Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami ítélkezési gyakorlat

Spanyolország

A polgári törvénykönyv jogforrásként a jogszabályokat, a szokásjogot és az általános jogelveket határozza meg (PTK 1.1 cikk), tehát az ítélkezési gyakorlatot Spanyolországban nem tekintik jogforrásnak. A polgári törvénykönyv 1.6 cikke azonban kimondja, hogy az ítélkezési gyakorlat „a Legfelsőbb Bíróság által a jogszabályok, a szokásjog és az általános jogelvek értelmezése és alkalmazása során ismételten megállapított kritériumokkal egészíti ki a jogrendet”.

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Az ítélkezési gyakorlathoz való hozzáférés

A bírói hatalomról szóló organikus törvény 560.1.10 cikkének értelmében a spanyol Legfelsőbb Bíróság és a többi bíróság által hozott ítéletek és egyéb határozatok hivatalos közzététele a Bírói Testületek Általános Tanácsa (Consejo General del Poder Judicial) hatáskörébe tartozik.

A Bírói Testületek Általános Tanácsa ezért az ítéletek integritására, hitelességére és hozzáférhetőségére, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok teljesülése érdekében az illetékes hatóságok előzetes tájékoztatását követően rendeletben állapítja meg az ítéleteket tartalmazó elektronikus könyvek kidolgozásának, az ítéletek összegyűjtésének, szerkesztésének, terjesztésének és hitelesítésének módját”.

A törvény rendelkezéseinek teljesítése érdekében a Bírói Testületek Általános Tanácsa 1997-ben létrehozta az Igazságszolgáltatási Dokumentációs Központot (Centro de Documentación Judicial – CENDOJ), melynek székhelye San Sebastianban van.

A különböző igazságszolgáltatási szerveknél optimális technikai feltételekkel kialakított új közszolgálat az automatizált adatfeldolgozások során különös figyelmet fordít a személyek védelmére, alapját pedig az ítélkezési gyakorlathoz való hozzáférést biztosító különböző tervek, politikai programnyilatkozatok és a különböző területeken létrejött szabályok által generált előírások és vélemények alkotják.

Az Igazságszolgáltatási Dokumentációs Központ adatbázisa mellett a spanyol hivatalos közlöny (BOE) adatbázisát is figyelembe kell venni, amely az alkotmányos ítélkezési gyakorlatra vonatkozóan tartalmaz információt.

Magántulajdonban levő adatbázisok is léteznek, amelyekhez díjfizetés esetén lehet hozzáférni.

Weboldalon közzétett ítélkezési gyakorlat

A Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata vonatkozásában a CENDOJ létrehozott egy technológiai platformot, amelynek alapja egy két lapra (BÚSQUEDA és RESULTADOS) épülő keresőportál.

A keresőablak megnyitásakor megjelenik a RESULTADOS (EREDMÉNYEK – ahol a kapott eredmények találhatók) és a BÚSQUEDA (KERESÉS – amellyel bármikor elérhető a keresőfelület) nevű fül.

A kereső a Legfelsőbb Bíróság valamennyi határozatához gyors és biztos hozzáférést nyújt. A keresést az említett határozatokat azonosító vagy osztályozó legördülő menük, és/vagy szabadszöveges mezők segítségével lehet lekérdezni.

Kereséskor az interfész alján található gombokra kattintva az egyes joghatóságok utolsó 50 határozata közvetlenül is elérhető. Így az ítélkezési gyakorlat alapját alkotó adatbázisba legutóbb érkezett és felvett ítéletek is lekérdezhetők.

Keresés legördülő menük segítségével

A határozatokra vonatkozó információs mezőkhöz értékeket is rendeltek. Például:

 • A „Jurisdicción” (Joghatóság) mezőben kiválaszthatjuk az adott területet (civil – polgári, penal – büntető, contencioso-administrativio – közigazgatási-peres, social – társadalmi, militar – katonai illetve – különös).
 • A „Tipo de Resolución” (Határozat típusa) mezőben adhatjuk meg a Legfelsőbb Bíróság által hozott ítéletek típusait: auto – ítélet, sentencia – végzés vagy acuerdo –megállapodás.
 • A határozat dátuma: a „Calendario” (Naptár) gomb segítségével keresheti ki a megfelelő dátumot.
 • Az „Idióma” (Nyelv) gomb segítségével adhatja meg a keresett határozatok nyelvét.

