Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami ítélkezési gyakorlat

Lettország

Ez a rész Lettország ítélkezési gyakorlatáról ad tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Lettország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Interneten közzétett ítélkezési gyakorlat

Az ítélkezési gyakorlat adatbázisa szerves részét képezi a nemzeti bírósági portálnak (Latvijas Tiesu portāls). A Legfelsőbb Bíróság ítéleteit tartalmazza jogterületenként.

2007. január 1-jétől a lettországi közigazgatási bíróságok valamennyi ítéletét online közzéteszik a nemzeti bírósági portálon.

Emellett valamennyi bíróság polgári és büntetőügyekben hozott ítéleteinek válogatását is közzéteszik (különösen azokat, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot). A közzététel helye a nemzeti bírósági portál. A Legfelsőbb Bíróság ítéletei elérhetőek a Legfelsőbb Bíróság honlapján is.

Az ítéletek felépítése/címek

Az ítélkezési gyakorlat adatbázisa

Ügyszám (Lietas numurs)

Az ügy típusa (Lietas veids)

Dátum (Datums)

Nyilvántartás megnyitása (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Polgári ügyek (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Összefoglaló címe (Tēzes virsraksts):

2. (Az ítélet lényege) (Galvenā tēze)

3. (További jogi információk) (Papildu tiesiskā informācija)

Kattintson az „Atvērt kartīti” szövegre, hogy hozzáférjen a bírósági ügyek nyilvántartásához, amely két részből áll: alapvető információk és kiegészítő információk. Kiegészítő információk például az alábbiak:

  1. az ítélet összefoglalójának címe;
  2. az ítélet lényege (általában 2-3 gondolat);
  3. információk az ítélet alapjául szolgáló jogi aktusokról, jogi alapelvekről, ítélkezési gyakorlatról és jogi szakirodalomról;
  4. az ítélet összefoglalása.

Formátumok

Az ítéletek az ítélkezési gyakorlat adatbázisában a nemzeti bíróságok portálján, HTML-formátumban elérhetőek.

A nemzeti bírósági portálon közzétett ítéletek PDF- vagy DOC-formátumban elérhetőek.

Az érintett bíróságok

Legfelsőbb Bíróság

A Legfelsőbb Bíróság ítéleteihez az ítélkezési gyakorlat adatbázisában és a Legfelsőbb Bíróság weboldalán lehet hozzáférni.

Rendes bíróságok

A rendes bíróságok ítéleteihez a nemzeti bírósági portálon lehet hozzáférni.

További eljárások

A további eljárásokkal kapcsolatos információkhoz a nemzeti bírósági portálon, az „Eljárások állása” funkció használatával lehet hozzáférni (Tiesvedības gaita), az „E-szolgáltatások” (E-pakalpojumi) szakaszban.

Az ügyszám megadásával elérhetővé válnak a következő információk: az érintett bíróság, a kijelölt bíró, a tárgyalások időpontjai, a beérkezett jogorvoslati kérelmek, a jogorvoslatok eredménye, és a határozatok esetleges hatályon kívül helyezése.

Közzétételre vonatkozó szabályok

Ha egy ügyben nyilvános tárgyalást tartanak, a bíróság ítélete (amely a bevezető részből, tényállásból, indokolásból és rendelkező részből áll) meghozatalának napján szabadon hozzáférhetővé válik.

Ha a bíróság nem hirdeti ki az ítéletet (ha például egy ügyet kizárólag írásbeli eljárásban bírálnak el), a határozat a kézhezvétel napjától minősül nyilvánosan hozzáférhetőnek.

Ha az ügyben zárt tárgyalást tartanak, viszont a bíróság ítéletének bevezető és rendelkező részét nyilvánosan kihirdetik, akkor az ítélet érintett részei szabadon hozzáférhetővé válnak, és közzétehetők.

A (2009. február 10-én elfogadott és 2009. február 18-án hatályba lépett) 123. Kormányrendelet értelmében az ítélet közzététele előtt a természetes személyek bizonyos adatait törölni kell, és megfelelő jelzéssel kell helyettesíteni:

  1. az adott személy vezeték- és keresztnevét azok kezdőbetűivel helyettesítik;
  2. az adott személy személyi azonosító számát a „személyi azonosító szám” szóval helyettesítik;
  3. a személy lakcímét a „lakcím” szóval helyettesítik;
  4. a személy ingatlanának címét a „cím” szóval helyettesítik;
  5. az ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számot az „ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám” szóval helyettesítik;
  6. a jármű rendszámát pedig a „rendszám” szóval helyettesítik.

A bírók, ügyészek, ügyvédek, közjegyzők és bírósági végrehajtók ítéletekben szereplő adatait közzé kell tenni.

A közzéteendő – legfontosabb és legújabb – ítéleteket és határozatokat a Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlattal foglalkozó osztálya választja ki.

Utolsó frissítés: 30/03/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.