Nacionalna sudska praksa

Belgija

U ovom odjeljku pronaći ćete pregled izvora i sadržaja belgijske sudske prakse, kao i poveznice na relevantne baze podataka.

Sadržaj omogućio
Belgija

Dostupne internetske stranice

Javna baza podataka belgijske sudske prakse JUPORTAL postoji od kraja 2017.

Sudska praksa u sustavu JUPORTAL dostupna je putem tražilice JUPORTAL, koja od studenoga 2020. zamjenjuje prethodnu tražilicu Jure-Juridat.

Putem europske tražilice ECLI moguće je pregledavati i dio baze podataka JUPORTAL, odnosno sudsku praksu sljedećih sudova:

  • Ustavni sud (Cour constitutionnelle / Grondwettelijk Hof)
  • Kasacijski sud (Cour de cassationHof van Cassatie)
  • žalbeni sudovi (cour d’appel / hof van beroep)
  • radni sudovi (cour du travailarbeidshof)
  • prvostupanjski sudovi (tribunal de première instancerechtbank van eerste aanleg)
  • trgovački sudovi (tribunal de l'entrepriseondernemingsrechtbank)
  • radni tribunali (tribunal du travailarbeidsrechtbank)

Praćenje postupaka koji su u tijeku

Vrhovni sud

Ostali sudovi

Jesu li pružene informacije o:

postojanju tužbe/žalbe?

Da

Da

tome da je predmet još u tijeku?

Da

Ne

rezultatu tužbe/žalbe?

Da

Ne

tome da je odluka konačna i neopoziva?

Ne

Ne

tome da se mogu pokrenuti daljnji postupci pred

– drugim sudom (npr. Ustavnim sudom)?

– Sudom Europske unije?

– Europskim sudom za ljudska prava?

Da

Da

Da/Ne

Da/Ne

Da/Ne

Da/Ne


Pravila o objavljivanju

Na nacionalnoj razini?

Za odluke nekih sudova?

Postoje li obvezna pravila o objavi sudskih odluka?

Ne

Ne


Postoje neobvezujuća pravila ponašanja.

Vrhovni sud

Ostali sudovi

Je li objavljen cjeloviti tekst ili samo odabrani dijelovi?

Odabrani dijelovi

Odabrani dijelovi

Ako se objavljuju odabrani dijelovi, koji su kriteriji?

Društveni i pravni interes

Društveni i pravni interes

Posljednji put ažurirano: 04/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.