Nacionalna sudska praksa

Estonija

U ovom se odjeljku daje pregled estonske sudske prakse i opis relevantnih baza podataka sudske prakse.

Sadržaj omogućio
Estonija

Sudska praksa dostupna na internetu

Sudska praksa prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova dostupna je na internetu od 2001. godine. Sudska praksa Vrhovnog suda dostupna je od preustroja sudskog sustava 1993., a objavljuje se u elektroničkom izdanju estonskog Službenog lista Riigi Teataja te na internetskim stranicama Vrhovnog suda. Sudska praksa prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova dostupna je u elektroničkom izdanju Službenog lista Riigi Teataja.

Obveza da se sudska praksa učini dostupnom utvrđena je u Zakonu o obavješćivanju javnosti, uz podrobnija pravila propisana u različitim sudskim pravilnicima. Obično se objavljuju sve pravomoćne presude. Iznimke su predviđene u građanskim i upravnim sudskim postupcima, pri čemu sudovi u svojim presudama ne otkrivaju, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev dotične osobe, ime te osobe (zamjenjujući ga inicijalima ili drugim znakovima), njezin osobni identifikacijski broj, datum rođenja, matični broj i adresu. Isto tako, u građanskim i upravnim sudskim postupcima sudovi na vlastitu inicijativu ili na zahtjev dotične osobe mogu odlučiti da će objaviti samo izreku presude koja sadržava povjerljive osobne podatke ili da je uopće neće objaviti ako bi zamjena imena te osobe inicijalima ili drugim znakovima mogla dovesti u pitanje njezinu privatnost. Sudovi isto tako mogu objaviti samo izreku presude ako presuda sadržava informacije koje zakonski podliježu nekom drugom ograničenju pristupa.

Sve pravomoćne presude u kaznenom postupku objavljuju se, ali se samo osobni podaci o tuženiku (ime i osobna identifikacijska šifra ili datum rođenja) otkrivaju javnosti. Kao opće pravilo, osobni se podaci maloljetnih tuženika ne otkrivaju (ime i osobna identifikacijska šifra ili datum rođenja zamjenjuju se inicijalima ili drugim znakovima). Na nečiji zahtjev ili na vlastitu inicijativu, sudovi mogu u kaznenim postupcima objaviti samo uvod i izreku ili završni dio neke presude ako presuda sadržava povjerljive osobne podatke. Isto vrijedi i ako presuda sadržava osobne podatke koji zakonski podliježu nekom drugom ograničenju pristupa i ako omogućuje identifikaciju dotične osobe, neovisno o tome što su imena i drugi osobni podaci zamijenjeni inicijalima ili drugim znakovima.

Objavljivanje sudske prakse smatra se dijelom vođenja sudskog postupka, a objavljivanje određenih podataka može se osporiti. Sudovi stoga moraju razmotriti način objavljivanja presude.

Prikaz presude i naslova


Vrhovni sud

Drugi sudovi

Sudska praksa prikazana s naslovima?

Da

Ne

Sudsku praksu Vrhovnog suda moguće je pretraživati u Službenom listu Riigi Teataja i na internetskim stranicama Vrhovnog suda po godini, vrsti predmeta, broju predmeta, datumu presude, sastavu suda, vrsti postupka, vrsti prekršaja, bilješkama i sadržaju. Na internetskim stranicama Vrhovnog suda sudska praksa može se pretraživati i po ključnim riječima.

Presude prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova moguće je pretraživati pod odgovarajućom vrstom postupka i, ovisno o vrsti postupka, predmete je moguće pretraživati i primjenom niza kriterija. U svim vrstama postupaka presude je moguće pretraživati po broju predmeta i oznaci ECLI, sudnici, vrsti postupka, vrsti i datumu presude, datumu pokretanja postupka, bilješkama i sadržaju. U kaznenim predmetima presude je moguće pretraživati i po broju predraspravnog postupka, vrsti predmeta i vrsti njegova rješenja, vrsti postupka, vrsti tužbenog zahtjeva i kazne ili, na primjer, osnovama za oslobađajuću presudu. Presude u građanskim i upravnim predmetima moguće je pretraživati i po kategoriji predmeta, vrsti postupka i rješenju predmeta.

Primjer naslova

Ocjena ustavnosti druge rečenice odjeljka 7.1 stavka 2. Zakona o zrakoplovstvu.

Formati


Vrhovni sud

Drugi sudovi

Dokument

Metapodaci

Dokument

Metapodaci

Je li sudska praksa dostupna u formatu XML?

