Tagállami ítélkezési gyakorlat

Ausztria

Ez az oldal az osztrák ítélkezési gyakorlatról és a vonatkozó jogi adatbázisokról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

Az ítélkezési gyakorlat online adatbázisai

Az osztrák bíróságok által hozott határozatokat az Osztrák Köztársaság jogi információs rendszerében teszik közzé, amely a következő címen érhető el: http://www.ris.bka.gv.at/. A legmagasabb szintű bíróságok és a közigazgatási bíróságok ítéleteit teljes terjedelmükben közzéteszik; a többi bíróság ítéletei azonban csak bizonyos esetekben kerülnek közzétételre.

Az Osztrák Köztársaság jogi információs rendszere (Rechtsinformationssystem – RIS) az Osztrák Szövetségi Kancellária által működtetett elektronikus adatbázis. Az adatbázis elsődleges célja, hogy közzétegye az osztrák szövetségi közlönyben (Bundesgesetzblatt) kihirdetett jogszabályokat, valamint hogy tájékoztatást nyújtson az Osztrák Szövetségi Köztársaság jogáról.

A RIS akadálymentes hozzáférést kínál (WAI-AA, összhangban a WCAG 2.0-val).

A határozatok megjelenítése/Fejlécek

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Az ügyeket címsorokkal együtt teszik közzé

Igen

Részben

Példák a fejlécekre

Sorozatszám: RS0127077

Ügyiratszám: 11 Os 87/11w

Az ítélet kelte: 2011.8.25.

A fejléc szövege

A fejléc általában a következő elemekből áll: A tanács száma: 11, eljárástípusra való hivatkozás: Os, folyó sorszám: 87, és év: 11. Ezt követi a határozat kelte: 2011.08.25.

Európai esetjogi azonosító (ECLI)

Ez alatt a cím alatt található az európai esetjogi azonosító (ECLI). Ez egy egységes azonosító a tagországi bírósági ítéletekhez.

Formátumok

A bírósági ítéletek a következő formátumban érhetők el: XML, RTF, PDF és HTML.

Bíróságok és egyéb érintett intézmények

Legfelsőbb bíróságok

 • Legfelsőbb Bíróság (Oberster Gerichtshof)
 • Alkotmánybíróság (Verfassungsgerichtshof)
 • Közigazgatási Bíróság (Verwaltungsgerichtshof)

Bíróságok és egyéb érintett intézmények

 • Regionális fellebbviteli bíróságok (Oberlandesgerichte) és egyéb bíróságok (polgári és büntetőügyek)
 • Szövetségi Közigazgatási Bíróság (Bundesverwaltungsgericht)
 • Tartományi közigazgatási bíróságok (Landesverwaltungsgerichte)
 • Szövetségi Pénzügyi Bíróság (Bundesfinanzgericht, külső)
 • Adatvédelmi Hatóság (Datenschutzbehörde) (2014 előtt: Adatvédelmi Bizottság [Datenschutzkommission])
 • Fegyelmi bizottságok (Disziplinarkommissionen), Legfelsőbb Fegyelmi Bizottság (Disziplinaroberkommission), Fellebbviteli Bizottság (Berufungskommission)
 • Munkavállalói Érdekvédelmi Felügyeleti Hatóság (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (2014 előtt: Munkavállalói Érdekvédelmi Felügyeleti Bizottság [Personalvertretungs-Aufsichtskommission])
 • Egyenlő bánásmód bizottságok (Gleichbehandlungskommissionen) 2014-től
 • Egyenlő bánásmód bizottságok (Gleichbehandlungskommissionen) 2008-tól (külső)
 • Független közigazgatási döntőbíróságok (unabhängige Verwaltungssenate) – válogatott döntések 1991-től 2013-ig, később tartományi közigazgatási bíróságok
 • Pénzügyi dokumentáció, Független Pénzügyi Döntőbíróság (unabhängiger Finanzsenat) (külső; döntések 2013-ig, később Szövetségi Pénzügyi Bíróság)
 • Független Szövetségi Menekültügyi Tanács (Unabhängiger Bundesasylsenat) (válogatott döntések 1998-tól 2008-ig)
 • Menekültügyi Törvényszék (Asylgerichtshof) (döntések 2008-tól 2013-ig, később Szövetségi Közigazgatási Bíróság)
 • Környezetvédelmi Döntőbíróság (Umweltsenat) (válogatott döntések 1994-től 2013-ig, később Szövetségi Közigazgatási Bíróság)
 • Szövetségi Kommunikációs Testület (Bundeskommunikationssenat) (válogatott döntések 2001-től 2013-ig, később Szövetségi Közigazgatási Bíróság)
 • Közbeszerzés-ellenőrzési hatóságok (válogatott határozatok 2013-ig, később Szövetségi Közigazgatási Bíróság)

Megjegyzés: Az alábbi válaszok közül nem mindegyik vonatkozik az összes fenti bíróságra és tanácsra

További eljárások

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Rendelkezésre áll-e információ:

 • a fellebbezésekről?

Nem

Nem

 • arról, hogy egy adott ügy folyamatban van-e?

Nem

Nem

 • a fellebbezések eredményéről?

Nem

Igen, ha a legmagasabb szintű bíróságok határozatai közzétételre kerülnek.

 • arról hogy az ítélettel szemben jogorvoslatnak nincs helye?

Csak jogerős ítéleteket tesznek közzé.

Csak jogerős ítéleteket tesznek közzé.

 • További eljárásokról az alábbiak előtt:
 • egy másik nemzeti bíróság (Alkotmánybíróság stb.)?
 • az Európai Unió Bírósága?
 • vagy az Emberi Jogok Európai Bírósága?
 • A Legfelsőbb Bíróság ítéleteinek különleges összefoglalóiban feltüntetik, ha további eljárások vannak folyamatban más nemzeti vagy nemzetközi felsőbb bíróság előtt.

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Közzétételi szabályok

nemzeti szinten?

a bíróságok szintjén?

Vonatkoznak-e kötelező szabályok az ítéletek közzétételére?

Igen

Igen

A Legfelsőbb Bíróságról szóló törvény (OGH törvény) 15. és 15a. szakaszai, a bíróságok szervezetéről szóló törvény (GOG) 48a. szakasza, a Szövetségi Pénzügyi Bíróságról szóló törvény (BFGG) 23. szakasza, a Szövetségi Közigazgatási Bíróságról szóló törvény (BVwGG) 20. szakasza.

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Az összes határozatot közzéteszik, vagy csak egy válogatást?

Néhány kivétellel.

A rendes bíróságok esetében csak egy kisebb válogatást; a közigazgatási bíróságok esetében mindent.

Válogatásnál milyen szempontokat vesznek figyelembe?

A határozatok teljes egészét közzéteszik, összegzéssel.

Nem teszik közzé a Legfelsőbb Bíróság azon határozatait, amelyek érdemi indokolás nélkül utasítanak el egy adott fellebbezést.

A határozatok teljes egészét közzéteszik, összegzéssel.

Egyéb bíróságok határozatait akkor teszik közzé, ha azok jelentősége túllép az egyedi ügyön.

Utolsó frissítés: 04/05/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.