Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami ítélkezési gyakorlat

Lengyelország

Tartalomszolgáltató:
Lengyelország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Internetes honlapon közzétett ítélkezési gyakorlat

Határozatok bemutatása / Címek

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Címekkel együtt hozzáférhetővé tett ítélkezési gyakorlat

 • Alkotmánybíróság (Trybunał Konstytucyjny)
 • Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Legfelsőbb Bíróság (Sąd Najwyższy) (négy kamara ítéletei):
  • Büntetőjogi Kamara
  • Polgári Jogi Kamara
  • Munkajogi, Társadalombiztosítási és Közjogi Kamara
  • Katonai Ügyek Kamarája

Nem


Példa cím(ek)re

Alkotmánybíróság – nem állami óvoda működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás.

Magyarázat

2008.12.18-i K 19/07 sz. végzés

Határozat típusa (ítélet/végzés/…), dátuma és az ügy nyilvántartási száma

Nem állami óvoda működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás.

Cím

Z.U. 2008 / 10A / 182

Megjelent az alkotmánybírósági határozatok hivatalos gyűjteményében, az Alkotmánybíróság Hivatalának kiadásában

Dz. U. 2008.235.1618; 2008.12.30

Közzététel a hivatalos lapban

Linkek az MS WORD és PDF formátumú ítélethez


Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság

2009-04-07

Az ítélet visszavonhatatlan

Beérkezés napja

2007-09-10

Bíróság neve

Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (Naczelny Sąd Administracyjny)

Bírák neve

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Jel leírással:

6110 héa

Kulcsszavak:

Adókivetési eljárás

héa

Egyéb kapcsolódó ügyek:

I SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
I FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Alperes:

Az Adókamara elnöke

Tartalom:

A megfellebbezett ítéletet a bíróság megsemmisítette és újratárgyalásra a kerületi közigazgatási bíróság elé utalta.

Törvényi hivatkozások:

Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 70. cikk 1. bekezdés, 108. cikk 2. bekezdés 2. pont a. alpont, 116. cikk 1. bekezdés, 118. cikk 1. bekezdés, 127. cikk, 151. cikk, 152. cikk, 187. cikk, 188. cikk, 191. cikk
Az adózási eljárásról szóló, 1997. augusztus 29-i törvény (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 141. cikk 4. bekezdés, 145. cikk 1. bekezdés 1. pont a. alpont, 151. cikk
A közigazgatási bírósági eljárásról szóló, 2002. augusztus 30-i törvény (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

Dz.U. 1934 nr 93 poz 836 1., 2., 4., 20. cikk
Lengyelország köztársasági elnökének 1934. október 24-i rendelete a peres eljárások menetéről (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem).


Formátumok

 • Alkotmánybíróság (Trybunał Konstytucyjny) – DOC, PDF
 • Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (Naczelny Sąd Administracyjny) – HTML
 • Legfelsőbb Bíróság (Sąd Najwyższy) – PDF
 • Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság – HTML

További eljárások

Legfelsőbb Bíróságok

Egyéb bíróságok

– Van-e információ a jogorvoslatról?

Igen, az alkotmánybíróságnál.

Minden legfelsőbb bírósági ítélet jogorvoslatot követően született.

Nincs adat

– Folyamatban van-e még az ügy?

Igen, az alkotmánybíróságnál.

A Legfelsőbb Bírósághoz jogorvoslati kérelem benyújtására az ítélet tartalmától függően kerül sor.

Nincs adat

– A jogorvoslatok eredménye?

Igen

Nincs adat

– Visszavonhatatlan-e a határozat?

Igen, az alkotmánybíróságnál.

Igen, ha az ügyet a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság tárgyalta.

A határozat meghozatalára az ítélet tartalmától függően kerül sor.

Nincs adat

Sor került-e korábbi eljárásra valamely másik nemzeti bíróság előtt:

- az Alkotmánybíróság előtt?

- külföldi bíróság előtt:

- az Európai Közösségek Bírósága előtt?

- az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt?

Nem

Nincs adat


Egyes, a területi közigazgatási bíróságok (elsőfok) és a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (másodfok) által meghozott ítéletek az internetes oldalon hozzáférhetőek. Az egymással összefüggő ítéleteket link köti össze.

A közzététel szabályai

Az ítélkezési gyakorlat közzétételét Lengyelországban kötelező szabályok határozzák meg. Ezek az alábbi bíróságokra vonatkoznak:

 • Az Alkotmánybíróságra (Trybunał Konstytucyjny), melynek teljes ítélkezési gyakorlata közzétételre kerül
 • A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságra (Naczelny Sąd Administracyjny), melynek teljes ítélkezési gyakorlata közzétételre kerül
 • A Legfelsőbb Bíróságra (Sąd Najwyższy), mely ítélkezési gyakorlatának csak kiválasztott elemei kerülnek közzétételre

A Legfelsőbb Bíróság (Sąd Najwyższy) közzétételi kötelezettségeit a Legfelsőbb Bíróságról szóló (2002. november 23-i) törvény (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym) 7. cikke határozza meg. A Legfelsőbb Bíróság eljárási szabályzatának megfelelően a közzétételért a sajtószóvivő és a bírák asszisztensei felelnek.

Az Alkotmánybíróság (Trybunał Konstytucyjny) ítélkezési gyakorlatának közzétételéről a lengyel alkotmány 190. cikke rendelkezik.

Amint a bírák aláírták az indokolást, az ítéletek teljes szövege közzétételre kerül az internetes oldalon.

A közigazgatási bíróságok szervezetéről szóló törvény (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) 42. cikke a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság elnökét (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego) terhelő közzétételi kötelezettséget is előír. A részletesebb szabályokat a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság elnökének utasítása határozza meg, valamint rendelkezik az ítéleteket és a közigazgatási bíróságok ügyeiről szóló tájékoztatást tartalmazó központi adatbázis felállításáról, valamint az ítéletekhez az internetes oldalon keresztül történő hozzáférés biztosításáról.

Utolsó frissítés: 10/12/2012

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.