Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: szlovén.
Swipe to change

Tagállami ítélkezési gyakorlat

Szlovénia

Ez az oldal Szlovénia ítélkezési gyakorlatáról nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia

Interneten közzétett ítélkezési gyakorlat

A határozatok közzététele / Címek

A Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága, a négy általános hatáskörű felsőbíróság, a Legfelsőbb Munkaügyi és Szociális Bíróság, valamint a Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bírósága ítéleteinek teljes szövege ingyenesen elérhető a szlovén bíróságok weboldalán. A felek neve nem látható, mivel az ítéletek közzététel előtt szerkesztésen esnek át. Az eredeti szöveg és a kulcsszavak mellett a határozatok jogalapjára vonatkozó részletes információk, valamint az ítéletek összefoglalói is elérhetők. A kulcsszavak az ítélet által érintett jogintézmények és jogterület azonosításában segítik a felhasználót. Az összefoglaló 10–100 szó terjedelemben tartalmazza a bírósági ítélet indokolásának főbb pontjait.

A Legfelsőbb Bíróság legjelentősebb határozatainak válogatása angol nyelven is elérhető a Legfelsőbb Bíróság legfontosabb határozatai között.

Emellett a polgári ügyekben hozott, nem vagyoni kártérítéshez kapcsolódó ítéletek is elérhetők egy külön kereső használatával, amelynek segítségével a felhasználó a kár típusa, illetve dátum szerint is rákereshet a hasonló ügyekre.

A továbbfejlesztett kereső új próbaverziója a következő címen érhető el: https://www.sodnapraksa.si/.

2013. február 8. után a következő címen lesz elérhető: http://www.sodnapraksa.si/.

A Szlovén Köztársaság Alkotmánybíróságának valamennyi közzétett határozata elérhető az alkotmánybíróság weboldalán. Ingyenesen elérhető a többségi és a kisebbségben maradt alkotmánybírók álláspontjának (különvélemények és párhuzamos vélemények) teljes szövege, kulcsszavakkal, a határozat jogalapjára vonatkozó részletes információkkal, valamint egy összefoglalóval együtt. Bizonyos kiválasztott, fontos határozatokat angol nyelvre is lefordítottak. Az Alkotmánybíróság valamennyi fontos többségi határozatának szlovén nyelvű szövegét (a különvélemények nélkül) közzéteszik a Szlovén Köztársaság hivatalos lapjában is.

Példák a címekre

1. példa: A Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának határozata

(fordítás a szlovén nyelvű szöveg alapján)

Ügyiratszám: VS1011121

Hivatkozási szám: I Up 44/2009. sz. határozat

Tanács: Közigazgatási jog

Ülés napja: 2009. március 12.

Jogterület: VÍZUM, MENEKÜLTÜGY ÉS BEVÁNDORLÁSI JOG – (A közigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény – ZUP)

Jogintézmények: menekültügy – tárgyalás – nemzetközi védelem – ismételt kérelem – kiskorú menedékkérő – kiskorú perképessége

Jogalap: a nemzetközi védelemről szóló törvény (ZMZ) 42., 42/2., 42/3., 56., 119. cikke, a közigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény (ZUP) 46., 237., 237/1–3. cikke, a házasságról és a családi kapcsolatokról szóló törvény (ZZZDR) 107, 108. cikke, a polgári eljárásról szóló törvény (ZPP) 409. cikke, a közigazgatási jogvitákról szóló törvény (ZUS-1) 27., 27/3., 64., 64/1-3., 77. cikke.

Összefoglaló: A 15 év alatti gyermek nem rendelkezik perképességgel, így a közigazgatási hatóság nem sérti meg az eljárási szabályokat azzal, ha megtagadja tőle a vallomástétel lehetőségét a közigazgatási határozat alapjául szolgáló tényekre és körülményekre vonatkozóan.

2. PÉLDA: A Szlovén Köztársaság Alkotmánybíróságának határozata – hivatkozási szám: U-I-425/06

(Angol nyelven elérhető)

Megjegyzés: a közzétett dokumentum angol nyelvű változatából helyenként elhagyják a szlovén változat bizonyos adatait, de legalább az ítélet kivonata minden esetben szerepel benne.

