Nacionalna sudska praksa

Danska

Sadržaj omogućio
Danska

Domsdatabasen [baza sudskih presuda] baza je podataka koja sadržava odabrane presude danskih sudova.

Postupno se popunjava od 2022. U bazi podataka nalaze se presude u građanskim predmetima i odabrane presude u kaznenim predmetima od posebnog javnog interesa.

Baza podataka može se besplatno koristiti.

Dostupna je na: https://domsdatabasen.dk/.

Posljednji put ažurirano: 17/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.