Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Austrija

Šiame skyriuje pateikiama Austrijos teismų praktikos apžvalga. Taip pat aprašomos ir pateikiamos nuorodos į susijusias teismų praktikos duomenų bazes.

Turinį pateikė
Austrija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Teismų praktikos duomenų bazės internete

Austrijos teismų sprendimai skelbiami Austrijos Respublikos teisinės informacijos sistemoje. Juos galima rasti http://www.ris.bka.gv.at/.

Austrijos Respublikos teisinės informacijos sistema (RIS) – tai elektroninė duomenų bazė, kurią tvarko Austrijos federalinė kanceliarija. Joje pranešama apie Bundesgesetzblatt (Austrijos federaliniame oficialiajame leidinyje) skelbiamas teisės nuostatas ir pateikiama informacija apie Austrijos Respublikos teisę.

RIS duomenų baze galima naudotis nemokamai (WAI-A pagal WCAG 1.0).

Sprendimų ir jų antraščių pateikimas

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Antraštėmis pateikiama teismų praktika

Taip

Taip

Antraščių pavyzdžiai:

Antraštės numeris                   RS0127077

Nuorodos numeris                   11 Os 87/11w

Sprendimo priėmimo data       25.8.2011

Antraštės tekstas

Paprastai antraštę sudaro: teismo skyriaus numeris („11“), proceso rūšies ženklas („Os“), bylos eilės numeris („87“) ir metai („11“). Šalia nurodoma sprendimo priėmimo data („25.11.2011“).

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Europos teismų praktikos identifikatorių (ECLI). Tai bendra ES valstybių narių teismų sprendimų identifikavimo sistema.

Formatas

Sprendimus galima rasti šiais formatais: XML, RTF, PDF ir HTML.

Sistemoje dalyvaujantys teismai ir kitos institucijos

Aukščiausieji teismai:

 • Aukščiausiasis Teismas;
 • Konstitucinis Teismas;
 • Aukščiausiasis administracinis teismas;
 • Aukščiausiasis prieglobsčio bylų teismas.

Teismai ir kitos institucijos:

 • aukštesnieji apygardos teismai (Oberlandesgerichte) ir kiti (civilinių ir baudžiamųjų bylų) teismai;
 • Federalinis administracinis teismas (Bundesverwaltungsgericht);
 • žemių administraciniai teismai (Landesverwaltungsgerichte);
 • Nepriklausomas mokesčių teismas (Bundesfinanzgericht) (išorės padalinys);
 • Duomenų apsaugos tarnyba (Datenschutzbehörde) (iki 2014 m. – Duomenų apsaugos komisija (Datenschutzkommission));
 • Drausmės bylų komisijos (Disziplinarkommissionen), aukštesnioji drausmės bylų komisija (Disziplinaroberkommission), apeliacinė komisija (Berufungskommission);
 • Darbuotojų atstovavimo priežiūros tarnyba (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (iki 2014 m. – Darbuotojų atstovavimo priežiūros komisija (Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • Lygybės komisijos (Gleichbehandlungskommissionen), nuo 2014 m.;
 • Lygybės komisijos (Gleichbehandlungskommissionen), nuo 2008 m.;
 • nepriklausomi administraciniai teismai;
 • finansų dokumentacijos centras (Finanzdokumentation), nepriklausomas finansų senatas (Unabhängiger Finanzsenat) (išorinis), Prieglobsčio bylų teismas (Asylgerichtshof);
 • Aplinkos bylų senatas (Umweltsenat);
 • Federalinis transliuotojų priežiūros senatas (Bundeskommunikationssenat);
 • Viešųjų pirkimų kontrolės tarnybos (Vergabekontrollbehörden).

Pastaba: Ne visi toliau pateikiami atsakymai taikytini pirmiau išvardytiems teismams.

Tolesnis procesas

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija apie:

 • skundus?

Ne

Ne

 • tai, ar byla dar nagrinėjama?

Ne

Ne

 • sprendimą, priimtą išnagrinėjus skundą?

Ne

Ne

 • tai, ar sprendimas galutinis ir neskundžiamas?
 • Skelbiami tik galutiniai ir neskundžiami sprendimai.

Skelbiami tik galutiniai sprendimai

Skelbiami tik galutiniai sprendimai

 • tolesnį procesą:
o      kitame nacionaliniame teisme (Konstituciniame Teisme ir pan.)? 
o      Europos Sąjungos Teisingumo Teisme? 
o      Europos Žmogaus Teisių Teisme?

Specialiose Aukščiausiojo Teismo sprendimų santraukose nurodoma, kad tebevyksta procesas kitame nacionaliniame ar tarptautiniame aukštajame teisme.

Taip

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Skelbimo taisyklės

Nacionaliniu lygmeniu

Teismų lygmeniu

Ar yra privalomų taisyklių, kaip turi būti skelbiami teismų sprendimai?

Taip

Taip

§§ 15, 15a OGH-Gesetz (OGHG), 48a Gerichtsorganisationsgesetz (GOG), § 19 Asylgerichtshofgesetz (AsylgerichtshofG)

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Skelbiama visa teismų praktika ar tik atrinktoji?

Tik atrinkta

Tik atrinkta

Jeigu teismų praktika atrenkama, kokie kriterijai taikomi?

Skelbiamas visas sprendimo tekstas ir jo santrauka.

Aukščiausiojo Teismo sprendimai, kuriais atmetamas apeliacinis skundas, tačiau nenurodomu tokio sprendimo motyvai, neskelbiami.

Kitų teismų sprendimai skelbiami, jeigu yra svarbūs ne tik išnagrinėtai bylai.

Skelbiamas visas sprendimo tekstas ir jo santrauka.

Aukščiausiojo Teismo sprendimai, kuriais atmetamas apeliacinis skundas, tačiau nenurodomu tokio sprendimo motyvai, neskelbiami.

Kitų teismų sprendimai skelbiami, jeigu yra svarbūs ne tik išnagrinėtai bylai.

Paskutinis naujinimas: 17/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.