Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami ítélkezési gyakorlat

Ausztria

Ez az oldal az osztrák ítélkezési gyakorlatról és a vonatkozó esetjogi adatbázisokról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Ausztria
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Az ítélkezési gyakorlat online adatbázisa

Az osztrák bíróságok által hozott határozatokat az Osztrák Köztársaság jogi információs rendszerében teszik közzé, amely a következő címen érhető el: http://www.ris.bka.gv.at/. A legfelsőbb bíróságok és a közigazgatási bíróságok ítéleteit teljes egészében közzéteszik, más bíróságok ítéleteit csak egyes esetekben.

Az Osztrák Köztársaság jogi információs rendszere (RIS) az Osztrák Szövetségi Kancellária által koordinált és működtetett elektronikus adatbázis. Az adatbázis többek között közzéteszi az osztrák szövetségi közlönyben (Bundesgesetzblatt) kihirdetett jogszabályokat, és tájékoztatást nyújt az Osztrák Szövetségi Köztársaság jogáról.

A RIS akadálymentes hozzáférést kínál (WAI-AA, összhangban a WCAG 2.0-val).

A határozatok felépítése / Fejlécek


Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

A határozatok felépítése fejlécekkel

Igen

Részben

Példa fejlécekre:

Sorozatszám: RS0127077

Ügyiratszám: 11 Os 87/11w

Az ítélet kelte: 2011.8.25.

A fejléc szövege

A fejléc általában a következő elemekből áll: A tanács száma: 11, eljárástípusra való hivatkozás: Os, folyó sorszám: 87, és év: 11. Ezt követi a határozat kelte: 2011.8.25.

Európai esetjogi azonosító (ECLI)

Ez alatt a cím alatt található az európai esetjogi azonosító (ECLI). Ez egy egységes azonosító a tagországi bírósági ítéletekhez.

Formátumok

A bírósági ítéletek a következő formátumban érhetők el: XML, RTF, PDF és HTML.

Bíróságok és egyéb érintett intézmények

Legfelsőbb bíróságok

 • Legfelsőbb bíróság (Oberster Gerichtshof)
 • Alkotmánybíróság (Verfassungsgerichtshof)
 • Közigazgatási Bíróság (Verwaltungsgerichtshof)

Bíróságok és egyéb érintett intézmények

 • Regionális fellebbviteli bíróságok (Oberlandesgerichte) és egyéb bíróságok (polgári és büntetőügyek)
 • Szövetségi Közigazgatási Bíróság (Bundesverwaltungsgericht)
 • Tartományi közigazgatási bíróságok (Landesverwaltungsgerichte)
 • Szövetségi Pénzügyi Bíróság (Bundesfinanzgericht, külső)
 • Adatvédelmi Hatóság (Datenschutzbehörde) (2014 előtt: Adatvédelmi Bizottság [Datenschutzkommission])
 • Fegyelmi bizottságok, Legfelsőbb Fegyelmi Bizottság, Fellebbviteli Bizottság (Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission, Berufungskommission)
 • Munkavállalói Érdekvédelmi Felügyeleti Hatóság (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (2014 előtt: Munkavállalói Érdekvédelmi Felügyeleti Bizottság (Personalvertretungs-Aufsichtskommission))
 • Egyenlő bánásmód bizottságok (Gleichbehandlungskommissionen) 2014-től
 • Egyenlő bánásmód bizottságok (Gleichbehandlungskommissionen) 2008-tól (külső)
 • Független közigazgatási döntőbíróságok (Unabhängige Verwaltungssenate) – válogatott döntések 1991-től 2013-ig, később tartományi közigazgatási bíróságok
 • Pénzügyi dokumentáció, Független Pénzügyi Döntőbíróság (Unabhängiger Finanzsenat) (külső; döntések 2013-ig, később Szövetségi Pénzügyi Bíróság)
 • Független Szövetségi Menekültügyi Tanács (Unabhängiger Bundesasylsenat) (válogatott döntések 1998-tól 2008-ig)
 • Menekültügyi Törvényszék (Asylgerichtshof) (döntések 2008-tól 2013-ig, később Szövetségi Közigazgatási Bíróság)
 • Környezetvédelmi Döntőbíróság (Umweltsenat) (válogatott döntések 1994-től 2013-ig, később Szövetségi Közigazgatási Bíróság)
 • Szövetségi Kommunikációs Testület (Bundeskommunikationssenat) (válogatott döntések 2001-től 2013-ig, később Szövetségi Közigazgatási Bíróság)
 • Közbeszerzés-ellenőrzési hatóságok (válogatott határozatok 2013-ig, később Szövetségi Közigazgatási Bíróság)

Megjegyzés: Az alábbi válaszok közül nem mindegyik vonatkozik az összes fenti bíróságra és tanácsra

További eljárások


Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Rendelkezésre áll-e információ:

 • a fellebbezésekről?

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.

 • arról, hogy egy ügy folyamatban van-e?

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.

 • a fellebbezések eredményéről?

Nem áll rendelkezésre.

Igen, amennyiben a legfelsőbb bíróságok döntései közzétételre kerültek.

 • arról hogy az ítélettel szemben jogorvoslatnak nincs helye?

Csak jogerős ítéleteket tesznek közzé.

Csak jogerős ítéleteket tesznek közzé.

 • További eljárásokról az alábbiak előtt:
 • egy másik nemzeti bíróság (Alkotmánybíróság stb.)?
 • az Európai Unió Bírósága?
 • az Emberi Jogok Európai Bírósága?
 • A Legfelsőbb Bíróság ítéleteinek különleges összegzéseiben feltüntetik, ha további eljárások vannak folyamatban más nemzeti vagy nemzetközi felsőbb bíróság előtt.

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Közzétételi szabályok


nemzeti szinten?

a bíróságok szintjén?

Vonatkoznak-e kötelező szabályok az ítéletek közzétételére?

Igen

Igen

§§A Legfelsőbb Bíróságról szóló törvény (OGH törvény) 15. és 15a. cikkei, §a bíróságok szervezetéről szóló törvény (GOG) 48a. cikke, §a Szövetségi Pénzügyi Bíróságról szóló törvény (BFGG) 23. cikke, § a Szövetségi Közigazgatási Bíróságról szóló törvény (BVwGG) 20. cikke.


Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Az összes határozatot közzéteszik, vagy csak egy válogatást?

Néhány kivétellel.

A rendes bíróságok esetében csak egy kisebb válogatást; a közigazgatási bíróságok esetében mindent.

Válogatásnál milyen szempontokat vesznek figyelembe?

A határozatok teljes egészét közzéteszik, összegzéssel.

Nem teszik közzé a Legfelsőbb Bíróság azon határozatait, amelyek érdemi indokolás nélkül utasítanak el egy adott fellebbezést.

A határozatok teljes egészét közzéteszik, összegzéssel.

Egyéb bíróságok határozatait akkor teszik közzé, ha azok jelentősége túllép az egyedi ügyön.

Utolsó frissítés: 08/09/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.