Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Nacionalna sudska praksa

Estonija

Ovaj odjeljak daje pregled estonske sudske prakse i opis relevantnih baza podataka sudske prakse.

Sadržaj omogućio
Estonija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Sudska praksa dostupna na internetu

Sudska praksa prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova dostupna je na internetu od 2001. godine. Sudska praksa Vrhovnog suda dostupna je otkako je sudski sustav preustrojen 1993. godine, a objavljena je u elektroničkom izdanju (estonskog Službenog lista) Riigi Teataja te na web-mjestu Vrhovnog suda. Sudska praksa prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova dostupna je u elektroničkom izdanju službenog lista Riigi Teataja.

Obveza da se sudska praksa učini dostupnom utvrđena je u Zakonu o obavješćivanju javnosti, uz podrobnija pravila propisana u različitim sudskim pravilnicima. Obično se objavljuju sve pravomoćne presude. Iznimke su predviđene u građanskim i upravnim sudskim postupcima, pri čemu sudovi u svojim presudama ne otkrivaju, bilo na vlastitu inicijativu ili na zahtjev osobe o kojoj je riječ, ime osobe (zamjenjujući ga inicijalima ili drugim znakovima), njezin osobni identifikacijski broj, datum rođenja i adresu. Sudovi također mogu odlučiti u građanskim i upravnim sudskim postupcima, bilo na vlastitu inicijativu ili na zahtjev osobe o kojoj je riječ, da će objaviti samo operativni dio presude koja sadržava povjerljive osobne podatke ili je uopće ne objaviti, ako bi zamjena imena osobe inicijalima ili drugim znakovima mogla dovesti u pitanje njezinu privatnost. Sudovi mogu također objaviti samo operativni dio presude ako presuda sadržava informacije koje zakonski podliježu nekom drugom ograničenju pristupa.

Sve pravomoćne presude u kaznenom postupku objavljuju se, ali se samo osobni podaci o tuženiku (ime i osobna identifikacijska šifra ili datum rođenja) otkrivaju javnosti. Kao opće pravilo, osobni podaci maloljetnih tuženika se ne otkrivaju (njihovo ime i osobna identifikacijska šifra ili datum rođenja zamjenjuju se inicijalima ili drugim znakovima). Na nečiji zahtjev ili na vlastitu inicijativu, sudovi mogu u kaznenim postupcima objaviti samo uvod i operativni dio ili završni dio neke presude, ako presuda sadržava povjerljive osobne podatke. Isto vrijedi i za slučajeve kada presuda sadržava osobne podatke koji zakonski podliježu nekom drugom ograničenju pristupa i ako omogućuje identifikaciju osobe o kojoj je riječ, neovisno o tome što su imena i drugi osobni podaci zamijenjeni inicijalima ili drugim znakovima.

Objavljivanje sudske prakse smatra se dijelom vođenja sudskog postupka, a objavljivanje određenih podataka može se osporiti. Sudovi stoga moraju razmotriti način objavljivanja presude.

Prikaz presude i naslova


Vrhovni sud

Drugi sudovi

Sudska praksa prikazana s naslovima?

Da

Ne

Sudsku praksu Vrhovnog suda moguće je pretraživati u službenom listu Riigi Teataja i na web-mjestu Vrhovnog suda po godini, vrsti predmeta, broju predmeta, datumu presude, sastavu suda, vrsti postupka, vrsti prekršaja, bilješkama i sadržaju. Na web-mjestu Vrhovnog suda sudska praksa može se također pretraživati po ključnim riječima.

Presude prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova moguće je pretraživati pod odgovarajućom vrstom postupka i, ovisno o vrsti postupka, predmete je također moguće pretraživati primjenom niza kriterija. U svim vrstama postupaka, presude je moguće pretraživati po broju predmeta, sudnici, vrsti i datumu presude, datumu postupka i sadržaju presude. U kaznenim predmetima presude je također moguće pretraživati po broju predraspravnog postupka, vrsti predmeta i presude, vrsti zahtjeva, vrsti kazne ili, na primjer, osnovama za oslobađajuću presudu. Presude u građanskim i upravnim predmetima također je moguće pretraživati po kategoriji i vrsti predmeta, vrsti tužbenog zahtjeva i rješenju predmeta.

Primjer naslova

Ocjena ustavnosti druge rečenice odjeljka 7.1 stavka 2. Zakona o zrakoplovstvu.

Formati


Vrhovni sud

Drugi sudovi

Dokument

Metapodaci

Dokument

Metapodaci

Je li sudska praksa dostupna u formatu XML?

