Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Nacionalna sudska praksa

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Prikaz odluka / naslovi


Državno vijeće (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Vrhovni sud (Άρειος Πάγος) (građanski i kazneni kasacijski sud)

Ostali sudovi

Sudska praksa navedena pod naslovima

Da

(sažeci presuda s plenarne sjednice s odgovarajućim naslovom objavljuju se od 2018.)

Da

(sve presude u kaznenim i građanskim postupcima od 2006.)

Da

(sažeci presuda najvećih upravnih sudova objavljuju se na internetskim stranicama Državnog vijeća)

Mali postotak presuda u kaznenim postupcima na Vrhovnom sudu od 2006. je kategoriziran prema naslovu. Presudama se stoga može pristupiti s pomoću naslova. Presudama u građanskim i kaznenim postupcima može se pristupiti s pomoću broja publikacije.

Žalbeni sud u Ateni (Εφετείο Αθηνών) ne objavljuje presude u građanskim i kaznenim postupcima na internetu. Presude u građanskim postupcima objavljuju se na odgovarajućim upravnim internetskim stranicama s brojevima i sažecima, ali nisu kategorizirane. Za presude u kaznenim postupcima ne objavljuju se ni brojevi ni rezultati.

Primjeri naslova

Prijevara, Silovanje, Kašnjenje s alimentacijom, Podmićivanje

Formati


Državno vijeće i Vrhovni sud

Ostali sudovi

Dokument

Metapodaci

Dokument

Metapodaci

Koji se još formati upotrebljavaju?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (upravni sudovi)

Nijedan

(ostali sudovi)

HTML (upravni sudovi)

Nijedan

(ostali sudovi)

Daljnji postupci


Državno vijeće

Vrhovni sud

Upravni sudovi

Ostali sudovi

Jesu li dostupne informacije

o žalbama?

Da

Da

Da

Da

o tome je li postupak još u tijeku?

Da

Da

Da

Da

o ishodima žalbi?

Da

Da

Da

– Ne

– Prvostupanjski sud u Ateni (Πρωτοδικείο Αθηνών): da (za žalbe podnesene nižim sudovima)

o neopozivosti odluka?

Da

Da

– Upravni žalbeni sud u Ateni: da, ako nema žalbe

Ne

o naknadnim postupcima pred:

drugim nacionalnim sudom (Ustavni sud…)?

Sudom Europske unije?

Sudom za ljudska prava?

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravila objavljivanja


na državnoj razini?

na razini suda?

Postoje li obvezujuća pravila objave sudske prakse?

Da

{osobni podaci – Zakon 4624/19 i Opća uredba o zaštiti podataka [Uredba (EU) 2016/679]}

Da

{osobni podaci – Zakon 4624/19 i Opća uredba o zaštiti podataka [Uredba (EU) 2016/679]}


Državno vijeće i Vrhovni sud

Ostali sudovi

Objavljuje li se cjelokupna sudska praksa ili samo odabrani dio?

– Državno vijeće: već je objavljeno približno 80 % odluka. Sve će se odluke postupno objaviti.

– Vrhovni sud objavljuje cjelokupnu sudsku praksu za presude u kaznenim i građanskim postupcima, osim presuda u postupku iz članka 565. Zakonika o građanskim postupcima.

– Upravni sudovi: objavljuju se odabrane sudske presude.

Koji su kriteriji u slučaju odabira?

– Državno vijeće: značaj predmeta

– Upravni žalbeni sud u Ateni: značaj predmeta


Državno vijeće

Vrhovni sud

Ostali sudovi

Jesu li sudske odluke koje su dostupne na internetu u anonimnom obliku (uklonjena imena)?

Da

Da

Ne

Ako jesu,

odnosi li se to na sve odluke?

Sve presude Državnog vijeća koje su objavljene na internetskim stranicama u anonimnom su obliku.

Da

– osim presuda u postupku iz članka 565. Zakonika o građanskim postupcima.


odluke od

1990.

2006.


Relevantne poveznice

Vrhovni sud

Državno vijeće

Žalbeni sud u Ateni

Upravni žalbeni sud u Ateni

Prvostupanjski upravni sud u Ateni

Prvostupanjski sud u Ateni

Posljednji put ažurirano: 09/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.