Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Nacionalna sudska praksa

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Sudska praksa dostupna na internetu

Baza podataka sudske prakse ključan je element portala nacionalnih sudova (Latvijas Tiesu portāls). Sadržava presude Vrhovnog suda razvrstane po području sudske prakse.

Od 1. siječnja 2007. sve presude latvijskih upravnih sudova objavljuju se na internetu na portalu nacionalnih sudova.

Objavljuje se i izbor presuda svih sudova u građanskim i kaznenim predmetima (posebno ako postoji javni interes). Objavljuju se na portalu nacionalnih sudova. Presude Vrhovnog suda dostupne su i na web-mjestu Vrhovnog suda .

Pregled presuda/naslova

Baza podataka sudske prakse

Broj predmeta (Lietas numurs)

Vrsta predmeta (Lietas veids)

Datum (Datums)

Pristup evidenciji (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Građanski predmeti (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Naziv sažetka (Tēzes virsraksts):

2. (Glavni argument) (Galvenā tēze)

3. (Dodatne pravne informacije) (Papildu tiesiskā informācija)

Kliknite na „Atvērt kartīti” za pristup evidenciji sudskih predmeta, koja se sastoji od dva dijela: osnovnih i dodatnih informacija. Među dodatnim su informacijama:

  1. naslov sažetka presude:
  2. glavni zaključak presude (obično dva ili tri);
  3. podaci o pravnim aktima, pravnim načelima, sudskoj praksi i pravnoj doktrini koja se koristi u presudi;
  4. sažetak presude.

Formati

Presude u bazi podataka sudske prakse portala nacionalnih sudova dostupne su u formatu HTML.

Presude objavljene na portalu nacionalnih sudova dostupne su u formatima PDF ili DOC.

Relevantni sudovi

Vrhovni sud

Presude Vrhovnog suda dostupne su u bazi podataka sudske prakse i na web-mjestu Vrhovnog suda .

Redovni sudovi

Presude redovnih sudova dostupne su na web-mjestu portala nacionalnih sudova .

Daljnji postupci

Informacije o naknadnim postupcima dostupne su na portalu nacionalnih sudova upotrebom opcije „Tijek postupka” (Tiesvedības gaita) u odjeljku E-usluge (E-pakalpojumi).

Unošenjem broja predmeta mogu se dobiti podaci o odgovarajućem sudu, sucu kojemu je predmet dodijeljen, rasporedu ročišta, svim zaprimljenim žalbama, ishodima svih žalbi i svakom poništavanju presude.

Pravila o objavljivanju

Ako je predmet otvoren za javnost, presuda ili odluka suda (koja se sastoji od uvodnog dijela, opisnog dijela, obrazloženja i operativnog dijela) postaje opće dostupna od datuma donošenja.

Ako na sudu nije donesena presuda ili odluka (ako se predmet razmatra u pisanom postupku primjerice), odluka se smatra općenito dostupnom od datuma primitka.

Ako je ročište zatvoreno, a uvodni i operativni dijelovi pročitani su na otvorenom zasjedanju, ti dijelovi odgovarajuće presude ili odluke smatraju se općenito dostupnim informacijama i mogu se objaviti.

U Uredbi vlade br. 123(koja je donesena 10. veljače 2009. i stupila na snagu 18. veljače 2009.) navodi se da se prije objavljivanja presude ili odluke suda određeni podaci koji se odnose na fizičke osobe moraju obrisati i zamijeniti odgovarajućom oznakom:

  1. ime i prezime osobe zamjenjuju se njezinim inicijalima;
  2. osobni identifikacijski broj osobe zamjenjuje se riječima „osobni identifikacijski broj”;
  3. adresa stanovanja osobe zamjenjuje se riječima „prebivalište”;
  4. adresa nekretnine osobe zamjenjuje se riječima „adresa”;
  5. referentni broj nekretnine u vlasničkom registru zamjenjuje se riječima „referentni broj registra”;
  6. registracijski broj vozila zamjenjuje se riječima „registracijski broj”.

Podaci navedeni u presudi ili odluci suda o sucima, tužiteljima, ovlaštenim odvjetnicima, javnim bilježnicima i ovlaštenim sudskim izvršiteljima moraju se objaviti.

Presude i odluke koje će se objaviti (u odgovarajućim okolnostima) odabiru se u odjelu za sudsku praksu Vrhovnog suda koji odabire najvažnije i aktualne presude.

Posljednji put ažurirano: 30/03/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.