Tagállami ítélkezési gyakorlat

Franciaország

Ebben a szakaszban az ítélkezési gyakorlat forrásainak és azok tartalmának, valamint a kapcsolódó adatbankokra mutató hivatkozásoknak az áttekintését találja meg.

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

Hozzáférhető weboldalak

1. Általános hivatalos portál: Legifrance

2. Bíróságok honlapjai:

3. Az Igazságügyi Minisztérium honlapja

Határozatok, összegzések bemutatása

A határozatokat általában a kulcsszavak felsorolásával vagy „kivonattal” vezetik be, melyet a legfontosabb jogi kérdések, valamint a jogszabályokra vagy korábbi határozatokra történő hivatkozások összegzése (vagy összefoglalása) követ.

Példa

A Semmítőszék esetében az azonosító hivatkozásokon kívül a dokumentumok vizsgálati adatokat tartalmaznak. Az ítéletet hozó testület bírója által készített összegzés a kezelt jogi kérdés összefoglalása. Az ítélet összefoglalása alapján készített címszólista a fontossági sorrend szerint osztályozott kulcsszavak felsorolása. A használt kulcsszavak a Semmítőszéknek a „titrage” (címszólistázás) rovatban elérhető közlönyében található éves táblázatokban szereplő nómenklatúrájából származnak, melyek a bírósági ítélkezési gyakorlat részletes keresési űrlapján a „titrage” (címszólistázás) menüre kattintva érhetők el.

Példa: Semmítőszék, 2. polgári tanács, 2008. december 18-i csütörtöki nyilvános ülés, a felülvizsgálati kérelem száma: 07-20238, megtámadott határozat: Basse-Terre Fellebbviteli Bíróságának 2007. április 23-i határozata

Címszólistázások és összefoglalások: POLGÁRI ELJÁRÁS – Indítvány – Fellebbezési indítvány – Végleges írásbeli beadványok – Alkalmazási terület

Megsérti a polgári eljárásjogi törvénykönyv 954. cikkének második albekezdését az a fellebbviteli bíróság, amely úgy tekinti, hogy a végleges írásbeli beadványokban nem szereplő követelésektől és jogalapoktól elálltak, amikor a végleges írásbeli beadványok nem határozták meg a jogvita tárgyát és nem terjesztettek elő olyan jellegű pergátló kifogást, amely véget vetne az eljárásnak.

POLGÁRI ELJÁRÁS – Indítvány – Fellebbezési indítvány – Végleges írásbeli beadványok – Az új polgári eljárásjogi törvénykönyv 954. cikkének második albekezdésében foglalt rendelkezéseknek való megfelelés - Mulasztás – Hatály

POLGÁRI ELJÁRÁS – Indítvány – Fellebbezési indítvány – Végleges írásbeli beadványok – Meghatározás – Kizárás – Esetek – Pervezető intézkedésre irányuló indítvány

ÍTÉLETEK ÉS HATÁROZATOK – Indítvány – Fellebbezési indítvány – Végleges írásbeli beadványok – Alkalmazási terület

Precedensek az ítélkezési gyakorlatban: A polgári eljárásjogi törvénykönyv 954. cikkének második albekezdése szerinti végleges írásbeli beadványok fogalmát illetően a következőket kell összevetni: a 2. polgári tanács 2001. május 3-i 99-16.293. sz. határozatát, Közlöny, 2001., II. kötet, 87. szám (elutasítás) és a hivatkozott véleményt; a 2. polgári tanács 2005. január 20-i 03-12.834. sz. határozatát, Közlöny, 2005., II. kötet, 20. szám (megsemmisítés) és a hivatkozott ítéleteket.

Alkalmazott jogszabályok: a polgári eljárásjogi törvénykönyv 954. cikkének második albekezdése

Formátumok

Az ítélkezési gyakorlat a következő formátumokban férhető hozzá: (például PDF, html, XML)? a legfelsőbb bíróságok ítéletei esetében XML-formátumban, egyébként html-formátumban.

