Nacionalna sodna praksa

Malta

Ta stran vsebuje informacije o sodni praksi Malte.

Sadržaj omogućio
Malta

Sodna praksa

Predstavitev odločb / Naslovi

Čeprav se ključne besede ne pojavljajo kot naslov v sodni praksi, je v aplikaciji nacionalnih sodb (del sistema upravljanja sodnih zadev, ki ga uporabljajo sodišča) funkcija, na podlagi katere se indeksirajo nekatere sodbe, za katere se šteje, da so pomembne. Na primer, sklop ključnih besed je skupaj s povzetkom sodbe povezan s sodnim spisom.

En vzorec se uporablja za vse sodne odločbe in vsebuje nacionalni grb, sodišče, ime sodnika, datum obravnave, referenčno številko zadeve, stranke v zadevi (A proti B), čemur sledi besedilo sodbe. Vzorec določa tudi pisavo, glavo in nogo.

Formati

Sodna praksa je na voljo v formatu PDF.

Nadaljnji postopki

Vrhovna sodišča

Druga sodišča

Ali so na voljo informacije:

  • o pravnih sredstvih?

Da

Da

  • o tem, ali je zadeva še nerešena?

Da

Da

  • o uspešnosti pravnih sredstev?

Da

Da

  • o tem, ali je odločba pravnomočna?

Da

Da

  • o nadaljnjih postopkih pred              

  – drugim domačim sodiščem (ustavno sodišče …)?

  – Sodiščem Evropskih skupnosti?

  – Evropskim sodiščem za človekove pravice?

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Ne


Pravila glede objave

Na nacionalni ravni

Na ravni sodišč

Ali obstajajo zavezujoči predpisi za objavo sodne prakse?

Da

Da


V veljavnih predpisih je določeno, da mora biti sodba objavljena, vendar ni navedeno, v katerih sredstvih javnega obveščanja.

Celotna sodna praksa je objavljena na Malti.

Vse sodbe sodišč za družinske zadeve so anonimizirane. Če predsednik senata odredi, da se ne sme objaviti ime katere koli od strank v sporu ali obtožencev, se sodba v taki zadevi prav tako anonimizira.

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.