Nacionalna sudska praksa

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Sudska praksa na internetu

U talijanskom pravosudnom sustavu informacije o sudskoj praksi dostupne su na raznim web-mjestima.

Vrhovni kasacijski sud (Corte Suprema di Cassazione) najviši je sud u talijanskom pravosudnom sustavu. Ima vrlo bogat portal koji uključuje dva glavna odjeljka.

Prvi je posvećen tekućim građanskim i kaznenim predmetima, a pristupiti mu mogu identificirani i ovlašteni odvjetnici koji vode određene predmete u skladu s talijanskim propisima o zaštiti podataka. Pristup je moguć s pomoću valjane digitalne potvrde na pametnoj kartici.

Drugi je odjeljak, posvećen sustavu Italgiure DB, dostupan na istom portalu te sadržava milijune dokumenata o zaključenim postupcima (uglavnom presude) u građanskim i kaznenim stvarima. Ti su podaci dostupni besplatno pravosudnim djelatnicima (sucima, javnim tužiteljima, sudskim službenicima), a odvjetnici, sveučilišta i druge zainteresirane osobe mogu im pristupiti uz plaćanje manje pretplate.

Na svim su sudovima, uključujući žalbene sudove, dostupne na internetu informacije iz sudskih registara, registara sudske prakse te digitalni dokumenti iz računalnih spisa povezanih s građanskim postupcima.

Pristup je omogućen odvjetnicima i sudskim vještacima uz strog sustav provjere autentičnosti (pametna kartica kompatibilna s karticom Carta Nazionale dei Servizi) na portalu IT usluga (Portale dei Servizi Telematici).

Na tom se portalu mogu pronaći i informacije iz sudskih registara mirovnog suca (giudice di pace).

Dostupne su bez provjere autentičnosti anonimne informacije iz sudskih registara.

Pregled odluka

Tekući postupci kojima je pristup dopušten razvrstani su prema imenu stranaka ili broju predmeta u glavnom registru Vrhovnog suda ili nadležnog suda.

Presude u zaključenim postupcima mogu se pronaći pretragom na temelju teksta, predmeta ili posebnih informacija (datuma postupka, imena stranke).

Formati

Dokumenti i informacije u vezi sa sudskom praksom dostupni su u formatima PDF i html.

Sudovi

Vrhovni sud

Informacije su dostupne na web-mjestu Vrhovnog kasacijskog suda.

Redovni sudovi

Ažurirani popis poveznica na redovne sudove dostupan je na web-mjestu Ministarstva pravosuđa (Ministero della Giustizia).

Daljnji postupci

Vrhovni sud

Drugi sudovi

Dostupne informacije

o tome je li postupak u tijeku

da

da

o ishodu žalbi

da

ne

o pravomoćnosti odluke

da

da

Na web-mjestima pojedinačnih sudova ili žalbenih sudova, ako postoje, često su dostupne informacije o tome kako pokrenuti postupak, podnijeti žalbu ili osporiti odluku.

Pravne baze podataka

  1. Na portalu Italgiure DB može se pristupiti bazi podataka s detaljnim podacima o brojnim sudskim odlukama, a posebno onima Vrhovnog suda. Dostupno je više od 35 milijuna dokumenata (uključujući zakone i propise te upućivanja na pravnu doktrinu).

Kao što je prethodno objašnjeno, pristup je bazi podataka ograničen.

  1. Sudska je praksa žalbenih sudova i drugih sudova uglavnom dostupna na portalu IT usluga, kako je prethodno navedeno.
Posljednji put ažurirano: 18/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.