tavoin voidaan siirtyä viimeisimpiin tuomioihin, jotka on saatu ja tallennettu oikeuskäytäntötietokantaan.

Haku valikkokenttien avulla

Hakua voidaan tarkentaa määrittämällä tiettyjä hakuehtoja, esimerkiksi

 • Lainkäyttöala-kentällä voidaan valita haluttu oikeudenala: siviilioikeus, rikosoikeus, hallinto-oikeus, työoikeus tai sotilasoikeus
 • Päätöstyyppi-kentällä valitaan asiakirjatyypiksi korkeimman oikeuden tuomiot, päätökset tai sopimukset
 • Antamispäivä-kentällä voidaan rajata haku päivämäärillä kalenteripainikkeen avulla
 • Kieli-kentällä voidaan valita haettavien päätösten kieli liukuvalikosta.

Haku vapaiden kenttien kautta

Valikkokenttien lisäksi päätöksiä voidaan hakea muilla hakukentillä, joille ei voi määrittää hakuehtoja, vaan haettavaksi voidaan valita mikä tahansa tekstijono. Niiden avulla tehdään vapaita tekstihakuja.

TULOKSET

Kun suoritetaan haku, tulokseksi saadaan oletuksena 10 osumaa yhdellä tulossivulla.

Hakutulokset esitetään seuraavasti:

VAIHTOEHTOISET HAKUTERMIT: järjestelmä tarjoaa automaattisesti muita hakuun liittyviä termejä.

OTSIKOSSA esitetään oikeuskäytännöstä haetun tuomioistuimen päätöksen numero.

ALAOTSIKOISSA esitetään seuraavat tietokentät:

 • tuomioistuintyyppi: esimerkiksi korkein oikeus. Sala de lo Militar -jaosto
 • kaupunki: esimerkiksi Madrid -- Osasto: 1
 • esittelijä: esimerkiksi ANGEL JUANES PECES
 • kanteen nro: esimerkiksi 88/2007 -- Päivämäärä: 26/06/2008
 • päätöksen laji: esimerkiksi tuomio
 • tuomioistuin, aakkosjärjestys

Halutun tuloksen otsikkoa napsauttamalla avautuu uusi sivu, jossa esitetään haetun asiakirjan sisältö kokonaisuudessaan. Asiakirja avautuu pdf-muodossa.

Muoto

Tuomiot ovat yleensä saatavilla tietokannoissa pdf-, rtm- ja html-muodossa.

Saatavissa olevat tuomiot ja määräykset

 • Korkein oikeus

Korkein oikeus: Korkeimman oikeuden oikeuskäytäntö julkaistaan kokonaisuudessaan Internetissä. Tietoja voi hakea vapaasti ja maksutta. Tietokantaan on tallennettu asiakirjojen koko tekstit, joista on poistettu henkilötiedot. Tehokkaalla hakuohjelmalla voidaan tehdä hakuja kaikkien päätösten teksteistä. CENDOJ TS -sivustolta voi siirtyä tähän tietokantaan.

 • Muut tuomioistuimet

CENDOJ-tietokannasta saa tietoa maksutta valtakunnallisen ylioikeuden, ylimpien tuomioistuinten ja maakunnallisten ylioikeuksien antamista määräyksistä ja tuomioista.

Muut menettelyt

Onko tietoa saatavilla?

 • kanteista?
 • siitä, onko asia ratkaistu?
 • muutoksenhaun tuloksesta?
 • päätöksen peruuttamattomuudesta?
 • muista menettelyistä?

Ei. Ainoa saatavissa oleva tieto ovat tuomiot kokonaisuudessaan. Tiedot menettelyn jatkumisesta annetaan tuomiossa, ei tietokannoissa.

Julkaisusäännöt

Onko oikeuskäytännön julkaisemisesta sitovia sääntöjä kansallisesti tai tuomioistuintyypistä riippuen?

Oikeuslaitoslain 107 §:ssä säädetään, että korkein tuomarineuvosto on toimivaltainen julkaisemaan virallisesti tuomiot ja muut päätökset, joita korkein oikeus tai muut tuomioistuimet antavat.

Julkaisua koskevia sääntöjä on myös asetuksessa, jolla perustetaan tuomioistuinasiakirjoista vastaava virasto.

Julkaistaanko kaikki tuomiot vai ainoastaan valikoima niistä? Mitä perusteita jälkimmäisessä tapauksessa sovelletaan?

Tuomiot julkaistaan kokonaisuudessaan.

Linkkejä

Tuomioistuinasiakirjoista vastaavan viraston oikeuskäytönnön hakuohjelma

Päivitetty viimeksi: 12/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.