Nacionalna sudska praksa

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Sudska praksa dostupna na internetskim stranicama

Prikaz odluka / naslovi

Državno vijeće (Symvoúlio tis Epikrateías)

Vrhovni sud (Áreios Págos) (građanski i kazneni kasacijski sud)

Ostali sudovi

Sudska praksa navedena pod naslovima

Da

(sažeci presuda s plenarne sjednice s odgovarajućim naslovom objavljuju se od 2018.)

Da

(sve presude u kaznenim i građanskim postupcima od 2006.)

Da

(sažeci presuda najvećih upravnih sudova objavljuju se na internetskim stranicama Državnog vijeća)

(sudsku praksu moguće je pretraživati na internetskim stranicama Prvostupanjskog suda (Protodikeío) i Žalbenog suda (Efeteío) u Pireju)

Primjeri naslova

oporuke, motorna vozila, zapošljavanje, naknada štete, žalbe

Formati

Državno vijeće i Vrhovni sud

Ostali sudovi

Dokument

Metapodaci

Dokument

Metapodaci

Koji se još formati upotrebljavaju?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (upravni sudovi)

Nijedan

(ostali sudovi)

HTML (upravni sudovi)

Nijedan

(ostali sudovi)

Daljnji postupci

Državno vijeće

Vrhovni sud

Upravni sudovi

Ostali sudovi

Dostupnost informacija o žalbama

Da

Da

Da

Da

Dostupnost informacija o tome je li postupak još u tijeku

Da

Da

Da

Da

Dostupnost informacija o ishodima žalbi

Da

Da

Da

Prvostupanjski sud i Žalbeni sud u Pireju

Dostupnost informacija o neopozivosti odluka

Da

Da

– Upravni žalbeni sud u Ateni: da, ako nema žalbe

Ne

Dostupnost informacija o naknadnim postupcima pred drugim nacionalnim sudom (Ustavni sud itd.)

Dostupnost informacija o naknadnim postupcima pred Sudom Europske unije

Dostupnost informacija o naknadnim postupcima pred Sudom za ljudska prava

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravila objavljivanja

Na državnoj razini

Na razini sudova

Postoje li obvezujuća pravila objave sudske prakse?

Da

{osobni podaci – Zakon 4624/19 i Opća uredba o zaštiti podataka [Uredba (EU) 2016/679]}

Da

{osobni podaci – Zakon 4624/19 i Opća uredba o zaštiti podataka [Uredba (EU) 2016/679]}

Državno vijeće i Vrhovni sud

Ostali sudovi

Objavljuje li se cjelokupna sudska praksa ili samo odabrani dio?

– Državno vijeće: već je objavljeno približno 80 % odluka. Sve će se odluke postupno objaviti.

– Vrhovni sud objavljuje cjelokupnu sudsku praksu za presude u kaznenim i građanskim postupcima, osim presuda u postupku iz članka 565. Zakonika o građanskim postupcima (Kódikas Politikís Dikonomías).

– Upravni sudovi: objavljuju se odabrane sudske presude.

– Prvostupanjski sud i Žalbeni sud u Pireju:

objavljuju se odabrane sudske presude.

Koji su kriteriji u slučaju odabira?

– Državno vijeće: značaj predmeta

– Upravni žalbeni sud u Ateni: značaj predmeta

Državno vijeće

Vrhovni sud

Ostali sudovi

Jesu li sudske odluke koje su dostupne na internetu u anonimnom obliku (uklonjena imena)?

Da

Da

Da

Ako jesu, odnosi li se to na sve odluke?

Sve presude Državnog vijeća koje su objavljene na internetskim stranicama u anonimnom su obliku.

Da

– osim presuda u postupku iz članka 565. Zakonika o građanskim postupcima.

Odluke od

1990.

2006.

2017.

Relevantne poveznice

Vrhovni sud

Državno vijeće

Žalbeni sud u Ateni

Upravni žalbeni sud u Ateni

Prvostupanjski upravni sud u Ateni

Prvostupanjski sud u Ateni

Posljednji put ažurirano: 04/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.