Ne

Ne

Ne

Ne

Koji se drugi formati upotrebljavaju?

HTML

HTML

PDF

HTML

Daljnji postupci


Vrhovni sud

Drugi sudovi

Jesu li dostupne informacije:

o žalbama?

-

Ne

o tome je li predmet još u tijeku?

Da

Ne

o ishodima žalbi?

-

Da

o neopozivosti presude?

Da

Da

o daljnjim postupcima pred:

drugim domaćim sudom (npr. Ustavnim sudom)?

Europskim sudom pravde?

Europskim sudom za ljudska prava?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravila o objavljivanju


Na nacionalnoj razini

Na razini suda

Postoje li obvezujuća pravila za objavljivanje sudske prakse?

Da

-

Pravila o objavljivanju sudske prakse navedena su u relevantnim pravilnicima. Postoje različita pravila za kaznene i za građanske postupke.


Vrhovni sud

Drugi sudovi

Je li objavljena sudska praksa u cijelosti ili samo odabrani dio?

Samo odabrani dio.

Samo odabrani dio.

Koji se kriteriji primjenjuju za odabir dijela sudske prakse?

Odabir se vrši na temelju sljedećeg:

1.) presuda mora biti na snazi

2.) presuda smije biti objavljena ako:

a) (u građanskim i upravnim predmetima) ne sadržava osjetljive osobne podatke; presuda se objavljuje s imenima zamijenjenima inicijalima ili drugim znakovima i to na način da ne dovodi u pitanje privatnost osobe o kojoj je riječ; presuda ne sadržava informacije koje zakonski podliježu nekoj drugoj vrsti ograničenja pristupa

b) (u kaznenim predmetima) ne sadržava osjetljive osobne podatke ili osobne podatke koji zakonski podliježu nekoj drugoj vrsti ograničenja pristupa, ili ako su imena i drugi osobni podaci u presudi zamijenjeni inicijalima i drugim znakovima, na način da osobu o kojoj je riječ nije moguće identificirati; presuda ne sadržava informacija koje zakonski podliježu nekoj drugoj vrsti ograničenja pristupa.

Odabir se vrši na temelju sljedećeg:

1.) presuda mora biti na snazi

2.) presuda smije biti objavljena ako:

a) (u građanskim i upravnim predmetima) ne sadržava osjetljive osobne podatke; presuda se objavljuje s imenima zamijenjenima inicijalima ili drugim znakovima i to na način da ne dovodi u pitanje privatnost osobe o kojoj je riječ; presuda ne sadržava informacije koje zakonski podliježu nekoj drugoj vrsti ograničenja pristupa

b) (u kaznenim predmetima) ne sadržava osjetljive osobne podatke ili osobne podatke koji zakonski podliježu nekoj drugoj vrsti ograničenja pristupa, ili ako su imena i drugi osobni podaci u presudi zamijenjeni inicijalima i drugim znakovima, na način da osobu o kojoj je riječ nije moguće identificirati; presuda ne sadržava informacija koje zakonski podliježu nekoj drugoj vrsti ograničenja pristupa.

Baze pravnih podataka

Naziv i URL adresa baze podataka

Objavljenu sudsku praksu Vrhovnog suda moguće je pronaći na web-mjestu Vrhovnog suda i u službenom listu Riigi Teataja.

Sudsku praksu prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova koja je stupila na snagu i koja je objavljena moguće je pronaći pretraživanjem sudske prakse u službenom listu Riigi Teataja.

Zahtjevi koje estonski sudovi podnose Europskom sudu pravde za donošenje odluke o prethodnom pitanju dostupni su putem web-mjesta Vrhovnog suda. Tamo ćete naći i naziv suda koji je podnio zahtjev za donošenje odluke o prethodnom pitanju, datum podnošenja i opis sadržaja zahtjeva te brojeve predmeta estonskog suda i Europskog suda pravde.

Sažeci sudske prakse Europskog suda za ljudska prava dostupni su u službenom listuRiigi Teataja.

Web-mjesto sudova pruža statističke podatke o postupcima na prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima od 1996. godine. Statistički podaci Vrhovnog suda dostupni su na web-mjestu Vrhovnog suda. Statistički podaci o ocjeni ustavnosti dostupni su od 1993. godine, dok su statistički podaci o upravnim, građanskim, kaznenim i prekršajnim predmetima dostupni od 2002.

Web-mjesto Vrhovnog suda od 2006. godine. također objavljuje analize sudske prakse za odabrane teme.

Je li pristup bazama podataka besplatan?

Da, pristup bazama podataka je besplatan.

Posljednji put ažurirano: 13/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.