Nacionalna sudska praksa

Latvija

Ovaj odjeljak sadržava pregled latvijske sudske prakse.

Sadržaj omogućio
Latvija

Internetske baze podataka sudske prakse

Bazu podataka sudske prakse uspostavio je latvijski Vrhovni sud (Latvijas Republikas Augstākā tiesa) kako bi stvorio zbirku sudskih odluka koje su bitne za dosljednost, istraživanje i razvoj sudske prakse.

Sudsku praksu Vrhovnog suda može se pretraživati po pravosudnoj instituciji, vrsti predmeta, području, potpodručju, pravnim načelima, biti predmeta (argumentima) i ključnim riječima u tekstu.

Bazi podataka sudske prakse Vrhovnog suda može se pristupiti na portalu za e-usluge Vrhovnog suda i početnoj stranici Vrhovnog suda.

Na portalu se mogu objaviti i pravomoćne odluke o pitanjima od javnog interesa donesene na raspravama otvorenima za javnost (tj. odluke objavljene u svrhu građanskog ili pravnog obrazovanja), kao i druge odluke donesene na isti način ako nadležni sud to smatra potrebnim.

Pregled odluka/naslova

Formati

Presude u bazi podataka sudske prakse na portalu nacionalnih sudova dostupne su u formatu HTML.

Presude objavljene na portalu nacionalnih sudova dostupne su u formatu PDF.

Relevantni sudovi

Vrhovni sud

Presude Vrhovnog suda dostupne su u bazi podataka sudske prakse na internetskim stranicama Vrhovnog suda i na portalu nacionalnih sudova.

Redovni sudovi

Presude redovnih sudova dostupne su na portalu nacionalnih sudova.

Daljnji postupci

Informacije o daljnjim postupcima dostupne su na portalu nacionalnih sudova upotrebom opcije Tijek postupka (Tiesvedības gaita) u odjeljku E-usluge ili odjeljku Moji predmeti (Manas lietas), kojem mogu pristupiti ovlašteni korisnici portala.

Neovlašteni korisnici unose broj predmeta ili sudskog poziva u odjeljak Tijek postupka da bi pristupili općim informacijama o promjenama u predmetu.

U odjeljku Moji predmeti ovlašteni korisnici mogu pregledati podatke i spise predmeta u kojima su stranke (uključujući odluke i datoteke sa zvučnim snimkama rasprave).

Ovlašteni pristup portalu nacionalnih sudova odobrava se na temelju:

  • osobne iskaznice
  • elektroničkog potpisa
  • mobilnog potpisa
  • eIDAS-a.

Pravila o objavljivanju

Donošenje

Ako je rasprava otvorena za javnost, sudska odluka (koja se sastoji od uvodnog dijela, opisnog dijela, obrazloženja i operativnog dijela) postaje općenito dostupna od datuma donošenja.

Ako na sudu nije donesena odluka ili presuda (ako se predmet razmatra u pisanom postupku, primjerice), odluka se smatra općenito dostupnom od datuma primitka.

Ako je rasprava zatvorena za javnost, a uvodni i operativni dijelovi pročitani su na otvorenoj sjednici, ti dijelovi odgovarajuće presude ili odluke smatraju se općenito dostupnim informacijama i mogu se objaviti.

Mogućnost pristupa

Mogućnost pristupa sudskim odlukama uređena je Zakonom o sudstvu i Uredbom vlade br. 123 od 10. veljače 2009. o pravilima o objavljivanju pravosudnih informacija na internetskim stranicama i obradi odluka suda prije njihova izdavanja (dalje u tekstu: „Uredba vlade br. 123”).

Uredbom vlade br. 123 propisano je da se pri pripremi odluke za objavu određeni podaci na temelju kojih se može utvrditi identitet fizičkih osoba moraju izbrisati i zamijeniti odgovarajućom oznakom:

  • ime i prezime osobe zamjenjuju se velikim tiskanim slovom latvijske abecede (slovo koje će zamijeniti ime i prezime bira se tako da se osobe koje se spominju u odluci mogu jasno razlikovati)
  • osobni identifikacijski broj osobe zamjenjuje se riječima „osobni identifikacijski broj”
  • adresa stanovanja osobe zamjenjuje se riječju „prebivalište”
  • adresa nekretnine osobe zamjenjuje se riječju „adresa”
  • referentni broj nekretnine u vlasničkom registru zamjenjuje se riječima „katastarski referentni broj”
  • registracijski broj vozila zamjenjuje se riječima „registracijski broj”.

Pri pripremi odluke za objavu ili izdavanje podaci o sucima, tužiteljima, ovlaštenim odvjetnicima, javnim bilježnicima, stečajnim upraviteljima, predsjedavajućim sucima i ovlaštenim sudskim izvršiteljima ne brišu se ni redigiraju.

Posljednji put ažurirano: 05/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.