Nacionalna sudska praksa

Austrija

U ovom su odjeljku dostupne informacije o austrijskoj sudskoj praksi i odgovarajućim pravnim bazama podataka.

Sadržaj omogućio
Austrija

Internetske baze podataka o sudskoj praksi

Odluke austrijskih pravosudnih tijela objavljuju se u pravnom informacijskom sustavu Republike Austrije i dostupne su na http://www.ris.bka.gv.at/. Odluke najviših sudova i upravnih sudova objavljuju se u cijelosti, a odluke drugih sudova objavljuju se samo u pojedinačnim slučajevima.

Pravni informacijski sustav (Rechtsinformationssystem – RIS) je elektronička baza podataka kojom upravlja Ured saveznog kancelara Austrije. Prvenstveno je namijenjen priopćavanju pravnih propisa objavljenih u Saveznom službenom listu (Bundesgesetzblatt) i pruža informacije o pravu u Saveznoj Republici Austriji.

Pristup RIS-u nije ograničen (WAI-AA u skladu sa smjernicama WCAG 2.0).

Prikaz odluka / pravnih propisa

Vrhovni sudovi

Ostali sudovi

Prikaz odluka s pravnim propisima

Da

Djelomično

Primjeri pravnih propisa:

Broj propisa RS0127077

Poslovni broj 11 Os 87/11w

Datum odluke 25.8.2011.

Tekst pravnog propisa

Oznaka pravnog propisa u pravilu se sastoji od sljedećih elemenata: broja područja: „11“, oznake vrste postupka: „Os“, tekućeg broja: „87“ i godine: 11. Nakon toga navodi se datum presude: 25. 8. 2011.

Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

U ovom odjeljku nalazi se Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI). To je jedinstvena identifikacijska oznaka sudskih presuda u državama članicama EU-a.

Format

Sudske odluke dostupne su u sljedećim formatima: XML, RTF, PDF i HTML.

Obuhvaćeni sudovi i druge institucije

Vrhovni sudovi

 • Vrhovni sud (Oberster Gerichtshof)
 • Ustavni sud (Verfassungsgerichtshof)
 • Upravni sud (Verwaltungsgerichtshof)

Sudovi i druge institucije

 • Viši pokrajinski sudovi (Oberlandesgerichte) i drugi sudovi (za građanske i kaznene predmete)
 • Savezni upravni sud (Bundesverwaltungsgericht)
 • Pokrajinski upravni sudovi (Landesverwaltungsgerichte)
 • Savezni financijski sud (Bundesfinanzgericht), vanjski
 • Tijelo za zaštitu podataka (Datenschutzbehörde, do 2014.: Datenschutzkommission)
 • Stegovna povjerenstva (Disziplinarkommissionen), Vrhovno stegovno povjerenstvo (Disziplinaroberkommission), Žalbeno povjerenstvo (Berufungskommission)
 • Nadzorni odbor za zastupanje zaposlenika (Personalvertretungsaufsichtsbehörde, do 2014. Nadzorno povjerenstvo za zastupanje zaposlenika (Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • Povjerenstva za jednakost (Gleichbehandlungskommissionen) od 2014.
 • Povjerenstva za jednakost (Gleichbehandlungskommissionen) od 2008. (vanjska)
 • Neovisni upravni odbori (unabhängige Verwaltungssenate) – odabrane odluke od 1991. do 2013., nakon toga pokrajinski upravni sudovi
 • Financijska dokumentacija, neovisni financijski odbor (unabhängiger Finanzsenat) (vanjski; odluke do 2013., nakon toga savezni financijski sud)
 • Neovisni savezni odbor za azil (unabhängiger Bundesasylsenat) (odabrane odluke od 1998. do 2008.)
 • Visoki sud za azil (Asylgerichtshof) (odluke od srpnja 2008. do 2013., nakon toga savezni upravni sud)
 • Neovisni odbor za okoliš (Umweltsenat) – odabrane odluke od 1994. do 2013., nakon toga savezni upravni sud
 • Savezni odbor za komunikaciju (Bundeskommunikationsenat) – odabrane odluke od 2001. do 2013., nakon toga pokrajinski upravni sud
 • Povjerenstva za nadzor javne nabave (Vergabekontrollbehörden) – odabrane odluke do 2013., nakon toga savezni upravni sud

Napomena: Svaki odgovor u nastavku ne primjenjuje se na sve prethodno navedene sudove i odbore.

Daljnji postupci

Vrhovni sudovi

Ostali sudovi

Jesu li dostupne informacije:

 • o žalbenom postupku?

Ne

Ne

 • o tome je li postupak još u tijeku?

Ne

Ne

 • o ishodu žalbenog postupka?

Ne

Da, ako se objavljuju odluke najviših sudova

 • o pravomoćnosti presude?

Objavljuju se samo pravomoćne presude.

Objavljuju se samo pravomoćne presude.

 • o daljnjim postupcima pred:
 • nekim drugim nacionalnim sudom (Ustavnim sudom itd.)?
 • Sudom Europske unije?
 • Europskim sudom za ljudska prava?
 • U posebnim sažecima presuda Vrhovnog suda navodi se ako je još uvijek u tijeku postupak na nekom drugom nacionalnom ili međunarodnom visokom sudu.

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Pravila objave

Na nacionalnoj razini?

Na razini sudova?

Postoje li obvezujuća pravila za objavu sudskih odluka?

Da

Da

Članci 15. i 15.a Zakona o vrhovnom sudu (Zakon OGH), članak 48.a Zakona o organizaciji sudova (Zakon GOG), članak 23. Saveznog zakona o financijskom sudu (Zakon BFGG), članak 20. Saveznog zakona o upravnom sudu (Zakon BVwGG)

Vrhovni sudovi

Ostali sudovi

Objavljuju li se sve presude ili samo odabir?

Uz nekoliko iznimaka

Manji odabir ako je riječ o redovnim sudovima, u potpunosti ako je riječ o upravnim sudovima

Ako se vrši odabir, koja se mjerila primjenjuju?

Odluke se objavljuju u cijelosti zajedno sa sažetkom.

Odluke Vrhovnog suda kojima se žalba odbija bez podrobnog obrazloženja ne objavljuju se.

Odluke se objavljuju u cijelosti zajedno sa sažetkom.

Odluke ostalih sudova objavljuju se ako njihova važnost nadilazi okvire pojedinačnog predmeta.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.