Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Nacionalna sudska praksa

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Sudska praksa dostupna na web-mjestu

Predstavljanje odluka / Naslovi

Državno vijeće (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Vrhovni sud (Άρειος Πάγος) (građanski i kazneni kasacijski sud)

Ostali sudovi

Sudska praksa predstavljena naslovima

Ne

Da (od 2008. do 2011. sve kaznene presude)

Ne

Na vrhovnom sudu kaznene presude kategorizirane su po naslovu od 2008. (cijelo izdanje do 2011.). Stoga se presudama može pristupiti po nazivu. Građanskim i kaznenim presudama može se pristupiti prema broju objavljivanja.

U pogledu presuda Državnog vijeća i upravnog prizivnog suda u Ateni (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών), sudska praksa s naslovima dostupna je samo sucima.

Prizivni sud u Ateni (Εφετείο Αθηνών) ne objavljuje građanske ili kaznene presude na mreži. Građanske presude objavljene su na odgovarajućim administrativnim web-mjestima s brojevima i sažecima, ali nisu kategorizirane. Nisu objavljeni ni brojevi ni rezultati građanskih presuda.

Primjeri naslova

Prijevara, silovanje, neplaćanje alimentacije, mito

Formati

Državno vijeće i Vrhovni sud

Ostali sudovi

Dokument

Metapodaci

Dokument

Metapodaci

Koji su ostali formati u uporabi?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (upravni sudovi)

Ne

(Drugi sudovi)

HTML (upravni sudovi)

Ne

(Drugi sudovi)
Daljnji postupci

Državno vijeće

Vrhovni sud

Upravni sudovi

Ostali sudovi

Jesu li dostupne informacije

o svim prizivima?

Da

Ne

Da

Da

o tome je li slučaj još u tijeku?

Da

Ne

Da

Da

o ishodima priziva?

Da

Ne

Da

- Ne

- Prvostupanjski sud u Ateni (Πρωτοδικείο Αθηνών):
Da (za prizive nižim sudovima)

o neopozivosti odluke?

Da

Ne

- Upravni prizivni sud u Ateni:
Da, ako nije uložena žalba

Ne

o daljnjim postupcima pred              :

drugim unutarnjim sudom (Ustavni sud...)?

Sudom Europske unije?

Europskim sudom za ljudska prava?

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravila objavljivanja

Na nacionalnoj razini?

Na sudskoj razini?

Postoje li obvezujuća pravila u pogledu objavljivanja sudske prakse?

Da

(osobni podatci – Zakon 2472/97, Mišljenje br. 2/2006 Agencije za zaštitu osobnih podataka)

Ne

(ako je za administrativnu uporabu)

Državno vijeće i Vrhovni sud

Ostali sudovi

Je li sudska praksa objavljena u cijelosti ili samo njen izabrani dio?

- Državno vijeće: izbor

- Vrhovni sud objavljuje sudsku praksu u cijelosti za građanske i kaznene odluke, osim za odluke povezane s postupkom iz članka 565. Zakona o parničnom postupku

Upravni prizivni sud u Ateni: dio

Ako se objavljivanje temelji na odabiru,

koji se kriteriji primjenjuju?

Državno vijeće: Značaj slučaja

Upravni prizivni sud u Ateni: Značaj slučaja

Državno vijeće

Vrhovni sud

Ostali sudovi

Jesu li sudske odluke dostupne na mreži anonimne (bez imena)?

Ne

Da

Ne

Ako je odgovor potvrdan,

vrijedi li za sve odluke?

Da

- osim odluka povezanih s postupkom u članku 565. Zakona o građanskom postupku

odluke od

2007.

Korisne poveznice

Vrhovni sud

Državno vijeće

Prizivni sud u Ateni

Upravni prizivni sud u Ateni

Upravni prvostupanjski sud u Ateni

Prvostupanjski sud u Ateni

Posljednji put ažurirano: 25/06/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.