Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Bulgarija

Šiame skirsnyje pateikiama Bulgarijos teismų praktikos apžvalga ir atitinkamų teismų praktikos duomenų bazių aprašymas bei nuorodos į jas. Aukščiausiasis administracinis teismas (AAT) atlieka bendrą priežiūrą administracinės teisenos srityje, kad įstatymai būtų vykdomi tiksliai ir teisingai. Aukščiausiasis administracinis teismas nagrinėja apeliacijas dėl Ministrų Tarybos, ministro pirmininko, ministro pirmininko pavaduotojų, ministrų, kitų Ministrų Tarybai tiesiogiai pavaldžių institucijų vadovų, Aukščiausiosios teismų tarybos, Bulgarijos nacionalinio banko, apygardų valdytojų aktų, taip pat dėl kitų teisės aktuose nurodytų aktų ir šių aktų užginčijimus. Teismas priima sprendimus ginčuose dėl deleguotų teisėkūros priemonių teisėtumo. Kaip kasacinė instancija šis teismas nagrinėja teismų sprendimus administracinėse bylose ir prašymus panaikinti įsiteisėjusius teismo sprendimus administracinėse bylose. Aukščiausiasis kasacinis teismas (AKT) yra aukščiausia teisminė instancija baudžiamosiose, komercinėse ir civilinėse bylose. Šio teismo jurisdikcija apima visą Bulgarijos Respublikos teritoriją. Teisingumą vykdo Aukščiausiasis kasacinis teismas, Aukščiausiasis administracinis teismas, apeliaciniai teismai, apygardų teismai, karo teismai ir regioniniai teismai. Nuosprendžiai ir sprendimai yra saugomi atitinkamų teismų informacinėse duomenų bazėse ir popieriuje, ir elektronine forma.

Turinį pateikė
Bulgarija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Aukščiausiasis administracinis teismas turi interneto svetainę nuo 2002 m. pradžios. Ši svetainė buvo sukurta siekiant patenkinti privačių asmenų, juridinių asmenų ir administracinių organų, kuriems reikėjo nesudėtingos prieigos prie informacijos apie teismo teisminę veiklą, poreikius.

Teismo praktika pateikiama teismo interneto svetainėje. Naudotis duomenų baze galima užsiregistravus; registracija yra standartinė ir nemokama (naudotojo vardas ir slaptažodis).

Aukščiausiasis kasacinis teismas turi interneto svetainę, kurioje leidžiama tiesiogiai naudotis šio teismo informacine duomenų baze.

Sprendimų pristatymas / Antraštės

Aukščiausiasis administracinis teismas

Internete nėra pavadinimų ar antraščių, kuriais būtų nurodyti Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimai ar kita veikla. Nurodomas akto numeris, paskelbimo data ir su juo susijusios bylos numeris, pavyzdžiui:

“Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005”.

Aukščiausiasis kasacinis teismas

Teismo sprendimai yra priimami popierine forma ir skelbiami Bulgarijos Respublikos Aukščiausiojo kasacinio teismo biuletenyje, metiniame leidinyje ir interneto svetainėje.

Galimos tokios paieškos parinktys: pagal teisme turimus duomenis ir bylos šalių vardus ir pavardes arba pavadinimus; pagal bylos registracijos numerį Aukščiausiajame kasaciniame teisme; pagal bylos numerį Aukščiausiojo kasacinio teismo skyriuje.

Išsamią po 2008 m. spalio 1 d. priimtų teismo sprendimų redakciją (ištrynus asmens duomenis) galima rasti per „paieškos rezultatų“ puslapio apačioje esančią nuorodą.

Bulgarijos Respublikos Aukščiausiojo kasacinio teismo naujienos ir pranešimai spaudai yra reguliariai skelbiami šio teismo interneto svetainės spaudos biuro skirsnyje. Teismo sprendimai didelės svarbos viešo intereso bylose skelbiami šiame skirsnyje ir Aukščiausiojo kasacinio teismo informacinėje duomenų bazėje.

Formatas

Aukščiausiasis administracinis teismas

Teismo praktika Aukščiausiojo administracinio teismo interneto svetainėje pateikiama HTML formatu.

Aukščiausiasis kasacinis teismas

Teismo praktika Aukščiausiojo kasacinio teismo interneto svetainėje pateikiama PDF formatu.

Atitinkami teismai

Informacija apie kitus procesus

Aukščiausieji teismai – AAT & AKT

Kiti teismai

Ar galima susipažinti su informacija apie:

  • apeliacijas?

Taip

Taip

  • tai, ar byla yra vis dar neišspręsta?

Taip

Taip

  • apeliacijos rezultatus?

Taip

Taip

  • tai, ar sprendimas nepanaikintinas?

Taip

Taip

  • tolesnį procesą:  

  kitame šalies teisme (Konstituciniame Teisme...)?

  Europos Teisingumo Teisme?

  Europos Žmogaus Teisių Teisme?

Netaikoma

Netaikoma


Skelbimo taisyklės

Nacionaliniu lygiu?

Teismų lygiu?

Ar yra privalomų teismų praktikos skelbimo taisyklių:

Taip – Teismų sistemos akto 64 straipsnio 1 dalis.

Taip


Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar skelbiama visa teismų praktika, ar atrenkama tik tam tikra jos dalis?

AAT & AKT – skelbiama visa teismų praktika.

Skelbiama visa teismų praktika / atrenkama tik tam tikra jos dalis

Jeigu skelbti atrenkama tik tam tikra teismų praktikos dalis, kokie kriterijai taikomi?

Netaikoma

Netaikoma


Paskutinis naujinimas: 17/12/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.