Bíróságok, melyek ítélkezési gyakorlata elérhető

Legfelsőbb Bíróság

Semmítőszék, Államtanács, Alkotmánytanács

Rendes bíróságok

Fellebbviteli bíróságok és közigazgatási fellebbviteli bíróságok

Szakosított bíróságok

Számvevőszék

A folyamatban lévő eljárások nyomon követése

Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

Rendelkezésre áll-e információ:

fellebbezésekre vonatkozóan?

Igen, az Alkotmánytanács esetében.

Folyamatban van a Semmítőszék esetében.

A felek számára van fenntartva az Államtanács esetében.

Nem

arra vonatkozóan, hogy az ügy még mindig folyamatban van-e?

Nem

Nem

egy-egy fellebbezés eredményére vonatkozóan?

Igen

Nem

egy-egy határozat jogerős és végérvényes jellegére vonatkozóan?

Igen

Igen

arról, hogy az eljárás folytatható-e

másik bíróság előtt (Alkotmánybíróság stb.)?

az Európai Bíróság előtt?

az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt?

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Közzétételi szabályok

Nemzeti szinten?

Bizonyos bíróságok határozatai esetében?

Vannak-e kötelező szabályok a bírósági határozatok közzétételére vonatkozóan?

Igen

Nem

Semmítőszék

Az igazságszolgáltatás szervezetéről szóló törvénykönyv R433-3. cikke szerint a dokumentációs és kutatási szolgálat egy olyan adatbázist tart fenn, amely ugyanazon nómenklatúrán belül egybegyűjti:

  • egyrészt a Semmítőszék, valamint a hatáskörébe utalt bíróságok, illetve bírósági bizottságok R. 433-4. cikkben említett havi közlönyökben közzétett, illetve közzé nem tett határozatait és véleményeit;
  • másrészt a bíráskodási rendszer más bíróságai által hozott, különleges érdeket képviselő határozatokat.

E célból a különleges érdeket képviselő bírósági határozatokat a fellebbviteli bíróságok első elnökei vagy közvetlenül az elsőfokú bíróságok irányítását ellátó elnökök vagy bírák közlik a szolgálattal, a pecsétőr, azaz az igazságügyi miniszter rendeletében megállapított feltételek mellett.

Az adatbázishoz a nyilvánosság a jog internetes terjesztését biztosító közszolgáltatásra alkalmazandó feltételek mellett férhet hozzá.

A dokumentációs és kutatási szolgálat a fellebbviteli bíróságok által hozott valamennyi ítéletet, valamint az említett bíróságok első elnökei vagy az általuk meghatalmazott személyek által hozott valamennyi bírósági határozatot tartalmazó külön adatbázist tart fenn. Az említett ítéletek és határozatok szolgálathoz történő továbbításának és a szolgálat általi feldolgozásának feltételeit a pecsétőr, azaz az igazságügyi miniszter rendelete állapítja meg.

Az R433-4. cikk szerint a dokumentációs és kutatási szolgálat 2 havi közlönyt ad ki, az egyiket a polgári tanácsokra, a másikat a büntető tanácsokra vonatkozóan; e közlönyök tartalmazzák azokat a határozatokat és véleményeket, amelyek közzétételéről az azokat meghozó testület elnöke döntött. A szolgálat időszakos táblázatokat készít.

Államtanács

A közigazgatási igazságszolgáltatásról szóló törvénykönyv L10. cikke szerint az ítéletek nyilvánosak. Az ítéletek tartalmazzák az ítélethirdető bírák nevét.

Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

A teljes szöveget közzéteszik, vagy egy válogatást tesznek közzé?

Minden határozat teljes szövegét közzéteszik az online adatbázisokban.

A teljes határozatokból válogatást tesznek közzé a papírváltozathoz (Semmítőszék és Államtanács) és egy másik válogatás összefoglalóit.

Az indokolás közzététele a fellebbviteli bíróságok határozatainak válogatása esetében.

Válogatás közzététele esetén azt milyen kritériumokra alapozzák?

A bíróság döntése szerint

A bíróság döntése szerint

Utolsó frissítés: 13/12/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.