Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.
Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Nacionalna sudska praksa

Engleska i Wales

Ovaj odjeljak sadržava opis sudske prakse u Ujedinjenoj Kraljevini s posebnim naglaskom na Englesku i Wales. Opis je usmjeren na sudsku praksu iz baza podataka koje su besplatno dostupne javnosti.

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Sudska praksa dostupna u Engleskoj i Walesu

Javnost ima pristup većini sudske prakse sa sudova u sustavu nadležnosti Engleske i Walesa u okviru Ujedinjene Kraljevine.

Evidentiraju se svi predmeti Vrhovnog suda i sve presude Građanskog žalbenog suda.  Objavljuju se sve presude Upravnog suda (Administrative Court) te odabrane presude Visokog suda (High Court) koje su od posebnog pravnog ili javnog interesa.  Presude kaznenog odjela Žalbenog suda objavljuju se ako su od pravnog ili javnog interesa. Iz odluka obiteljskih i nekih kaznenih predmeta mogu se izostaviti osobni podaci. Odluke Prvostupanjskog (First-tier Tribunal) i Višeg tribunala (Upper Tribunal) objavljuju se ako su od pravnog ili javnog interesa.

Nakon donošenja presude, ona se u pravilu objavljuje u roku od 24 sata do dva tjedna. Ako je presuda donesena pisanim putem, ona se u pravilu objavljuje isti dan.

Pravne baze podataka

Presude Gornjeg doma: arhiv. Gornji dom (House of Lords) bio je najviši žalbeni sud UK-a do 30. srpnja 2009.  Sve presude sudaca Gornjeg doma od 14. studenoga 1996. do 30. srpnja 2009. dostupne su na web-mjestu Parlamenta.

Arhivi parlamenta. Presudama Gornjeg doma (House of Lords) koje su donesene prije 1996. možete pristupiti putem Arhiva Parlamenta. Arhivi sadržavaju žalbene predmete i ostale zapise Gornjeg doma, još od 1621., kada djeluje u okviru svoje sudske nadležnosti.

Web-mjesto Vrhovnog suda. Od 1. listopada 2009. Vrhovni sud Ujedinjene Kraljevine preuzeo je nadležnost za pravna pitanja svih građanskih i pravnih predmeta u UK-u i svih kaznenih predmeta u Engleskoj i Walesu te Sjevernoj Irskoj.  Sve presude dostupne su na web-mjestu Vrhovnog suda.

Inkorporirano vijeće za pravno izvješćivanje (The Incoporated Council of Law Reporting) (ICLR) je pravno dobrotvorno društvo utemeljeno 1865. godine. Ono objavljuje pravna izvješća o sudskim odlukama Višeg (Superior Court) i Žalbenog suda (Appellate Court) u Engleskoj i Walesu.  Većina njihovih izvješća dostupna je samo pretplatnicima, no oni objavljuju i Dnevnik WLR (WLR Daily)koji omogućava pristup besplatnim sažecima predmeta unutar 24 sata od presude i besplatnu tražilicu predmeta.

Britanski i irski institut za pravne informacije (The British and Irish Legal Information Institute) (BAILII) omogućava besplatni elektronički pristup opširnom nizu britanskih i irskih primarnih pravnih materijala, uključujući sudsku praksu.  Tražilicom se korisnicima omogućava pretraživanje predmeta određenih sudova ili pretraživanje u nekoliko nadležnosti.

Projektom Open Law Project, BAILII utvrđuje vodeće predmete iz prošlosti i omogućava besplatan i javni pristup tim predmetima putem interneta s ciljem podržavanja pravnog obrazovanja.

BAILII je nedavno surađivao s ICLR-om te sada pruža poveznice na ICLR-ove sažetke presuda (kada oni postoje) uz mogućnost kupnje ovlaštenog izvješća o predmetu od ICLR-a u formatu PDF.

Sljedeće zbirke dostupne su na web-mjestu Bailii-ja :

Engleska izvješća (1220 do 1873) dostupna su na web-mjestu CommonLII

Tribunali

BAILLII sadržava i pojedinosti o odlukama različitih tribunala Ujedinjene Kraljevine:

Ostale poveznice

BAILLII Gornji dom web-mjesto Vrhovnog suda ICLR

Posljednji put ažurirano: 08/10/2014

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.