Nacionalinė teismų praktika

Europos Sąjungos (ES) valstybių narių teismai taiko ir aiškina atitinkamų valstybių narių bei ES teisę. Todėl piliečiams ir praktikuojantiems teisininkams aktualu susipažinti ne tik su savo valstybės narės, bet ir su kitų ES valstybių narių teismų praktika.

Dauguma valstybių narių turi vieną arba kelias duomenų bazes, kuriose pateikiami jų teismų sprendimai ir nuomonės – dėl ES teisės, nacionalinės teisės, taip pat regioninės ir (arba) vietos teisės. Kartais internete gali būti skelbiama informacija tik apie tam tikrus teismus (pavyzdžiui, aukščiausiuosius teismus) arba tam tikrų rūšių sprendimus.

Valstybių narių teismų praktikos galima ieškoti per valstybės narės duomenų bazę: pasirinkę vieną iš dešinėje pusėje pateiktų vėliavėlių, pateksite į atitinkamą nacionalinį puslapį; arba galima pasinaudoti viena iš Europos duomenų bazių (toliau pateikiamas sąrašas gali būti nebaigtinis):

  • JURE, Europos Komisijos sukurta duomenų bazė, kurioje skelbiama teismų praktika dėl jurisdikcijos civilinėse ir komercinėse bylose ir dėl teismų sprendimų pripažinimo bei vykdymo kitoje valstybėje, nei buvo priimtas teismo sprendimas. Čia skelbiama ir teismų praktika dėl svarbių tarptautinių konvencijų (t. y. 1968 m. Briuselio konvencijos, 1988 m. Lugano konvencijos) bei ES ir valstybių narių teismų praktika.
  • Europos Sąjungos valstybės tarybų ir aukščiausiųjų administracinių teismų asociacija (ACA Europe) tvarko dvi valstybių narių teismų praktikos duomenų bazes, kuriose skelbiama informacija apie ES teisės taikymą – „JuriFast“ ir „Dec.Nat“. Sprendimai skelbiami originalo kalba, pateikiama jų santrauka anglų ir prancūzų kalbomis. Duomenų bazėje „Dec.Nat“ taip pat yra nuorodų į nacionalinius sprendimus, kuriuos pateikė Europos Teisingumo Teismo Tyrimų ir dokumentacijos tarnyba, bei jų analizių.
  • ES aukščiausiųjų teismų pirmininkų tinklo interneto svetainėje galima rasti kelių nacionalinių (taip pat šalių kandidačių) duomenų bazių svetaines, kuriose skelbiama tų valstybių narių aukščiausiųjų teismų praktika.
  • ES Pagrindinių teisių agentūros informaciniame portale yra teismų ir specialiųjų organų nacionalinių sprendimų su diskriminacijos teise susijusiais klausimais duomenų bazė.
  • CODICES, vadinamosios Venecijos komisijos ir Europos Tarybos sukurta duomenų bazė, kurioje skelbiama ne tik ES valstybių narių, bet ir kitų Europos Tarybos narių teismų praktika konstitucinėse bylose.

Be to, Europos e. teisingumo portale taip pat pateikiama informacijos apie įvairius valstybių narių teismus. Daugelis šių teismų turi interneto svetainę, kurioje skelbiama jų teismų praktikos duomenų bazė.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.