Tagállami ítélkezési gyakorlat

Portugália

Ez az oldal a portugál ítélkezési gyakorlatról nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Portugália

Portugáliában az igazságszolgáltatási rendszerre vonatkozó tájékoztatáshoz való jog a polgárok alapvető jogai közé tartozik, amelyről a portugál Alkotmány 20. cikkének (2) bekezdése kifejezetten rendelkezik, és amelynek végrehajtásáról a 2004. július 29-i 34/2004. sz. törvény hatályos változata gondoskodik, az igazságszolgáltatáshoz és a bíróságokhoz való hozzáférés szabályainak megállapítása révén.

Az említett törvény 4. cikke szerint a kormány köteles intézkedéseket hozni a törvények és a jogrendszer megismertetése céljából, és az Igazságügyi Minisztérium felel a – kiadványok vagy bármilyen más kommunikáció útján történő – jogi tájékoztatásért, melynek célja a jogszabályban meghatározott jogok hatékonyabb gyakorlásának és a jogszabályban meghatározott kötelezettségek hatékonyabb teljesítésének biztosítása.

A bírósági határozatok közzétételének követelménye olyan nemzetközi elv, amely az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 10. cikkében és az emberi jogok európai egyezményének 6. cikkében is szerepel. Erről az alapelvről elsősorban az Alkotmány 206. cikke rendelkezik (a bírósági tárgyalásokkal kapcsolatban is), valamint a különböző jogterületekre vonatkozó különféle törvények, azaz:

 • a polgári perrendtartás 163. és 606. cikke;
 • a büntetőeljárási törvénykönyv 86. cikkének (1) bekezdése, 87. cikke és 321. cikkének (3) bekezdése;
 • az Alkotmánybíróság szervezetéről, működéséről és eljárásrendjéről szóló törvény 3. és 115. cikke; és
 • a közigazgatási bírósági eljárásról szóló törvénykönyv 30. cikke.

Az Igazságügyi Minisztérium a jogi dokumentumok több adatbázisát is kezeli, amelyek a http://www.dgsi.pt/ oldalon találhatók meg. Ezeket a dokumentumokat a Hivatalos Közlönyben is közzéteszik, amelyek ennélfogva elérhetők a https://dre.pt/ oldalon:

 • az Alkotmánybíróság határozatai és nyilatkozatai a jogszabályok alkotmányelleneségéről vagy jogellenességéről, valamint a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességről;
 • a Legfelsőbb Bíróság és a Számvevőszék egységes ítélkezési gyakorlatot biztosító határozatai, valamint a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság azon határozatai, amelyeket a jogszabályok kötelező erővel ruháznak fel; és
 • más bíróságok általánosan kötelező határozatai.

A határozatok bemutatása/címsorok

A http://www.dgsi.pt/ weboldal hozzáférést biztosít a precedensek egyes adatbázisaihoz, valamint az Igazságügyi Minisztérium referenciakönyvtáraihoz.

Az említett adatbázisok felkeresésekor megjelennek a legutóbb felvett dokumentumok, egy navigációs sáv pedig hozzáférést biztosít az elérhető keresések különböző fajtáihoz (szabadszavas keresés, illetve mezők és jellemzők alapján történő keresés).

A legutóbb felvett dokumentumok nézete, valamint a találatokat megjelenítő nézet is az alábbi információkat tartalmazza:

 • Ügyszám
 • A tárgyalás dátuma
 • Előadó
 • Jellemző

Példa a címsorokra

A Legfelsőbb Bíróság határozatai

TÁRGYALÁS

ÜGY

ELŐADÓ

JELLEMZŐ

2009. 03. 25.

08S2592

BRAVO SERRA

MUNKASZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

Formátumok

Az ítélet teljes szövege elérhető html formátumban (a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok függvényében).

Az érintett bíróságok

A http://www.dgsi.pt/ oldalon elérhető adatbázisok a következő bíróságok/szervek ítélkezési gyakorlatát tartalmazzák:

 • Legfelsőbb Bíróság
 • Fellebbviteli Bíróságok (Coimbra, Évora, Lisszabon, Porto és Guimarães)
 • Alkotmánybíróság
 • Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság
 • Központi Közigazgatási Bíróságok (észak és dél)
 • A hatásköri összeütközések eldöntésével foglalkozó bíróság
 • Az ügyészség véleményei
 • Békebíróságok

Egyéb ügyek

Portugáliában számos ügyről érhető el információ, ahogy azt az alábbi táblázat is mutatja.

Rendelkezésre áll-e információ

Legfelsőbb Bíróságok

Egyéb bíróságok

a fellebbezésekről?

Igen

Igen

arról, hogy egy adott ügy folyamatban van-e?

Nem

Nem

a fellebbezések eredményéről?

Igen

Igen

a határozat visszavonhatatlanságáról?

Nem

Nem

Egyéb ügyek

– más portugál bíróság (Alkotmánybíróság...) előtt?

– az Európai Unió Bírósága előtt?

– az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt?

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Közzétételi szabályok

Nemzeti szinten nincsenek kötelező erejű szabályok az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozóan. Azonban Portugáliában vannak olyan kötelező szabályok, amelyek a bíróságok általi közzétételre vonatkoznak.

Portugáliában csak egyes válogatott ügyek kerülnek közzétételre. Az alkalmazott kiválasztási szempontok az ügy jelentősége és relevanciája.

Kapcsolódó linkek

A jogi dokumentumok adatbázisai

Utolsó frissítés: 29/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.