Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

Kroatijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo duomenų bazė

SuPra“ duomenų bazėje pateikiami visi Aukščiausiojo Teismo sprendimai, kuriuos jis priėmė nuo 1990 m. sausio 1 d. Be šių sprendimų, duomenų bazėje pateikiami kitų Kroatijos Respublikos teismų svarbiausi sprendimai.

Naujesnėje teismų praktikos duomenų bazėje, kuri vadinasi „SupraNova“, pateikiami savivaldybių teismų, apygardos teismų, komercinių teismų, Aukštojo komercinio teismo, Aukštojo baudžiamųjų nusižengimų teismo ir Kroatijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo sprendimai.

Prie kiekvieno sprendimo pateikiama ši informacija: sprendimą priėmusio teismo pavadinimas, teismo skyriaus pavadinimas, bylos rūšis, sprendimo priėmimo ir paskelbimo data, įskaitant visą sprendimo tekstą DOC, PDF ir HTML formatais. Visi nuo 2004 m. sausio 1 d. priimti sprendimai turi atitinkamą informacinę rodyklę, taip pat pateikiamas visas sprendimo tekstas.

Skelbiamos su ypač svarbiais ir įdomiais sprendimais susijusios teisinės nuomonės.

Siekiant apsaugoti bylos šalių privatumą, plačiajai visuomenei skirtas visas sprendimo tekstas skiriasi nuo originalaus teksto. Tai daroma išbraukiant visą informaciją apie fizinių ir juridinių asmenų tapatybę, kaip nustatyta Kroatijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo pirmininko patvirtintose Anonimiškumo teismo sprendimuose užtikrinimo taisyklėse ir Anonimiškumo teismo sprendimuose užtikrinimo tvarkos instrukcijose.

Teismo sprendimų skelbimo taisyklėse nustatyta, kad:

  1. teismai patys atrenka svarbiausius skelbtinus sprendimus ir
  2. žemesnės instancijos teismų sprendimai, į kuriuos nuorodą pateikė Kroatijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas, turi būti skelbiami pagal Civilinio proceso įstatymo 396a straipsnį.

Kroatijos Respublikos aukštajame administraciniame teisme šiuo metu veikia du skyriai (Pensijų, neįgalumo ir sveikatos skyrius ir Finansų, darbo teisės ir nuosavybės teisės skyrius) ir Bendrųjų įstatymų teisėtumo vertinimo taryba.

Kiekvieno šio skyriaus teismų praktikos stebėjimo ir nagrinėjimo tarnyba kartu su atitinkamo skyriaus pirmininku parenka atitinkamus sprendimus, kuriuos šie skyriai priėmė per vieną mėnesį. Baigiantis metams skyrių pirmininkai ir teismų praktikos stebėjimo ir nagrinėjimo tarnyba renkasi į posėdį, kuriame priima sprendimą dėl svarbiausių teismo priimtų sprendimų, kurie parengiami skelbti kartą per metus leidžiamame Kroatijos Respublikos aukštojo administracinio teismo biuletenyje.

Su biuletenyje paskelbtais sprendimais susijusios teisinės nuomonės taip pat skelbiamos atitinkamoje Kroatijos Respublikos aukštojo administracinio teismo svetainės skiltyje.

Visi Bendrųjų įstatymų teisėtumo vertinimo tarybos sprendimai skelbiami Kroatijos Respublikos aukštojo administracinio teismo svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 04/12/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.