Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö

Ruotsi

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Ruotsin oikeuskäytäntöön ja kuvataan oikeuskäytäntötietokantoja.

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Oikeuskäytäntö esitetään otsikoituna

Kyllä

Kyllä


Otsikoissa annetaan keskeiset tiedot asiasta yhdellä tai useammalla virkkeellä.

Esimerkki otsikosta/otsikoista

”Kysymys siitä, olivatko ostajat ilmoittaneet kiinteistöä rasittavasta virheestä kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun ostajat ovat havainneet tai heidän olisi pitänyt havaita virhe.”

Tiedostomuoto

Oikeuskäytäntö on saatavilla HTML-muodossa.

Jatkokäsittelyt

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Onko saatavilla tietoja

muutoksenhausta?

Ei

Ei

asian vireillä olosta?

Ei

Ei

muutoksenhaun tuloksista?

Ei

Ei

päätöksen peruuttamattomuudesta?

Ei

Ei

muista oikeudenkäynneistä             

    muussa Ruotsin tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuimessa…)?

    Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa?

    Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei

Ei


Järjestelmässä on vain lainvoimaisia tuomioita.

Julkaisusäännöt

kansallisella tasolla?

tuomioistuinten tasolla?

Onko oikeuskäytännön julkaisemista koskevia velvoittavia sääntöjä

Kyllä

Kyllä


Muun muassa henkilötietojen julkaisemisesta oikeuskäytäntötietokannassa säädetään hallituksen asetuksessa.

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko koko oikeuskäytäntö vai vain osa siitä?

vain osa

vain osa


Edellä mainitussa asetuksessa säädetään myös, että tuomioistuin päättää itse, mitkä ratkaisut katsotaan ohjaaviksi ja julkaistaan tietokannassa.

Ylimmät tuomioistuimet

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko tuomioistuinten ratkaisut verkossa anonyymisti?

Kyllä

Kyllä

Jos vastaus on kyllä, julkaistaanko kaikki ratkaisut nimettöminä?

Kyllä

Kyllä


Päivitetty viimeksi: 05/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.