Tagállami ítélkezési gyakorlat

Az Európai Unió (EU) tagállamainak a bíróságai az adott tagállam jogát és az uniós jogot is alkalmazzák és értelmezik. Ezért az állampolgároknak és a gyakorló jogászoknak érdekükben áll, hogy ne csak a saját tagállamuk, hanem az egyéb uniós tagállamok ítélkezési gyakorlatához is hozzáférjenek.

A legtöbb tagállamnak van egy vagy több olyan adatbázisa, amely a bíróságai határozatait és véleményeit tartalmazza – az uniós jogot, a nemzeti jogot és a regionális és/vagy helyi jogot illetően is. Az interneten elérhető információk egyes esetekben csak bizonyos bíróságokra (például legfelsőbb bíróságokra) vagy bizonyos fajta határozatokra korlátozódhatnak.

Tagállami ítélkezési gyakorlatot kereshet tagállami adatbázison keresztül, a jobb oldalon szereplő zászlók egyikének kiválasztásával - ez átirányítja a releváns nemzeti oldalra; vagy az egyik európai adatbázist is használhatja (a következő felsorolás nem feltétlenül kimerítő):

  • JURE, az Európai Bizottság által létrehozott adatbázis, polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságra, valamint a határozatoknak a meghozataluk államától eltérő államban való elismerésére és végrehajtására vonatkozó ítélkezési gyakorlatot tartalmaz. Ide tartozik a vonatkozó nemzetközi egyezményekkel (vagyis az 1968. évi Brüsszeli Egyezmény és az 1988. évi Luganói Egyezmény) kapcsolatos, és az uniós és a tagállami ítélkezési gyakorlat is.
  • Az Európai Unió Államtanácsainak és Legfelső Közigazgatási Bíróságainak Szövetsége (ACA Europe) két olyan, a tagállami ítélkezési gyakorlatot tartalmazó adatbázist biztosít, amelyek az uniós jog alkalmazásával foglalkoznak, ezek az „JuriFast” és a „Dec.Nat”. A határozatok az eredeti nyelven szerepelnek, angol és francia összefoglalóval. A „Dec.Nat” adatbázisban szerepelnek a nemzeti határozatokra vonatkozó, az Európai Bíróság kutatási és dokumentációs szolgálata által biztosított hivatkozások és elemzések is.
  • Az EU legfelsőbb bíróságai elnökeinek hálózata honlapján keresztül megtalálhatja több nemzeti adatbázis honlapját (és egyes tagjelölt országokét is), amelyek az adott tagállamok legfelsőbb bíróságainak ítélkezési gyakorlatát tartalmazzák.
  • Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége információs portáljának része egy adatbázis a bíróságok és speciális szervek megkülönböztetésre vonatkozó ügyekben hozott nemzeti határozatairól.
  • CODICES, az Európa Tanácsnál az úgynevezett Velencei Bizottság által létrehozott adatbázis, nemcsak az uniós tagállamok, hanem az Európa Tanács egyéb tagjainak alkotmányos kérdésekhez kapcsolódó ítélkezési gyakorlatát is tartalmazza.

Ezenkívül az európai igazságügyi portál is nyújt információkat a különböző tagállami bíróságokról. E bíróságok közül soknak van olyan honlapja, amely a bíróság saját ítélkezési gyakorlatára vonatkozó adatbázist tartalmaz.

Utolsó frissítés: 17/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.