Nacionalna sudska praksa

Luksemburg

Ovaj odjeljak sadržava informacije o sudskoj praksi luksemburških sudova.

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Internetska baza podataka sudske prakse

Sudske odluke prikazane su na internetu po datumu ili broju.

Formati

Sudska praksa dostupna je u PDF formatu.

Nadležni sudovi

Na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa nalazi se odjeljak namijenjen Ustavnom sudu putem kojega se može pristupiti popisu sudskih odluka.

Internetske stranice Visokog upravnog suda (Cour administrative) i Upravnog suda (Tribunal administratif) u Luxembourgu isto tako sadržavaju bazu podataka o odlukama tih dvaju sudova.

Sudske odluke Ustavnog suda, Kasacijskog suda (Cour de Cassation) i upravnih sudova (anonimizirane) mogu se pronaći na internetskim stranicama sudske uprave.

Ostali postupci

Informacije su dostupne i o:

  • žalbama
  • statusu predmeta (npr. u tijeku)
  • rezultatima žalbi
  • pravomoćnosti sudskih odluka
  • ostalim postupcima pred Ustavnim sudom i upravnim sudovima.

Sudska praksa Vrhovnog suda (Cour Supérieure de Justice), Ustavnog suda i Visokog upravnog suda te Upravnog suda objavljena je na luksemburškom pravosudnom portalu i na internetskim stranicama upravnih sudova.

Pravila objavljivanja

Ustavni predmeti moraju se objaviti u Službenom listu («Mémorial»).

Relevantne poveznice

Upravni sudovi

Ministarstvo pravosuđa

Luksemburški pravosudni portal

Posljednji put ažurirano: 19/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.