Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.
Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Anglija ir Velsas

Šiame skyriuje apžvelgiama Jungtinės Karalystės teismų praktika, pagrindinį dėmesį skiriant Anglijos ir Velso jurisdikcijai. Apžvalgoje nurodoma, kokius teismų sprendimus galima rasti viešo naudojimo duomenų bazėse.

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

Galimybė susipažinti su teismų praktika Anglijoje ir Velse

Visuomenė turi galimybę susipažinti su daugeliu teismų, priklausančių Jungtinės Karalystės Anglijos ir Velso jurisdikcijai, sprendimų.

Pranešama apie visas Aukščiausiojo Teismo bylas ir vykdomuosius Apeliacinio civilinių bylų teismo sprendimus.  Skelbiami visi Administracinio teismo sprendimai ir dalis Aukštojo teismo sprendimų, jeigu jie labai svarbūs dėl teisinių ar visuomeninių interesų.  Apeliacinio teismo baudžiamųjų bylų skyriaus sprendimai skelbiami, jeigu jie svarbūs dėl teisinių ar visuomeninių interesų. Šeimos bylų ir kai kurių baudžiamųjų bylų sprendimų duomenys gali būti anoniminiai. Pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismo ir Aukštesniojo specialiosios jurisdikcijos teismo sprendimai skelbiami, jeigu jie svarbūs dėl teisinių ar visuomeninių interesų.

Priėmus sprendimą, jis paprastai viešai paskelbiamas per 24 val. – 2 savaites. Jeigu sprendimas skelbiamas raštu, jis paprastai paskelbiamas tą pačią dieną.

Teisės duomenų bazės

Lordų Rūmų sprendimai. Archyvas. Iki 2009 m. liepos 30 d. Lordų Rūmai atliko Jungtinės Karalystės Aukščiausiojo Teismo funkciją.  Visi Lordų Rūmų sprendimai, paskelbti 1996 m. lapkričio 14 d. – 2009 m. liepos 30 d., skelbiami Parlamento interneto svetainėje.

Parlamento archyvai. Parlamento archyve gali būti suteikta galimybė susipažinti su Lordų Rūmų sprendimais, paskelbtais iki 1996 m. Archyve saugomos apeliacinės bylos ir kiti įrašai apie Lordų Rūmų veiklą vykdant teismo funkcijas nuo 1621 m.

Aukščiausiojo Teismo interneto svetainė. Nuo 2009 m. spalio 1 d. Jungtinės Karalystės Aukščiausiajam Teismui suteikta jurisdikcija spręsti visas civilinės teisės bylas Jungtinėje Karalystėje ir visas baudžiamąsias bylas Anglijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje.  Visi sprendimai skelbiami Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje.

„The Incorporated Council of Law Reporting“ (ICLR; liet. Registruotoji teisinės informacijos taryba) – tai 1865 m. įsteigta teisės srityje veikianti labdaros organizacija. Ji skelbia Anglijos ir Velso aukštųjų ir apeliacinių teismų priimtų sprendimų teisinius aprašus.  Su daugeliu iš šios organizacijos parengtų dokumentų galima susipažinti tik užsiregistravus, tačiau ji taip pat rengia pranešimus „WLR Daily“, kuriuose per 24 val. nuo sprendimo priėmimo pateikiamos nemokamos bylų santraukos, ir suteikia galimybę naudotis nemokama bylų paieškos priemone.

BAILII. Britanijos ir Airijos teisinės informacijos institutas (BAILII) suteikia galimybę nemokamai internetu susipažinti su daugeliu Britanijos ir Airijos pirminės teisės aktų, įskaitant teismų praktiką.  Naudodamiesi paieškos priemone naudotojai gali ieškoti bylų, nagrinėtų konkrečiame teisme arba jurisdikcijoje.

Vykdydamas projektą „Open Law Project“, BAILII taip pat nustato svarbiausias praeityje nagrinėtas bylas ir sudaro sąlygas nemokamai ir nekliudomai su jomis susipažinti internete, taip remdamas teisinį švietimą.

Neseniai BAILII ėmė bendradarbiauti su ICLR ir dabar teikia nuorodas į ICLR parengtas sprendimų (jeigu yra) santraukas ir suteikia galimybę iš ICLR įsigyti oficialius bylų aprašus, parengtus PDF formatu.

BAILII interneto svetainėje galima rasti šiuos sprendimų rinkinius:

Anglijos bylų aprašus (1220–1873 m.) galima rasti svetainėje CommonLII.http://www.bailii.org/databases.html#ew

Specialiosios jurisdikcijos teismai

BAILII interneto svetainėje taip pat pateikiama informacijos, susijusios su sprendimais, kuriuos priėmė įvairūs Jungtinės Karalystės specialiosios jurisdikcijos teismai:

Nuorodos

BAILLII Lordų Rūmai Aukščiausiojo Teismo interneto svetainė ICLR

Paskutinis naujinimas: 09/10/2014

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.