Tagállami ítélkezési gyakorlat

Finnország

Ez az oldal a finnországi ítélkezési gyakorlatról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Finnország

Internetes honlapon közzétett ítélkezési gyakorlat

A határozatok felépítése / Címek

A legfelsőbb bíróságok és a legtöbb egyéb bíróság esetében a kulcsszavak és a címek az időpontokkal és az ügyszámmal együtt szerepelnek.

Címminták

Finn Legfelsőbb Bíróság

kulcsszó

Munkaszerződés – Vállalkozás átruházása – Uniós jog – Az irányelv értelmezésének hatása

Ügyszám: S2006/340

Benyújtás időpontja: 2009.1.29.

Ítélet kelte: 2009.4.23.

Akta: 835

Rövid összefoglalás

Az ügy egy vállalkozás átruházása során munkaviszonyát felmondó munkavállaló azon jogára vonatkozik, hogy kártérítést kapjon az átvevőtől a munkaszerződésekről szóló törvény 7. fejezetének 6. szakasza alapján, figyelemmel a 2001/23/EK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdésére.

Jogszabály

A munkaszerződésekről szóló 55/2001. számú törvény 7. fejezetének 6. szakasza

A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2001/23/EK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdése


A fenti táblázat ismerteti a legfelsőbb bírósági ítéletekre vonatkozóan rendelkezésre álló információkat. A „kulcsszavak” című szakasz tartalmazza az ítélet kulcsszavait és az ítélet keltét; a rövid összefoglalás az ítélet tartalmának érdemét ismerteti, a jogszabályra történő hivatkozás pedig a vonatkozó nemzeti jogszabályokra és uniós jogszabályokra vonatkozó információkat tartalmazza.

Formátumok

Finnországban az ítélkezési gyakorlat HTML formátumban érhető el.

További eljárások

A további eljárásokra vonatkozóan az alábbi bíróságokon áll rendelkezésre információ:

  • A fellebbezésekkel kapcsolatos általános információk a Legfelsőbb Bíróságtól és más bíróságoktól szerezhetők
  • A folyamatban lévő ügyekre vonatkozó információk a Legfelsőbb Bíróságtól és más bíróságoktól egyaránt szerezhetők
  • A fellebbezések eredményei a Legfelsőbb Bíróságtól és más bíróságoktól szerezhetők
  • Egy határozat visszavonhatatlanságával kapcsolatos információk a Legfelsőbb Bíróságtól és más bíróságoktól szerezhetők
  • Egy másik bíróság (pl. az Alkotmánybíróság) előtti üggyel kapcsolatos információk a Legfelsőbb Bíróságtól és más bíróságoktól nem szerezhetők
  • Az Európai Bíróság előtt zajló további eljárásokkal kapcsolatos információk a Legfelsőbb Bíróságtól szerezhetők, más bíróságoktól azonban nem.

Közzétételi szabályok

Az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozóan nemzeti szinten és a bíróságok szintjén is kötelező szabályok vannak.

Ítélkezési gyakorlatukat teljes egészében csak a legfelsőbb bíróságok és a szakosodott bíróságok teszik közzé. Más bíróságokon mindössze az ítélkezési gyakorlat válogatott részeit teszik közzé, az ügy fontosságától, az új jogszabály vagy a jogszabály-módosítások végrehajtásától, valamint a végrehajtás összehangolásának szükségességétől függően.

Utolsó frissítés: 05/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.