Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata holland nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami ítélkezési gyakorlat

Hollandia

Tartalomszolgáltató:
Hollandia

Weboldalon közzétett ítélkezési gyakorlat

A határozatok felépítése / Címek

A címet a „tartalom megjelölésének” hívják, és állhat a tárgy (egy mondatos) megjelöléséből, rövid vagy hosszú összefoglalóból, néhány kulcsszóból, az ügy tárgyát képező jogot összefoglaló bekezdésből, vagy a határozat legfontosabb mondanivalóját tartalmazó szó szerinti idézetből.

Példa a cím(ek)re

A bérletre alkalmazandó jog: irodahelyiség bérleti szerződésének felmondása (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO).

Formátumok

Az ítélkezési gyakorlat a weboldalon HTML-formátumban férhető hozzá. A szakmai (újra)felhasználók XML-formátumban tölthetik le az anyagot.

Érintett bíróságok

Valamennyi bírósági ítélet megtalálható a holland bírói kar és Hollandia legfelsőbb bírósága dokumentumkeresőjének weboldalán. Az érintett bíróságok a következők:

  • Legfelsőbb Bíróság (Hoge Raad der Nederlanden)
  • az Államtanács közigazgatási bírósági részlege (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
  • központi fellebbviteli bíróság (Centrale Raad van Beroep)
  • kereskedelmi és ipari fellebbviteli bíróság (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • négy fellebbviteli bíróság (Gerechtshoven)
  • 11 kerületi bíróság (Rechtbanken)

További eljárások

legfelsőbb bíróságok

egyéb bíróságok

Rendelkezésre áll-e információ

– a jogorvoslatokra vonatkozóan?

Nem

Nem

– arra vonatkozóan, hogy egy-egy ügy még mindig folyamatban van-e?

Nem

Nem

– a jogorvoslatok eredményére vonatkozóan?

Nem

Nem

– a határozat visszavonhatatlanságára vonatkozóan?

Nem

Nem

– az alábbi bíróságok előtti további eljárásokról:

– másik belföldi bíróság (alkotmánybíróság stb.)?

– az Európai Bíróság?

– az Emberi Jogok Európai Bírósága?

Nem

Nem

Közzétételi szabályok

A bíróságok két iránymutatást dolgoztak ki az ítélkezési gyakorlat közzétételével kapcsolatban. Az egyik iránymutatás az anonimizációról (a személyes adatok törléséről), a másik pedig a kiválasztásról szól.

Ez az iránymutatás az Európa Tanács R (95) 11. számú, „a bírói döntéseknek a gépi feldolgozású jogi dokumentációs rendszerekbe történő kiválasztására, kezelésére, bemutatására és archiválására” vonatkozó ajánlásán alapul: a legmagasabb szintű bíróságok minden ügyet közzétesznek – kivéve, ha azok egyértelműen nem jogi vagy társadalmi érdeket szolgálnak, más bíróságok azonban csak azokat az ügyeket teszik közzé, amelyek egyértelmű jogi vagy társadalmi érdeket szolgálnak.

Kapcsolódó linkek

A holland bírói kar és Hollandia legfelsőbb bíróságának dokumentumkeresője

Utolsó frissítés: 09/02/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.