Ne

Ne

Ne

Ne

Koji se drugi formati upotrebljavaju?

HTML

HTML

PDF

HTML

Daljnji postupci


Vrhovni sud

Drugi sudovi

Jesu li dostupne informacije o sljedećem:

žalbama?

Ne

tome je li predmet još u tijeku?

Da

Ne

ishodima žalbi?

Da

neopozivosti presude?

Da

Da

daljnjim postupcima pred:

drugim domaćim sudom (npr. Ustavnim sudom)?

Sudom Europske unije?

Europskim sudom za ljudska prava?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravila o objavljivanju


Na nacionalnoj razini

Na razini suda

Postoje li obvezujuća pravila o objavljivanju sudske prakse?

Da

Pravila o objavljivanju sudske prakse navedena su u relevantnim pravilnicima. Postoje različita pravila za kaznene i građanske postupke.


Vrhovni sud

Drugi sudovi

Je li objavljena čitava sudska praksa ili samo njezin odabrani dio?

Samo odabrani dio.

Samo odabrani dio.

Koji se kriteriji primjenjuju za odabir dijela sudske prakse?

Odabir se vrši na temelju sljedećeg:

1. presuda mora biti pravomoćna;

2. presuda se može objaviti ako:

a) (u građanskim i upravnim predmetima) ne sadržava osjetljive osobne podatke; presuda se objavljuje s imenima zamijenjenima inicijalima ili drugim znakovima i to tako da se ne dovodi u pitanje privatnost dotične osobe; presuda ne sadržava informacije koje zakonski podliježu nekoj drugoj vrsti ograničenja pristupa;

b) (u kaznenim predmetima) ne sadržava osjetljive osobne podatke ili osobne podatke koji zakonski podliježu nekoj drugoj vrsti ograničenja pristupa, ili ako su imena i drugi osobni podaci u presudi zamijenjeni inicijalima i drugim znakovima, tako da dotičnu osobu nije moguće identificirati; presuda ne sadržava informacije koje zakonski podliježu nekoj drugoj vrsti ograničenja pristupa.

Odabir se vrši na temelju sljedećeg:

1. presuda mora biti pravomoćna;

2. presuda se može objaviti ako:

a) (u građanskim i upravnim predmetima) ne sadržava osjetljive osobne podatke; presuda se objavljuje s imenima zamijenjenima inicijalima ili drugim znakovima i to tako da se ne dovodi u pitanje privatnost dotične osobe; presuda ne sadržava informacije koje zakonski podliježu nekoj drugoj vrsti ograničenja pristupa;

b) (u kaznenim predmetima) ne sadržava osjetljive osobne podatke ili osobne podatke koji zakonski podliježu nekoj drugoj vrsti ograničenja pristupa, ili ako su imena i drugi osobni podaci u presudi zamijenjeni inicijalima i drugim znakovima, tako da dotičnu osobu nije moguće identificirati; presuda ne sadržava informacije koje zakonski podliježu nekoj drugoj vrsti ograničenja pristupa.

Pravne baze podataka

Naziv i URL adresa baze podataka

Objavljenu sudsku praksu Vrhovnog suda moguće je pronaći na internetskim stranicama Vrhovnog suda i u Službenom listu Riigi Teataja.

Sudsku praksu prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova koja je postala pravomoćna i koja je objavljena moguće je pronaći pretraživanjem sudske prakse u Službenom listu Riigi Teataja.

Zahtjevi koje estonski sudovi podnose Sudu Europske unije za prethodnu odluku dostupni su na internetskim stranicama Vrhovnog suda. Tamo ćete naći i naziv suda koji je podnio zahtjev za prethodnu odluku, datum podnošenja i opis sadržaja zahtjeva te brojeve predmeta estonskog suda i Suda Europske unije.

Sažeci sudske prakse Europskog suda za ljudska prava dostupni su u Službenom listu Riigi Teataja.

Internetske stranice sudova pružaju statističke podatke o postupcima pred prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima od 1996. Statistički podaci Vrhovnog suda dostupni su na njegovim internetskim stranicama. Statistički podaci o ocjeni ustavnosti dostupni su od 1993., a statistički podaci o upravnim, građanskim, kaznenim i prekršajnim predmetima od 2002.

Na internetskim stranicama Vrhovnog suda objavljuje se i analiza odabranih tema iz sudske prakse od 2006.

Je li pristup bazama podataka besplatan?

Da, pristup bazama podataka besplatan je.

Posljednji put ažurirano: 09/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.