Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: nyderlandų.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Belgija

Šiame skyriuje apžvelgiami teismų praktikos šaltiniai, jų turinys ir nuorodos į atitinkamas duomenų bazes.

Turinį pateikė
Belgija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Interneto svetainės

Belgijos teismų praktikos galima ieškoti JURIDAT interneto svetainėje.

Sprendimų pristatymas, santraukos

Paprastai sprendimai pateikiami pagal reikšminių žodžių arba abstrakčių sąvokų sąrašą, po šio sąrašo pateikiama svarbiausių teisės aspektų ir nuorodų į teisės aktus ar ankstesnius sprendimus santrauka.

Pavyzdys

Reikšminių žodžių arba abstrakčių sąvokų sąrašas: sporto varžybos, futbolo rungtynės, saugumas, nusižengimas, administracinė sankcija, skundai policijos teismui, gynybos teisės, pažeidimas, išimtis, ieškinio atmetimas, žodinės proceso dalies atnaujinimas, teisėjo vaidmuo.

Santrauka. Prieš atmesdamas visą ieškinį ar jo dalį teisėjas turi nurodyti atnaujinti žodinę proceso dalį, taikydamas išimtį, kuria šalys teisme nesirėmė, pavyzdžiui, gynybos teisių procese, kuriuo siekiama skirti administracinę sankciją pagal 1998 m. gruodžio 21 d. Saugumo vykstant futbolo rungtynėms įstatymą (1) (2), pažeidimu. (1) Žr. 1986 m. gruodžio 26 d. Cass., RG 5176, Pas., 1987, Nr. 258; 1998 m. balandžio 3 d. Cass., RG C.97.0087.F, Pas., 1998, Nr. 191 ir 2002 m. gegužės 17 d. Cass., RG C.01.0330.F, Pas., 2002, Nr. 303. (2) 1998 m. gruodžio 21 d. įstatymo, galiojusio iki jo pakeitimo 2007 m. balandžio 25 d. įstatymu, 26 straipsnio 1–2 dalys.

Teismai, su kurių praktika galima susipažinti

  • Aukščiausiasis Teismas
  • Bendrosios kompetencijos teismai
  • Specializuoti teismai

Tebevykstančių procesų kontrolė

Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar teikiama informacija apie:

pateiktą ieškinį?

Taip

Taip

tai, kad byla dar nagrinėjama?

Taip

Ne

ieškinio baigtį?

Taip

Ne

tai, kad sprendimas neatšaukiamas ir galutinis?

Ne

Ne

tai, kad procesas gali būti tęsiamas               

kitame teisme (Konstituciniame Teisme ir kt.)?

Europos Teisingumo Teisme?

Europos žmogaus teisių teisme?

Taip

Taip

Taip / Ne

Taip / Ne

Taip / Ne

Taip / Ne


Skelbimo taisyklės

Nacionaliniu lygmeniu

Tam tikrų teismų sprendimų

Ar taikomos privalomos teismo sprendimų skelbimo taisyklės?

Ne

Ne


Taikomos neprivalomos skelbimo taisyklės.

Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Skelbiamas visas tekstas ar pasirinkta dalis?

Pasirinkta dalis

Pasirinkta dalis

Jeigu skelbiama pasirinkta dalis, kokiais kriterijais remiantis ji pasirenkama?

Visuomeniniu ir teisiniu interesu

Visuomeniniu ir teisiniu interesu


Susijusios nuorodos

Juridat

Federacinė viešoji teisingumo tarnyba

Paskutinis naujinimas: 06/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.