Nacionalna sudska praksa

Portugal

Ova stranica pruža informacije o portugalskoj sudskoj praksi.

Sadržaj omogućio
Portugal

U Portugalu je pravo na informacije o pravosudnom sustavu temeljno pravo građana izrijekom predviđeno člankom 20. stavkom 2. portugalskog Ustava i provedeno Zakonom br. 34/2004 od 29. srpnja 2004., u važećoj verziji, kojim se uspostavljaju pravila pristupa pravosuđu i sudovima.

U skladu s člankom 4. tog zakona vlada je dužna poduzeti korake za informiranje o pravu i pravosudnom sustavu, a ministar pravosuđa odgovoran je za pružanje pravnih informacija, putem publikacija ili drugih oblika komunikacije, kako bi se učinkovitije ostvarivala prava i izvršavale zakonske obveze.

Objavljivanje sudskih odluka međunarodno je načelo sadržano i u članku 10. Opće deklaracije o ljudskim pravima i u članku 6. Europske konvencije o ljudskim pravima. To je načelo najprije utvrđeno u članku 206. Ustava (i u vezi sa sudskim raspravama) te u raznim zakonima koji uređuju različite nadležnosti, i to:

 • člancima 163. i 606. Zakona o parničnom postupku
 • članku 86. stavku 1., članku 87. i članku 321. stavku 3. Zakona o kaznenom postupku
 • člancima 3. i 115. Zakona o organizaciji, funkcioniranju i postupanju Ustavnog suda
 • članku 30. Zakona o upravnom postupku.

Ministarstvo pravosuđa vodi nekoliko baza podataka s pravnim dokumentima koje je moguće pronaći na adresi http://www.dgsi.pt/. Oni se isto tako objavljuju u Službenom listu i dostupni su na adresi https://dre.pt/:

 • odluke i objave Ustavnog suda o neustavnosti ili nezakonitosti zakona ili o neustavnosti propusta
 • odluke Vrhovnog suda i Revizorskog suda kojima se usklađuje sudska praksa te odluke Vrhovnog upravnog suda koje su općenito obvezujuće po zakonu
 • odluke drugih sudova koje su općenito obvezujuće.

Pregled odluka/naslova

Na internetskim stranicama http://www.dgsi.pt/ omogućen je pristup bazama podataka o presedanima i knjižnicama bibliografskih referenci Ministarstva pravosuđa.

Pri posjetu bilo kojoj od tih baza podataka možete vidjeti najnovije unesene dokumente, a navigacijska traka omogućuje pristup različitim dopuštenim vrstama pretraživanja (slobodno pretraživanje po pojmu, polju i opisu).

Na stranici unosa i stranici rezultata prikazuju se dokumenti po naslovu i sljedeće informacije:

 • broj predmeta
 • datum održavanja rasprave
 • izvjestitelj(ica)
 • opis.

Primjer naslova

Odluke Vrhovnog suda

RASPRAVA

PREDMET

IZVJESTITELJ(ICA)

OPIS

25. 3. 2009.

08S2592

BRAVO SERRA

PRESTANAK UGOVORA O RADU

Formati

Cjeloviti tekst presude dostupan je (podložno pravilima o zaštiti osobnih podataka) u HTML formatu.

Nadležni sudovi

Baze podataka dostupne na http://www.dgsi.pt/ sadržavaju sudsku praksu sljedećih sudova/tijela:

 • Vrhovnog suda
 • žalbenih sudova (Coimbra, Évora, Lisabon, Porto i Guimarães)
 • Ustavnog suda
 • Vrhovnog upravnog suda
 • središnjih upravnih sudova (Sjeverni i Južni)
 • suda za sukobe nadležnosti
 • mišljenja ureda državnog odvjetništva
 • mirovnih sudova.

Ostali predmeti

U Portugalu su dostupne informacije o brojnim predmetima, kao što je prikazano u sljedećoj tablici.

Jesu li dostupne informacije o:

Vrhovni sudovi

Ostali sudovi

žalbama?

Da

Da

tome je li postupak još u tijeku?

Ne

Ne

ishodu žalbi?

Da

Da

pravomoćnosti odluke?

Ne

Ne

ostalim predmetima

– pred nekim drugim portugalskim sudom (Ustavnim sudom....)?

– pred Sudom Europske unije?

– pred Europskim sudom za ljudska prava?

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Pravila objavljivanja

Na nacionalnoj razini ne postoje obvezujuća pravila o objavljivanju sudske prakse. Međutim, u Portugalu postoje obvezujuća pravila koja se odnose na objave sudova.

U Portugalu se objavljuje samo odabrana sudska praksa. Primjenjuju se kriteriji važnosti i relevantnosti.

Relevantne poveznice

Baze podataka s pravnim dokumentima

Posljednji put ažurirano: 29/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.