Nacionalinė teismų praktika

Suomija

Šiame puslapyje pateikiama Suomijos teismų praktikos apžvalga.

Turinį pateikė
Suomija

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Sprendimų pristatymas / Antraštės

Pristatant aukščiausiųjų teismų ir daugumos kitų teismų bylas raktažodžiai ir antraštės pateiktos su datomis ir registracijos numeriu.

Antraštės (-čių) pavyzdys

Suomijos Aukščiausiasis Teismas

Raktažodis

Darbo sutartis – Įmonių perdavimas – ES teisė – Direktyvos aiškinimo poveikis

Registracijos Nr.: S2006/340

Pateikimo data: 2009 01 29

Sprendimo data: 2009 04 23

Byla: 835

Santrauka

Byla susijusi su darbuotojo, įmonės perdavimo metu išėjusio iš darbo, teise gauti kompensaciją iš įmonės perėmėjo remiantis Darbo sutarčių įstatymo 7 skyriaus 6 skirsniu, atsižvelgiant į ES Tarybos direktyvos 2001/23/EB 4 straipsnio 2 dalį.

Teisės aktai

Darbo sutarčių įstatymo 55/2001 7 skyriaus 6 skirsnis

ES Tarybos direktyvos 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo 4 straipsnio 2 dalis


Pateiktoje lentelėje parodyta apie Aukščiausiojo Teismo sprendimus teikiama informacija. Raktažodžio skyrelyje pateikiami raktažodžiai ir nurodoma sprendimo data; santraukos skyrelyje apibūdinamas sprendimo turinys, o nuorodų į teisės aktus skyrelyje pateikiama informacija apie atitinkamus nacionalinės ir ES teisės aktus.

Formatas

Suomijoje teismų praktikos medžiaga skelbiama HTML formatu.

Informacija apie kitus procesus

Skelbiama informacija apie kitus procesus šiuose teismuose:

  • bendrą informaciją apie apeliacinius skundus skelbia Aukščiausiasis Teismas ir kiti teismai;
  • informaciją apie nagrinėjamas bylas skelbia tiek Aukščiausiasis Teismas, tiek kiti teismai;
  • apeliacinių skundų nagrinėjimo rezultatus skelbia Aukščiausiasis Teismas ir kiti teismai;
  • informaciją apie sprendimo neatšaukiamumą skelbia Aukščiausiasis Teismas ir kiti teismai;
  • informacijos apie bylos nagrinėjimą kitame teisme (tokiame kaip Konstituciniame Teisme) Aukščiausiasis Teismas ir kiti teismai neskelbia;
  • informaciją apie kitas Europos Teisingumo Teisme nagrinėjamas bylas skelbia Aukščiausiasis Teismas, kiti teismai tokios informacijos neskelbia.

Skelbimo taisyklės

Yra privalomos teismų praktikos nacionaliniu ir teismų lygmenimis skelbimo taisyklės.

Išsamią teismų praktikos medžiagą skelbia aukščiausieji teismai ir specializuoti teismai. Kiti teismai skelbia tik kai kuriuos teismų praktikos atvejus, atsižvelgdami į bylos svarbą, įgyvendinamus naujus teisės aktus ar jų pakeitimus, ar būtinybę derinti jų įgyvendinimą.

Paskutinis naujinimas: 05/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.