Tagállami ítélkezési gyakorlat

Észtország

Ez a szakasz áttekintést nyújt az észtországi ítélkezési gyakorlatról, és ismerteti az ítélkezési gyakorlatot tartalmazó adatbázisokat.

Tartalomszolgáltató:
Észtország

Interneten hozzáférhető ítélkezési gyakorlat

Az első- és másodfokú bíróságok ítélkezési gyakorlatát 2001 óta teszik közzé az interneten. A Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata a bírósági rendszer 1993-as átszervezése óta hozzáférhető, és azt a Riigi Teataja (észt Állami Közlöny) elektronikus kiadásában, valamint a Legfelsőbb Bíróság weboldalán teszik közzé. Az első- és másodfokú bíróságok ítélkezési gyakorlata a Riigi Teataja elektronikus kiadásában érhető el.

Az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozó kötelezettséget a közérdekű információkról szóló törvény szabályozza, a részletes szabályozást pedig a bírósági eljárásról szóló különböző törvénykönyvek tartalmazzák. Általában valamennyi jogerős ítéletet nyilvánosságra hoznak. Kivételt képeznek azok a polgári és közigazgatási bírósági eljárások, ahol a bíróságok hivatalból vagy az érintett személy kérelmére nem teszik közzé ítéleteikben a személy nevét (amely kezdőbetűkkel vagy egyéb karakterekkel helyettesíthető), személyi azonosító számát, születése dátumát, nyilvántartási számát vagy lakcímét. A bíróságok polgári vagy közigazgatási bírósági eljárásokban hivatalból vagy az érintett személy kérelmére dönthetnek úgy, hogy a különleges személyes adatokat tartalmazó ítéletnek csak a rendelkező részét teszik közzé, vagy eltekintenek a közzétételtől, ha a személy nevének kezdőbetűkkel vagy más karakterekkel való helyettesítése sértheti e személy magánélethez való jogát. A bíróságok akkor is jogosultak az ítéletnek csak a rendelkező részét közzétenni, ha az ítélet a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás alá tartozó információt tartalmaz.

A büntetőeljárásokban hozott valamennyi jogerős ítéletet közzéteszik, de csak az elítélt személyes adatait (név, személyi azonosító kód vagy születési dátum) hozzák nyilvánosságra. Főszabályként a kiskorú elítéltek személyes adatait nem teszik közzé (nevük, személyi azonosító kódjuk vagy születésük dátuma kezdőbetűkkel vagy más karakterekkel helyettesíthető). A bíróságok büntető bírósági eljárásokban hivatalból vagy magánszemély kérelmére dönthetnek úgy, hogy az ítéletnek csak a bevezető és a rendelkező vagy a záró részét teszik közzé, ha az ítélet különleges személyes adatokat tartalmaz. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha az ítélet a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás alá tartozó személyes adatot tartalmaz, és lehetővé teszi az érintett személy azonosítását annak ellenére, hogy a nevét vagy más személyes adatait kezdőbetűkkel vagy más karakterekkel helyettesítették.

Az ítélkezési gyakorlat közzétételét az igazságszolgáltatás igazgatása részének tekintik, és a konkrét adatok közzététele megtámadható. Ezért a bíróságnak meg kell fontolnia az ítéletek közzétételének módját.

Az ítéletek bemutatása, címek


Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

Ítélkezési gyakorlat bemutatása címekkel?

Igen

Nem

A Legfelsőbb Bíróság határozatai a Riigi Teatajában és a Legfelsőbb Bíróság weboldalán is kereshetők, a következő szempontok szerint: év, ügytípus, ügyszám, a határozat kelte, a bíróság összetétele, az eljárás típusa, a bűncselekmény típusa, magyarázat, tartalom. A Legfelsőbb Bíróság weboldalán a határozatok között kulcsszavak alapján is végezhető keresés.

Az első- és másodfokú bíróságok határozatai között keresés végezhető a megfelelő eljárástípus szerint, és az ügyek – az eljárás típusától függően – számos szempont alapján kereshetők. Valamennyi eljárástípus esetében végezhető keresés a következők alapján: ügyszám és ECLI szám, bíróság, a határozat típusa és kelte, az eljárás kezdő időpontja, magyarázat és a határozat tartalma. A büntetőügyekben hozott határozatok között a következők szerint kereshetünk: a nyomozó hatóság eljárásának száma, az ügy kategóriája és kimenetele, az eljárás típusa, az érvényesített igény és a büntetés típusa vagy például a felmentés jogalapja. Polgári és közigazgatási ügyekben a határozatok között végezhető keresés az ügy kategóriája, az eljárás típusa, valamint az ügy kimenetele szerint is.

Példa a címre

A légi közlekedésről szóló törvény 71 szakaszának (2) bekezdése alkotmányossági felülvizsgálata.

