Tagállami ítélkezési gyakorlat

Olaszország

Ez a szakasz az olaszországi ítélkezési gyakorlatról nyújt áttekintést, az ítélkezési gyakorlatot tartalmazó vonatkozó adatbázisok ismertetésével és elérhetőségeinek megjelölésével.

Tartalomszolgáltató:
Olaszország

Interneten közzétett ítélkezési gyakorlat

Az olasz igazságszolgáltatási rendszer több internetes honlapon közzétesz az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó információkat.

A Legfelsőbb Semmítőszék (Corte Suprema di Cassazione) az olasz bírósági rendszer legmagasabb szintű bírósága. Honlapja, amely az információk széles körét tartalmazza, két fő részből áll:

Az egyik a folyamatban lévő polgári és büntetőügyekre vonatkozik. Az ehhez való hozzáférés az olasz adatvédelmi törvénynek megfelelően az azonosítóval és engedéllyel rendelkező, konkrét ügyekben eljáró ügyvédek részére biztosított. A belépésre intelligens kártyához kapcsolt érvényes digitális tanúsítvány útján van mód.

A másik az Italgiure DB rendszer, amely ugyanezen a portálon keresztül érhető el. Ez a rész befejezett eljárásokra vonatkozó dokumentumok millióit tartalmazza (főként ítéleteket), polgári és büntetőügyekben egyaránt. Ezek az adatok ingyenesen hozzáférhetőek az igazságszolgáltatási rendszerben dolgozók (bírák, ügyészek, bírósági tisztviselők) részére, és mérsékelt összegű előfizetési díj ellenében elérhetők ügyvédek, egyetemek és más érdekelt felek számára is.

A bírósági nyilvántartásokba bejegyzett adatok, valamint az ítélkezési gyakorlatról szóló nyilvántartások és digitális dokumentumok a digitalizált polgári jogi ügyek aktáiban minden bíróság és fellebbviteli bíróság honlapján megtalálhatóak.

A hozzáférés ügyvédek és a bíróság által kijelölt szakértők számára erős felhatalmazás (a Carta Nazionale dei Servizi-vel kompatibilis intelligens kártya) mellett lehetséges az informatikai szolgáltatások portálján (Portale dei Servizi Telematici).

A békebírák (giudice di pace) bírósági nyilvántartásaiban rögzített információk szintén hozzáférhetőek ezen a portálon keresztül.

A bírósági nyilvántartásokból származó személyes adatok nélküli információk felhatalmazás nélkül is megtekinthetők a portálon.

A határozatok megjelenítése / Részletek

A Legfelsőbb Semmítőszék és az érintett bíróságok általános nyilvántartásában az engedélyezett tárgykörökben folyamatban lévő ügyek a felek nevei vagy az ügy száma szerint hozzáférhetők.

A befejezett ügyek ítéletei szövegesen, a tárgy vagy konkrét adat (a kereset dátuma, a fél neve) szerint kereshetők.

Formátumok

Az ítélkezési gyakorlatot alkotó dokumentumok és az adatok PDF és html formátumban érhetők el.

Bíróságok

Legfelsőbb Semmítőszék

Tájékoztatás a Legfelsőbb Semmítőszék honlapján található.

Rendes bíróságok

A rendes bíróságok honlapjaira mutató linkek naprakész listája megtalálható az Igazságügyi Minisztérium honlapján.

További eljárások

Legfelsőbb Semmítőszék

Más bíróságok

Hozzáférhető-e információ

arra vonatkozóan, hogy egy ügy folyamatban van-e?

igen

igen

a jogorvoslat kimenetelére vonatkozóan?

igen

nem

arra vonatkozóan, hogy a határozat ellen kizárt-e a jogorvoslat?

igen

igen

Amennyiben valamely bíróság vagy fellebbviteli bíróság honlappal rendelkezik, az legtöbbször tartalmaz arra vonatkozó tájékoztatást, hogy miként lehet jogi lépéseket tenni, keresetet indítani vagy fellebbezni a határozattal szemben.

Jogi adatbázisok

  1. Az Italgiure DB hozzáférést biztosít egy olyan adatbázishoz, amely számos bírósági (főként legfelsőbb semmítőszéki) ítélet részletes adatait tartalmazza. A honlap több mint 35 millió dokumentumot foglal magában (beleértve a törvényeket, rendeleteket, valamint hivatkozásokat a tudományos munkákra).

A fenti tájékoztatásnak megfelelően az ezen adatbázisokhoz való hozzáférés korlátozott.

  1. A fellebbviteli bíróságok és más bíróságok ítélkezési gyakorlatának nagy része elérhető az informatikai szolgáltatások portálján keresztül, a fentiekben kifejtetteknek megfelelően.
Utolsó frissítés: 18/01/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.