Jogi aktus: az azonos neműek élettársi kapcsolatának nyilvántartásba vételéről szóló törvény (a Szlovén Köztársaság hivatalos lapja, 2005. évi 65. szám) (ZRIPS) 22. cikke.

Rendelkező rész: Az azonos neműek élettársi kapcsolatának nyilvántartásba vételéről szóló törvény (a Szlovén Köztársaság hivatalos lapja, 2005. évi 65. szám) (ZRIPS) 22. cikke alkotmányellenes. A Nemzetgyűlés e határozatnak a Szlovén Köztársaság hivatalos lapjában történő közzétételétől számított hat hónapon belül köteles a megállapított alkotmánysértés orvoslására. A megállapított alkotmánysértés orvoslásáig a regisztrált élettársi kapcsolatban élő azonos neműek öröklésére a házastársak öröklésére az öröklési törvényben (a Szlovén Szocialista Köztársaság hivatalos lapja, 1976. évi 15. szám és 1978. évi 23. szám és a Szlovén Köztársaság hivatalos lapjának 2001. évi 67. száma) megállapított szabályok vonatkoznak.

Kivonat: Az egyik élettárs halálát követő öröklésre vonatkozó jogokat illetően a regisztrált élettársi kapcsolatban élő azonos neműek jogállása (az azonos neműek élettársi kapcsolatának nyilvántartásba vételéről szóló törvény 22. cikke) lényeges ténybeli és jogi vonatkozásait tekintve a házastársak helyzetéhez hasonló. A házastársak és a regisztrált élettársi kapcsolatban élő azonos neműek öröklésének eltérő szabályozása ezért nem tárgyilagos, és nem személyhez kötött körülményeken alapul, hanem a szexuális irányultságon. A szexuális irányultság az Alkotmány 14. cikkének (1) bekezdésében meghatározott személyes körülmények egyike. Mivel a megkülönböztetésnek nincs alkotmányos indoka, a megtámadott rendelkezés az Alkotmány 14. cikkének (1) bekezdésébe ütközik.

Tárgymutató: 1.5.51.1.15.1 – alkotmánybíráskodás – határozatok – az Alkotmánybíróság határozatainak típusai – absztrakt normakontroll – a rendelkezés alkotmányellenességének megállapítása. 1.5.51.1.16 – alkotmánybíráskodás – határozatok – az Alkotmánybíróság határozatainak típusai – absztrakt normakontroll – a jogalkotó felhívása az alkotmányellenesség megszüntetésére. 5.2.2.1 – alapvető jogok – egyenlőség (14.2) – megkülönböztetési szempontok (14.1) – nemi hovatartozás.

Jogalap: a Szlovén Köztársaság alkotmányának (URS) 14.1 és 14.2 cikke, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény (EKČP) 14. cikke; az Alkotmánybíróságról szóló törvény [ZUstS] 40.2 és 48. cikke.

Formátumok

A Legfelsőbb Bíróság, valamint a többi általános hatáskörű és szakosított bíróság ítélkezési gyakorlata HTML formátumban érhető el. A Szlovén Köztársaság Alkotmánybíróságának ítélkezési gyakorlata HTML formátumban minden esetben, esetenként pedig PDF formátumban is elérhető.

További eljárások

Az ítéletek vonatkozásában nem áll rendelkezésre információ arról, hogy az ügy még folyamatban van-e, a határozat jogerős-e, illetve további eljárást fognak-e lefolytatni az ügyben.

Az Alkotmánybíróság weboldala azonban tartalmazza a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos alapvető információkat – így a hivatkozási számot és a benyújtás dátumát. Hetente közzéteszik a heti tárgyalási jegyzéket is, amely feltünteti a csütörtöki rendes plenáris ülésnapon tárgyalásra kerülő ügyeket.

Közzétételi szabályok

A bíróságok választják ki, mely ügyeket teszik közzé. A fő szempont az, hogy az ügy mennyiben bír jelentőséggel az alsóbb szintű bíróságok ítélkezési gyakorlatának alakításában. A média érdeklődésére számot tartó ítéleteket és határozatokat rendszerint sajtóközlemény kíséretében hozzák nyilvánosságra.

Kapcsolódó linkek

az Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlata, ítélkezési gyakorlat

Utolsó frissítés: 05/12/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.