Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Nacionalna sudska praksa

Austrija

U ovom su odjeljku dostupne informacije o austrijskoj sudskoj praksi i poveznice na odgovarajuće pravne baze podataka.

Sadržaj omogućio
Austrija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Internetske baze podataka o sudskoj praksi

Odluke austrijskih pravosudnih tijela objavljuju se u saveznom pravnom informacijskom sustavu i dostupne su na stranici http://www.ris.bka.gv.at/.

Pravni informacijski sustav (RIS) Republike Austrije elektronička je baza podataka kojom upravlja Ured saveznog kancelara Austrije. Prvenstveno je namijenjen priopćavanju pravnih propisa objavljenih u Saveznom službenom listu (Bundesgesetzblatt) te pruža informacije o pravu u Saveznoj Republici Austriji.

Pristup RIS-u nije ograničen (WAI-A u skladu sa smjernicama WCAG 1.0).

Prikaz odluka / pravnih propisa

Vrhovni sudovi

Ostali sudovi

Prikaz odluka s pravnim propisima

Da

Da

Primjeri pravnih propisa

Broj propisa RS0127077

Poslovni broj 11 Os 87/11w

Datum odluke 25. 8. 2011.

Tekst pravnog propisa

Oznaka pravnog propisa u pravilu se sastoji od sljedećih elemenata: broja područja: „11“, oznake vrste postupka: „Os“, tekućeg broja: „87“ i godine: „11“. Nakon toga navodi se datum presude: 25. 8. 2011.

Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

U ovom odjeljku nalazi se Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI). To je jedinstvena identifikacijska oznaka sudskih presuda u državama članicama EU-a.

Format

Sudske odluke dostupne su u sljedećim formatima: XML, RTF, PDF i HTML.

Obuhvaćeni sudovi i druge institucije

Vrhovni sudovi

 • Vrhovni sud (Oberster Gerichtshof)
 • Ustavni sud (Verfassungsgerichtshof)
 • Upravni sud (Verwaltungsgerichtshof)
 • Sud za azilante (Asylgerichtshof)

Sudovi i druge institucije

 • Viši pokrajinski sudovi i drugi sudovi (za građanske i kaznene predmete)
 • Savezni upravni sud (Bundesverwaltungsgericht – BVwG)
 • Pokrajinski upravni sudovi (Landesverwaltungsgerichte – LVwG)
 • Savezni financijski sud (Bundesfinanzgericht) – vanjski
 • Povjerenstvo za zaštitu podataka (Datenschutzbehörde, do 2014.  Datenschutzkommission)
 • Stegovna povjerenstva (Disziplinarkommissionen), Vrhovno stegovno povjerenstvo (Disziplinaroberkommission), Žalbeno povjerenstvo (Berufungskommission)
 • Nadzorni odbor za zastupanje zaposlenika (Personalvertretungsaufsichtsbehörde, do 2014. Personalvertretungs-aufsichtskommission)
 • Povjerenstva za jednakost (Gleichbehandlungskommissionen) od 2014.
 • Povjerenstva za jednakost (Gleichbehandlungskommissionen) od 2008. – vanjska
 • Neovisni upravni odbori (Unabhängige Verwaltungssenate)
 • Financijska dokumentacija (Finanzdokumentation), Neovisni financijski odbor (Unabhängiger Finanzsenat) – vanjski, Sud za azilante (Asylgerichtshof – AsylGH)
 • Neovisni savezni odbor za azil (Unabhängiger Bundesasylsenat)
 • Odbor za okoliš (Umweltsenat)
 • Savezni odbor za komunikaciju (Bundeskommunikationssenat)
 • Povjerenstva za nadzor javne nabave (Vergabekontrollbehörden)

Napomena: Svaki se odgovor u nastavku ne primjenjuje na sve prethodno navedene sudove i odbore.

Daljnji postupci

Vrhovni sudovi

Ostali sudovi

Jesu li dostupne informacije:

 • o žalbenom postupku?

Ne

Ne

 • o tome je li postupak još u tijeku?

Ne

Ne

 • o ishodu žalbenog postupka?

Ne

Ne

 • o pravomoćnosti presude?

Objavljuju se samo pravomoćne presude.

Objavljuju se samo pravomoćne presude.

 • o daljnjim postupcima pred:
  • nekim drugim nacionalnim sudom (Ustavnim sudom itd.)?
  • Sudom Europske unije?
  • Europskim sudom za ljudska prava?
 • U posebnim sažecima presuda Vrhovnog suda navodi se ako je još uvijek u tijeku postupak na nekom drugom nacionalnom ili na visokom međunarodnom sudu.

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Pravila objave

Na nacionalnoj razini?

Na razini sudova?

Postoje li obvezujuća pravila za objavu sudskih odluka?

Da

Da

Članci 15. i 15.a Zakona o Vrhovnom sudu (Zakon OGH), članak 48.a Zakona o organizaciji sudova (Zakon GOG) i članak 19. Zakona o sudu za azilante (AsylgerichtshofG)

Vrhovni sudovi

Ostali sudovi

Objavljuju li se sve presude ili samo odabir?

Samo odabir

Samo odabir

Ako se vrši odabir, koja se mjerila primjenjuju?

Odluke se objavljuju u cijelosti zajedno sa sažetkom.

Odluke Vrhovnog suda kojima se žalba odbija bez podrobnog obrazloženja ne objavljuju se.

Odluke ostalih sudova objavljuju se ako njihova važnost nadilazi okvire pojedinačnog predmeta.

Odluke se objavljuju u cijelosti zajedno sa sažetkom.

Odluke Vrhovnog suda kojima se žalba odbija bez podrobnog obrazloženja ne objavljuju se.

Odluka ostalih sudova objavljuju se ako njihova važnost nadilazi okvire pojedinačnog predmeta.

Posljednji put ažurirano: 17/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.