Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami ítélkezési gyakorlat

Írország

Ez az oldal az ír ítélkezési gyakorlatról nyújt áttekintést, leírást ad az ítélkezési gyakorlatot tartalmazó adatbázisokról, és megadja elérhetőségüket.

Tartalomszolgáltató:
Írország

Az ítélkezési gyakorlat bíróságok precedenseiből, vagyis korábbi határozataiból alakul. Bizonyos esetekben ezek a határozatok más bíróságot is köthetnek, amennyiben az ügy tényei hasonlóak. Általában ez azt jelenti, hogy az alacsonyabb szintű bíróságok a magasabb szintű bíróságok határozataival összhangban álló határozatokat hoznak. Az ítélkezési gyakorlat két elven, a stare decisis és a res judicata elvén alapul. A stare decisis elve a kötelező erejű precedens elvét jelenti. A res judicata elve azt jelenti, hogy az ügyben már hoztak ítéletet. Az ítélkezési gyakorlat egy honlapon keresztül érhető el.

Honlapon elérhetővé tett ítélkezési gyakorlat

Határozatok bemutatása

Az ír bíróságok ítélkezési gyakorlatának nagy része elérhető a nyilvánosság számára.

Az ítélkezési gyakorlat ingyen elérhető a következő címen:Írországi Bírósági Szolgálat.

(a Supreme Court [legfelsőbb bíróság], a Court of Criminal Appeal [büntetőügyi fellebbviteli bíróság] és a High Court [felsőbíróság] honlapja). A Supreme Court ítélkezési gyakorlata elérhető a Supreme Court of Ireland honlapján is (http://www.supremecourt.ie).

A Supreme Court ítélkezési gyakorlata 2001 óta érhető el; a Court of Criminal Appeal és a High Court ítélkezési gyakorlata pedig 2004 óta.

A Supreme Court, a Court of Criminal Appeal és a High Court ítélkezési gyakorlata emellett ingyen elérhető a BAILII (British and Irish Legal Information Institute [brit és ír jogi tájékoztatási intézet]) adatbázisban, valamint az IRLII (Irish Legal Information Initiative [ír jogi tájékoztatási kezdeményezés]) adatbázisban.

A BAILII honlapján a következő gyűjtemények érhetők el:

Közzétételi szabályok

Nincsenek kötelező szabályok az ítélkezési gyakorlat nemzeti vagy bírósági szinten történő közzétételét illetően. A Supreme Courts [legfelsőbb bíróságok] valamennyi megfontolást követően hozott ítéletét közzéteszik. (Ezek azok az ügyek, amelyekben a bíró/bíróság egy időre elnapolta az ügyet, annak érdekében, hogy megvizsgálja azt és megírja az ítéletet.)

Az azonnali ítéleteket, amikor a bíróság nem napolja el az ügyet az ítélet meghozatalát megelőzően, csak akkor teszik közzé, ha különleges jogkérdést tartalmaznak, vagy ha az azokat meghozó bíróság kifejezetten így rendelkezik.

Az interneten elérhetővé tett tartalom

a bírósági határozatok esetében nem anonimizált, kivéve, ha ezt jogszabály előírja, vagy a bíróság elrendelte. Bizonyos ügyek esetében jogszabály írja elő a nyilvános tárgyalás kizárását, illetve egyes jogszabályi rendelkezések szerint a sértett neve nem közölhető. Az ilyen ítéletekben a nevek anonimizált formában szerepelnek.

A zárt ülésen meghozott határozatok, illetve a fél vagy tanú szenzitív személyes adatait tartalmazó ítéletek szintén anonimizáltak.

A honlapon való közzétételt megelőzően az ítéletek másolatát megküldték:

  • Valamennyi bírónak
  • A jogi szakmák könyvtárainak:
    • az Attorney Generalnak [főügyész],
    • a Chief State Solicitornak [az államot képviselő ügyvéd], és
  • Számos kormányzati szervnek.

Kapcsolódó linkek

Írországi Bírósági Szolgálat

Utolsó frissítés: 18/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.