Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Nacionalna sudska praksa

Portugal

Na ovoj se stranici pružaju informacije o portugalskoj sudskoj praksi.

Sadržaj omogućio
Portugal
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

U Portugalu je pravo na informacije o pravosudnom sustavu temeljno pravo građana, izrijekom predviđeno člankom 20. stavkom 2. Ustava Portugala i provedeno zakonom br. 34/2004 od 29. srpnja 2004., kako je izmijenjen zakonom br. 47/2007 od 28. kolovoza 2007., kojim se uspostavljaju pravila pristupa pravosuđu i sudovima.

U skladu s člankom 4. tog zakona, vlada je dužna poduzeti korake za objavu prava i pravosudnog sustava, a ministar pravosuđa odgovoran je za pružanje pravnih informacija, bilo putem publikacija, bilo putem drugih oblika komunikacije, radi osiguranja potpunijeg ostvarivanja prava i izvršavanja obveza utvrđenih zakonom.

Objava sudskih odluka međunarodno je načelo zapisano i u članku 10. Opće deklaracije o ljudskim pravima i u članku 6. Europske konvencije o ljudskim pravima. To je načelo utvrđeno najprije u članku 206. Ustava (također i u vezi sa sudskim raspravama) te u raznim zakonima o sudskim nadležnostima, i to u:

 • člancima 167. i 656. Zakonika o građanskom postupku
 • člancima 86. stavku 1., 87 i članku 321. stavku 3. Zakonika o građanskom postupku
 • člancima 3. i 115. Zakona o organizaciji, funkcioniranju i postupanju Ustavnog suda
 • članku 30. Zakonika o postupcima na upravnom sudu

Ministarstvo vodi nekoliko baza podataka s pravnim dokumentima koje je moguće pronaći na adresi http://www.dgsi.pt/. Oni se objavljuju i u službenom listu, a dostupni su na adresi https://dre.pt/:

 • odluke i objave Ustavnog suda o neustavnosti ili protuzakonitosti nekog zakona ili o neustavnosti propusta
 • odluke Vrhovnog suda i Revizorskog suda kojima se usklađuje sudska praksa te odluke Vrhovnog upravnog suda koje su općenito obvezujuće po zakonu
 • odluke drugih sudova koje su općenito obvezujuće

Prezentacija odluka/rubrika

Na web-mjestu http://www.dgsi.pt/ omogućen je pristup skupu baza podataka o presedanima i knjižnicama bibliografskih referenci Ministarstva pravosuđa.

Pri posjetu bilo kojoj od tih baza vidite najnovije unesene dokumente i navigacijsku traku koja vam omogućuje pristup raznim dopuštenim vrstama pretraživanja (slobodnom pretraživanju po pojmu, po polju i po deskriptoru).

Na stranici unosa ili stranici rezultata prikazuju se dokumenti po naslovu, sadržaju i sljedećim informacijama:

 • broju predmeta
 • datumu predmeta
 • sucu koji je izrekao mišljenje suda
 • deskriptoru

Primjer rubrika

Odluke Vrhovnog suda

DATUM RASPRAVE

IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA

SUDAC KOJI JE IZREKAO MIŠLJENJE SUDA

DESKRIPTOR

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

RASKID UGOVORA O RADU

Formati

Cijeli tekst presude (podložno pravilima zaštite osobnih podataka) dostupan je u formatu html.

Obuhvaćeni sudovi

Baze podataka dostupne na adresi http://www.dgsi.pt/ sadržavaju sudsku praksu sljedećih sudova/tijela:

 • Vrhovnog suda
 • prizivnih sudova (u Coimbri, Évori, Lisabonu, Portu i Guimarãesu)
 • Ustavnog suda
 • Vrhovnog upravnog suda
 • središnjih upravnih sudova (Sjeverni i Južni)
 • Suda za sporove nadležnosti
 • mišljenja Ureda javnog tužitelja
 • izmiritelja

Ostali postupci

Informacije su u Portugalu dostupne o brojnim predmetima, kao što je prikazano u sljedećoj tablici.

Informacije su dostupne o:

Vrhovni sudovi

Drugi sudovi

žalbama?

Da.

Da.

neriješenom predmetu?

Ne.

Ne.

ishodu žalbe?

Da.

Da.

neopozivosti odluke?

Ne.

Ne.

drugim slučajevima

 • pred nekim drugim portugalskim sudom (Ustavnim sudom, itd.)?
 • pred Sudom Europske unije?
 • pred Sudom za ljudska prava?

Da.

Da.

Da.

Da.

Da.

Da.

Pravila objave

Na nacionalnoj razini nema obvezujućih pravila o objavi sudske prakse. No u Portugalu postoje obvezujuća pravila objave za sudove.

U Portugalu se objavljuje samo odabrana sudska praksa. Primjenjuju se kriteriji važnosti i relevantnosti.

Korisne poveznice

Baze podataka s pravnim dokumentima

Posljednji put ažurirano: 13/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.