Nacionalna sudska praksa

Njemačka

Ova stranica sadržava pregled sudske prakse u Njemačkoj.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Sudska ovlast povjerena je sucima, a provode ju Savezni ustavni sud, savezni sudovi i sudovi 16 saveznih pokrajina (Länder) (vidjeti članak 92. Temeljnog zakona).

Internetske baze podataka o sudskoj praksi

Savezno ministarstvo pravosuđa i zaštite potrošača od 2010. objavljuje odabrane presude Saveznog ustavnog suda, saveznih vrhovnih sudova i Saveznog suda za patente na internetskim stranicama Sudska praksa na internetu (Rechtsprechung im Internet). Informacije su besplatne za zainteresirane osobe.

Osim toga, Savezni ustavni sud i savezni sudovi objavljuju presude na svojim internetskim stranicama. Informacije su besplatne za upotrebu u nekomercijalne svrhe. Na internetskim stranicama objavljuju se i priopćenja za medije s informacijama o važnim postupcima u tijeku i njihovim ishodima.

Savezne pokrajine Savezne Republike Njemačke same objavljuju svoje sudske presude. U tu svrhu imaju vlastite internetske stranice, a poveznice na te stranice dostupne su na pravosudnom portalu države i saveznih pokrajina (Justizportal des Bundes und der Länder).

Relevantne poveznice

Sudska praksa na internetu

Savezni ustavni sud

Savezni vrhovni sud

Savezni upravni sud

Savezni financijski sud

Savezni radni sud

Savezni socijalni sud

Savezni sud za patente

Pravosudni portal države i saveznih pokrajina

Posljednji put ažurirano: 24/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.