Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Slovačka

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Slovakijos teismų praktiką.

Sadržaj omogućio
Slovačka

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Bendrosios kompetencijos teismų praktika

Su visų Slovakijos teismų sistemos teismų praktika slovakų kalba galima susipažinti internetinėje teisinių duomenų bazėje JASPI.

Aukščiausiojo Teismo praktika

Su Aukščiausiojo Teismo praktika slovakų kalba galima susipažinti Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje.

Formatas

Bendrosios kompetencijos teismų praktika pateikiama HTML formatu, o Aukščiausiojo Teismo praktika – PDF formatu.

Informacija apie kitus procesus

Galima susipažinti su informacija apie:

  • apeliacinių skundų rezultatus;
  • galutinį sprendimų pobūdį.

Skelbimo taisyklės

Slovakijos teismų sprendimai neturi privalomosios teisinės galios. Jie nėra teisės šaltinis. Tačiau teismų sprendimuose paisoma Slovakijos Aukščiausiojo Teismo praktikos, kuri de facto yra teisės šaltinis.

Paskutinis naujinimas: 27/02/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.