Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami ítélkezési gyakorlat

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának adatbázisa

A „SuPra” adatbázis a Legfelsőbb Bíróság 1990. január 1-jét követően hozott összes határozatát tartalmazza. E határozatokon kívül tartalmazza a Horvát Köztársaság más bíróságainak legfontosabb határozatait is.

Ennél újabb keletű a „SupraNova” elnevezésű, az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó adatbázis, amely a városi és megyei bíróságok, kereskedelmi bíróságok, a Legfelsőbb Kereskedelmi Bíróság, a Legfelsőbb Szabálysértési Bíróság, és Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának határozatait tartalmazza.

Az egyes határozatokkal kapcsolatban az alábbi információk kerülnek közzétételre: a határozatot hozó bíróság neve, a bíróság szervezeti egységének neve, az ügy típusa, a határozathozatal és a határozat közzétételének dátuma, valamint a határozat teljes szövege doc, pdf és html formátumban. A 2004. január 1-jét követően hozott valamennyi határozat esetében a teljes szöveg mellett releváns indexált információk is elérhetők.

A különösen nagy jelentőségű és érdekes határozatok esetében a különvéleményeket is közzéteszik.

Az eljárásban résztvevő felek személyiségi jogainak védelme érdekében a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett teljes szöveg eltér az eredeti szövegtől. A személyiségi jogok védelme a természetes és jogi személyek neveinek kitakarásával valósul meg, összhangban a bírósági határozatok anonimitásának biztosítására vonatkozó szabályokkal, és a bírósági határozatok anonimitása biztosításának megvalósítására vonatkozó utasításokkal, amelyeket a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke ad ki.

A bírósági határozatok közzétételére vonatkozó szabályok értelmében:

  1. a bíróságok maguk választják ki a közzétételre kerülő legnagyobb jelentőségű határozatokat, valamint
  2. a polgári perrendtartás 396a. cikke értelmében közzé kell tenni azokat az alsóbb szintű bírósági határozatokat, amelyekre a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bírósága hivatkozik

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságán belül jelenleg két kollégium működik (a nyugdíj- és rokkantsági ügyekkel, illetve az egészségi állapottal kapcsolatos ügyekkel foglalkozó kollégium, és a pénzügyi, munkajogi és tulajdonjogi kollégium), valamint a közjogi jogi aktusok jogszerűségét értékelő tanács.

A mindkét kollégiumon belül működő, az ítélkezési gyakorlatot nyomon követő és vizsgáló szolgálat az adott kollégium vezetőjével közösen havonta kiválasztja az adott kollégium releváns határozatait. Év végi találkozójukon a kollégiumvezetők és az ítélkezési gyakorlatot nyomon követő és vizsgáló szolgálat vezetői kiválasztják a bíróság által az adott évben hozott legfontosabb határozatokat, és előkészítik azokat a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságának közlönyében történő közzétételre.

A közlöny tartalmazza a határozatokhoz kapcsolódó különvéleményeket, amelyek a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságának weboldalán, a megfelelő rovatban szintén közzétételre kerülnek.

A közjogi jogi aktusok jogszerűségét értékelő tanács összes határozata közzétételre kerül a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságának weboldalán.

Utolsó frissítés: 04/12/2015

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.