Formátumok


Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

Dokumentum

Metaadatok

Dokumentum

Metaadatok

Elérhető-e az ítélkezési gyakorlat XML formátumban?

Nem

Nem

Nem

Nem

Milyen más formátumok használatosak?

HTML

HTML

PDF

HTML

További eljárások


Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

Elérhető-e tájékoztatás

a jogorvoslatokra vonatkozóan?

Nem

arra vonatkozóan, hogy egy ügy folyamatban van-e?

Igen

Nem

a jogorvoslatok kimenetelére vonatkozóan?

Igen

a határozat elleni jogorvoslat kizárt voltára vonatkozóan?

Igen

Igen

az alábbi szervek előtti további eljárásokra vonatkozóan:

más nemzeti bíróság (pl. Alkotmánybíróság)?

az Európai Unió Bírósága?

az Emberi Jogok Európai Bírósága?

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Közzétételre vonatkozó szabályok


Országos szinten

A bíróságok szintjén

Léteznek-e kötelező szabályok az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozóan?

Igen

Az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozó szabályokat az irányadó eljárási törvénykönyvek állapítják meg. A büntető- és a polgári eljárásban különböző szabályok érvényesülnek.


Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

A teljes ítélkezési gyakorlatot közzéteszik vagy csak válogatást?

Csak válogatást.

Csak válogatást.

Ha válogatást tesznek közzé, erre milyen feltételek vonatkoznak?

A válogatást az alábbiak szerint végzik el:

1) az ítéletnek jogerősnek kell lennie;

2) az ítélet közzétehető, ha:

a) (polgári és közigazgatási ügyekben) nem tartalmaz különleges személyes adatot; az ítéletben a név helyett kezdőbetűk vagy más karakterek szerepelnek oly módon, hogy az ne sértse az érintett személy magánéletét; az ítélet nem tartalmaz a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás hatálya alá tartozó információt;

b) (büntetőügyekben) nem tartalmaz különleges személyes adatot vagy a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás hatálya alá tartozó személyes adatot, vagy ha a neveket és egyéb személyes adatokat az ítéletben kezdőbetűkkel vagy más karakterekkel helyettesítik, ily módon az érintett személy nem azonosítható; az ítélet nem tartalmaz a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás hatálya alá tartozó információt.

A válogatást az alábbiak szerint végzik el:

1) az ítéletnek jogerősnek kell lennie;

2) az ítélet közzétehető, ha:

a) (polgári és közigazgatási ügyekben) nem tartalmaz különleges személyes adatot; az ítéletben a név helyett kezdőbetűk vagy más karakterek szerepelnek oly módon, hogy az ne sértse az érintett személy magánéletét; az ítélet nem tartalmaz a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás hatálya alá tartozó információt;

b) (büntetőügyekben) nem tartalmaz különleges személyes adatot vagy a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás hatálya alá tartozó személyes adatot, vagy ha a neveket és egyéb személyes adatokat az ítéletben kezdőbetűkkel vagy más karakterekkel helyettesítik, ily módon az érintett személy nem azonosítható; az ítélet nem tartalmaz a jog szerint megállapított más betekintési korlátozás hatálya alá tartozó információt.

Jogi adatbázisok

Az adatbázis neve és URL-je

A Legfelsőbb Bíróság közzétett határozatai a Legfelsőbb Bíróság weboldalán és a Riigi Teatajában érhető el.

Az első- és másodfokú bíróságok közzétett jogerős határozatait a Riigi Teatajában végzett keresés útján lehet megtalálni.

Az észt bíróságok által az Európai Unió Bíróságához benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek a Legfelsőbb Bíróság weboldalán érhetők el. Itt megtalálható az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet előterjesztő bíróság neve, az előterjesztés időpontja, a kérelem tartalmának leírása, valamint az észt bíróságnál és az Európai Unió Bíróságánál alkalmazott ügyszám.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott határozatok összefoglalója megtalálható a Riigi Teatajában.

A bírósági weboldal 1996 óta tartalmaz statisztikákat az első- és másodfokú bírósági eljárásokról. A Legfelsőbb Bíróság statisztikái a Legfelsőbb Bíróság weboldalán érhetők el. Az alkotmányossági felülvizsgálatra vonatkozó statisztikák 1993 óta, míg a közigazgatási, polgári, büntető- és szabálysértési ügyekre vonatkozó statisztikák 2002 óta hozzáférhetők.

A Legfelsőbb Bíróság weboldala 2006 óta meghatározott tárgykörökkel kapcsolatban az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó elemzéseket is tartalmaz.

Ingyenes-e az adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, az adatbázisokhoz való hozzáférés ingyenes.

Utolsó frissítés: 09/09/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.