Tagállami ítélkezési gyakorlat

Belgium

Ez a rész áttekintést nyújt a belgiumi ítélkezési gyakorlat forrásairól és tartalmáról, valamint bemutatja a vonatkozó esetjogi adatbázisok internetes elérhetőségét.

Tartalomszolgáltató:
Belgium

A rendelkezésre álló weboldalak

A JUPORTAL, a belga esetjog nyilvános adatbázisa, 2017 vége óta létezik.

A JUPORTAL rendszerben az esetjog a JUPORTAL keresőmotor segítségével érhető el, amely 2020 novemberétől a korábbi Jure-Juridat keresőmotort váltotta fel.

A JUPORTAL adatbázis egy része elérhető az ECLI európai keresőmotoron keresztül is, nevezetesen a következő bíróságok esetjoga:

  • az alkotmánybíróság (Cour constitutionnelle / Grondwettelijk Hof)
  • a semmítőszék (Cour de cassationHof van Cassatie)
  • a fellebbviteli bíróságok (cour d’appel / hof van beroep)
  • a munkaügyi fellebbviteli bíróság (cour du travailarbeidshof)
  • az elsőfokú bíróságok (tribunal de première instancerechtbank van eerste aanleg)
  • a kereskedelmi bíróságok (tribunal de l'entrepriseondernemingsrechtbank)
  • a munkaügyi bíróságok (tribunal du travailarbeidsrechtbank)

A folyamatban lévő ügyek figyelemmel kísérése

legfelsőbb bíróság

egyéb bíróságok

Rendelkezésre áll-e információ:

Arról, hogy létezik-e kereset/fellebbezés?

Igen

Igen

Arról, hogy az ügy még folyamatban van-e?

Igen

Nem

Egy kereset/fellebbezés kimeneteléről?

Igen

Nem

Egy határozat visszavonhatatlan és végleges jellegéről?

Nem

Nem

Arról, hogy további eljárás indítható

– egy másik bíróság (pl. az alkotmánybíróság) előtt?

– az Európai Unió Bírósága előtt?

– az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt?

Igen

Igen

Igen/Nem

Igen/Nem

Igen/Nem

Igen/Nem


Közzétételi szabályok

nemzeti szinten?

egyes bíróságok határozatát illetően?

Vannak-e kötelező szabályok a bírósági határozatok közzétételére?

Nem

Nem


Nem kötelező erejű szabályok vannak.

legfelsőbb bíróság

egyéb bíróságok

A teljes szöveget közzéteszik, vagy csak kiválasztott részeket?

kiválasztott részeket

kiválasztott részeket

Ha kiválasztott részeket tesznek közzé, mik a kritériumok?

társadalmi és jogi érdek

társadalmi és jogi érdek

Utolsó frissítés: 04/05/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.