Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

Slovačka

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa na Słowacji.

Sadržaj omogućio
Slovačka

Orzecznictwo dostępne online

Orzecznictwo sądów powszechnych

Orzecznictwo wszystkich sądów słowackiego wymiaru sprawiedliwości jest dostępne w języku słowackim na stronie internetowej prawniczej bazy danych JASPI.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest dostępne w języku słowackim na stronie internetowej Sądu Najwyższego.

Formaty

Orzecznictwo sądów powszechnych jest dostępne w formacie html, natomiast orzecznictwo Sądu Najwyższego w formacie pdf.

Dalsze postępowanie

Dostępne są informacje:

  • dotyczące wyniku postępowania odwoławczego
  • dotyczące prawomocności orzeczeń.

Reguły dotyczące publikacji

Wyroki słowackich sądów nie mają ogólnie wiążącej mocy prawnej i nie stanowią źródeł prawa. W swych wyrokach sądy uwzględniają jednak wyroki słowackiego Sądu Najwyższego, które stanowią de facto źródło prawa.

Ostatnia aktualizacja: 10/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.