Tagállami ítélkezési gyakorlat

Lettország

Ez az oldal a lett ítélkezési gyakorlatról ad áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Lettország

Az ítélkezési gyakorlat online adatbázisai

Lettország Legfelsőbb Bírósága (Latvijas Republikas Augstākā tiesa) hozta létre az esetjogi adatbázist. Katalogizálja azokat a bírósági határozatokat, amelyek az ítélkezési gyakorlat következetessége, kutatása és fejlesztése szempontjából relevanciával bírnak.

A Legfelsőbb Bíróság joggyakorlata kereshető bírói intézmény, ügytípus, jogterület, jogterületrész, jogelvek, az ügy lényege (érvek) és kulcsszavak szerint.

Legfelsőbb Bíróság esetjogi adatbázisa Legfelsőbb Bíróság e-szolgáltatások portálja révén és a Legfelsőbb Bíróság kezdőlapján érhető el.

Ezen túlmenően a portálon közzétehetőek a közérdekű ügyben hozott, nyilvánosan meghozott jogerős határozatok (azaz állampolgári vagy jogi oktatási céllal közzétett határozatok), valamint az érintett bíróság mérlegelése szerint a nyilvános ülésen hozott egyéb határozatok.

Az ítéletek felépítése/Címek

Formátumok

Az ítéletek a Nemzeti Bírósági Portál esetjogi adatbázisában HTML-formátumban érhetőek el.

Nemzeti Bírósági Portálon közzétett ítéletek PDF- vagy DOC-formátumban érhetőek el.

Az érintett bíróságok

Legfelsőbb Bíróság

A Legfelsőbb Bíróság ítéletei a Legfelsőbb Bíróság weboldalának esetjogi adatbázisában és a Nemzeti Bírósági Portál weboldalán érhetők el.

Rendes bíróságok

A rendes bíróságok ítéletei a Nemzeti Bírósági Portál weboldalán érhetők el.

Nyomonkövetési eljárások

A nyomonkövetési eljárásokkal kapcsolatos információk a Nemzeti Bírósági Portálonaz eljárás előrehaladása (Tiesvedības gaita) opció használatával az E-szolgáltatások részben vagy a jogosult felhasználói számára a portál Ügyeim (Manas lietas) szakaszán keresztül érhetőek el.

A jogosultsággal nem rendelkező felhasználók az ügy előrehaladásával kapcsolatban általános információkhoz férhetnek hozzá az eljárás előrehaladása szakaszban, az ügy vagy az idézés számának megadásával.

Az Ügyeim szakaszban a jogosult felhasználóknak lehetőségük van megtekinteni azon ügyek adatait és ügyanyagait, amelyekben félként részt vesznek (ideértve az ügyben hozott határozatokat és eljárási hangfájlokat is).

Nemzeti Bírósági Portál használatára vonatkozó engedélyt a következők alapján adják meg:

  • személyazonosító igazolvány;
  • elektronikus aláírás;
  • mobil elektronikus aláírás;
  • eIDAS.

Közzétételre vonatkozó szabályok

Határozathozatal

Ha egy ügyben nyilvános tárgyalást tartanak, a bíróság ítélete (amely a bevezető részből, tényállásból, indokolásból és rendelkező részből áll) meghozatalának napján szabadon hozzáférhetővé válik.

Ha a bíróság nem hirdeti ki az ítéletet (ha például egy ügyet kizárólag írásbeli eljárásban bírálnak el), a határozat a kézhezvétel napjától minősül nyilvánosan hozzáférhetőnek.

Ha az ügyben zárt tárgyalást tartanak, viszont a bíróság ítéletének bevezető és rendelkező részét nyilvánosan kihirdetik, akkor az ítélet érintett részei szabadon hozzáférhetővé válnak, és közzétehetők.

Hozzáférhetőség

A bírósági határozatok hozzáférhetőségére az igazságszolgáltatásról szóló törvény, valamint a bírósági információk internetes weboldalon való közzétételének és a bírósági határozatok kibocsátásuk előtti feldolgozásának szabályairól szóló, 2009. február 10-i 123. sz. kormányrendelet (a továbbiakban: 123. sz. kormányrendelet) irányadó.

123. számú kormányrendelet előírja, hogy a határozat közzétételre előkészítésekor bizonyos, a természetes személyek azonosítását lehetővé tevő adatokat törölni kell, és helyükre megfelelő jelzőt kell alkalmazni:

  • személy nevét és vezetéknevét a lett ábécé szabadon választott nagybetűjével kell helyettesíteni (a név és vezetéknév helyére választott betűt úgy választják ki, hogy az ítéletben említett személyeket meg lehessen különböztetni egymástól);
  • az adott személy személyi azonosító számát a „személyi azonosító szám” szóval helyettesítik;
  • a személy lakcímét a „lakcím” szóval helyettesítik;
  • a személy ingatlanának címét a „cím” szóval helyettesítik;
  • az ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számot az „telekkönyvi hivatkozás” szóval helyettesítik;
  • a jármű rendszámát pedig a „rendszám” szóval helyettesítik.

A határozat közzétételre vagy kibocsátásra való előkészítése során a bírák, ügyészek, ügyvédek, közjegyzők, felszámolók, tanácsvezető bírák és bírósági végrehajtók adatait nem törlik vagy szerkesztik.

Utolsó frissítés: 25/06/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.