Tagállami ítélkezési gyakorlat

Hollandia

Tartalomszolgáltató:
Hollandia

Weboldalon közzétett ítélkezési gyakorlat

1999. december 9 óta a körzeti bíróságok (rechtbanken), a fellebviteli bíróságok (gerechtshoven), Hollandia Legfelsőbb Bírósága (Hoge Raad der Nederlanden), az Államtanács közigazgatási bírósági részlege (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), a központi fellebbviteli bíróság (Centrale Raad van Beroep), valamint a kereskedelmi és ipari fellebbviteli bíróság (College van Beroep voor het bedrijfsleven) ítélkezési gyakorlata közzétételre kerül az interneten. Az ítéletek az esetjogi adatbázisban a rechtspraak.nl oldalon szövegrészlet, ügyszám, ítélethozatal vagy közzététel napja, igazságügyi hatóság, jogterület (részterület), ECLI vagy közzétételi hivatozási szám alapján kereshetők.

A határozatok felépítése/Fejlécek

A címet a „tartalom megjelölésének” hívják, és állhat a tárgy (egy mondatos) megjelöléséből, rövid vagy hosszú összefoglalóból, néhány kulcsszóból, az ügy tárgyát képező jogot összefoglaló bekezdésből, vagy a határozat legfontosabb mondanivalóját tartalmazó szó szerinti idézetből.

Példa fejlécekre

A bérletre alkalmazandó jog: irodahelyiség bérleti szerződésének felmondása (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO).).

Formátumok

Az ítéleteket a rechtspraak.nl oldalon HTML formátumban teszik közzé. Az információ RDF formátumban is elérhető a szakmai (tovább)felhasználók részére.

Érintett bíróságok

Valamennyi bírósági ítélet megtalálható a weboldalon a Keresés az ítéletek között alatt. Az érintett bíróságok a következők:

  • Hollandia Legfelsőbb Bírósága
  • az Államtanács közigazgatási bírósági részlege
  • a központi fellebbviteli bíróság
  • a kereskedelmi és ipari fellebbviteli bíróság
  • Négy fellebbviteli bíróság
  • Tizenegy körzeti bíróság

További eljárások


Felsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Elérhető-e tájékoztatás

– a jogorvoslatokra vonatkozóan?

Igen

Igen

– arra vonatkozóan, hogy egy ügy folyamatban van-e?

Nem

Nem

– a jogorvoslatok kimenetelére vonatkozóan?

Igen

Igen

– a határozat elleni jogorvoslat kizárt voltára vonatkozóan?

Nem

Nem

– az alábbi szervek előtti további eljárásokra vonatkozóan:

– másik belföldi bíróság (alkotmánybíróság stb.)?

– az Európai Bíróság?

– az Emberi Jogok Európai Bírósága?

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Közzétételre vonatkozó szabályok

A bíróságok két iránymutatást dolgoztak ki az ítélkezési gyakorlat közzétételével kapcsolatban. Az egyik iránymutatás az anonimizálásról (a személyes adatok törléséről), a másik pedig a kiválasztásról szól.

Anonimizálásról szóló iránymutatás rechtspraak.nl

Az anonimizálásról szóló iránymutatás előírja, hogy az ítéleteket anonimizálni kell. Ez azt jelenti, hogy az ítéletek nem tartalmazhatnak semmilyen információt azon személyekkel kapcsolatban, akik nem hivatásukból adódóan vettek részt egy ügyben.

Ezek az iránymutatások az Európa Tanács R (95) 11. számú, „a bírói döntéseknek a gépi feldolgozású jogi dokumentációs rendszerekbe történő kiválasztására, kezelésére, bemutatására és archiválására” vonatkozó ajánlásán alapulnak: a legmagasabb szintű bíróságok minden ügyet közzétesznek – kivéve, ha azok egyértelműen nem jogi vagy társadalmi érdeket szolgálnak, míg más bíróságok csak azokat az ügyeket teszik közzé, amelyek egyértelmű jogi vagy társadalmi érdeket szolgálnak. A holland iránymutatások részletesebben tárgyalják e fogalmakat.

Utolsó frissítés: 13/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.