Keresés szabadszöveges mezők segítségével

A legördülő menükön kívül más mezőkkel is kereshet a határozatok között. Ezekben hozzárendelt értékek helyett bármilyen szöveg írható és kereshető szabadon.

RESULTADOS (EREDMÉNYEK)

A „Buscar” (Keresés) gomb megnyomása után alapértelmezésben oldalanként tíz eredmény jelenik meg.

Az eredmények megjelenítése a következők szerint történik:

TÉRMINOS RELACIONADOS (KAPCSOLÓDÓ KIFEJEZÉSEK): a rendszer automatikusan megadja a végrehajtott kereséshez kapcsolódó kifejezéseket.

TÍTULO (CÍM): a kikeresett ítélkezési gyakorlat ROJ-száma.

SUBTÍTULOS (ALCÍMEK) alatt a következő információs mezők jelennek meg:

 • Tipo Órgano (a szervezet típusa): por ejemplo, Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
 • Municipio (helység): például: Madrid -- Sección (Madrid, szekció: 1)
 • Ponente (előadó): például: ANGEL JUANES PECES
 • Nº Recurso (a kereset száma): például: 88/2007 – Dátum: 2008/06/26
 • Tipo Resolución (a határozat típusa): például: Sentencia (ítélet)
 • Órgano (szervezet): ábécérendben

Végül a keresett eredmény címére kattintva a keresett dokumentum új oldalon nyílik meg. A dokumentum PDF formátumban jelenik meg.

Formátumok

Az ítéletek általában PDF, RTM vagy HTML formátumban szerepelnek az adatbázisokban.

A rendelkezésre álló ítéletek és végzések

 • Legfelsőbb Bíróság

Legfelsőbb Bíróság: Ítélkezési gyakorlata – tájékoztató jelleggel – szabadon és díjmentesen lehet kereshető az interneten. A jogi szövegek – különösen a határozatok – hiánytalanok, csak a személyes adatokat takarták ki belőlük, lokalizálásukat hatékony kereső segíti elő. Ez az adatbázis a CENDOJ TS oldalán érhető el.

 • Más bíróságok

A CENDOJ adatbázisában a Nemzeti Törvényszék (Audiencia Nacional), az Igazságügyi Felsőbíróságok (Tribunales Superiores) és a Tartományi Törvényszékek (Audiencias Provinciales) végzései és ítéletei is ingyenesen hozzáférhetők a nyilvánosság számára.

Egyéb eljárások

Rendelkezésre áll-e információ

 • a fellebbezésekre vonatkozóan?
 • arra vonatkozóan, hogy az ügy még mindig folyamatban van-e?
 • egy-egy fellebbezés eredményére vonatkozóan?
 • egy-egy határozat visszavonhatatlanságáról?
 • más eljárásokról?

Nem. Az egyetlen rendelkezésre álló információ az ítéletek teljes szövege. Az eljárás lefolytatására vonatkozó információt az ítélet és nem az adatbázis tartalmazza.

Közzétételi szabályok

Az ítélkezési gyakorlat közzététele nemzeti szinten meghatározott szabályok, vagy a bíróság típusa szerint történik?

A bírói hatalomról szóló organikus törvény 107. cikke szerint a Legfelsőbb Bíróság és a többi igazságszolgáltatási szerv ítéleteinek és más határozatoknak a hivatalos közzététele a Bírói Testületek Általános Tanácsa hatásköre.

A szabályzat tartalmazza azokat a közzétételi szabályokat is, amelyek alapján létrejött az Igazságszolgáltatási Dokumentációs Központ (CENDOJ).

A teljes ítéletet vagy csak az ítéletek válogatását teszik közzé? Ez utóbbi milyen kritériumok szerint történik?

Az ítéleteket teljes szöveggel teszik közzé.

Kapcsolódó linkek

Az Igazságszolgáltatási Dokumentációs Központ ítélkezésigyakorlat-keresője

Utolsó frissítés: 12/06/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.