Nacionalinė teismų praktika

Belgija

Šiame skyriuje apžvelgiami teismų praktikos šaltiniai, jų turinys ir nuorodos į atitinkamas duomenų bazes.

Turinį pateikė
Belgija

Interneto svetainės

Vieša Belgijos teismų praktikos duomenų bazė JUPORTAL veikia nuo 2017 m. pabaigos.

JUPORTAL sistemos teismų praktikos paiešką galima atlikti JUPORTAL paieškos sistemoje, kuri nuo 2020 m. lapkričio mėn. pakeitė ankstesnę Jure-Juridat paieškos sistemą.

Dalį JUPORTAL duomenų bazės taip pat galima rasti per Europos paieškos sistemą ECLI. Galima šių teismų praktikos paieška:

  • Konstitucinio Teismo,
  • Kasacinio Teismo,
  • apeliacinio teismo,
  • darbo teismo,
  • pirmosios instancijos teismo,
  • bendrovių teismo,
  • darbo bylų teismo.

Tebevykstančių procesų kontrolė

Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar teikiama informacija apie:

pateiktą ieškinį?

Taip

Taip

tai, kad byla dar nagrinėjama?

Taip

Ne

ieškinio baigtį?

Taip

Ne

tai, kad sprendimas neatšaukiamas ir galutinis?

Ne

Ne

tai, procesas gali būti tęsiamas?

kitame teisme (Konstituciniame Teisme ir t. t.)?

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme?

Europos Žmogaus Teisių Teisme?

Taip

Taip

Taip / ne

Taip / ne

Taip / ne

Taip / ne


Skelbimo taisyklės

Nacionaliniu lygmeniu

Dėl tam tikrų teismų sprendimų

Ar taikomos privalomos teismo sprendimų skelbimo taisyklės?

Ne

Ne


Taikomos neprivalomos skelbimo taisyklės.

Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Skelbiamas visas tekstas ar pasirinkta dalis?

Pasirinkta dalis

Pasirinkta dalis

Jeigu skelbiama pasirinkta dalis, kokiais kriterijais remiantis ji pasirenkama?

Visuomeniniu ir teisiniu interesu

Visuomeniniu ir teisiniu interesu

Paskutinis naujinimas: 04/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.