Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Vokietija

Šiame puslapyje apžvelgiama Vokietijos teismų praktika.

Turinį pateikė
Vokietija

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Sprendimų pristatymas / Antraštės

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Teismų praktika, pateikta su antraštėmis

Federalinis Teisingumo Teismas:

ne

Federalinis administracinis teismas:

taip, ypatinguose sprendimuose

Federalinis finansinių bylų teismas:

taip

Federalinis darbo ginčų teismas:

taip

Federalinis socialinių bylų teismas:

taip

Federalinis patentų teismas:

ne


Svarbūs Federalinio administracinio teismo sprendimai turi antraštes, pagal kurias naudotojas gali lengvai identifikuoti sprendimus.

Federalinio finansinių bylų teismo sprendimai turi antraštes, kurios perteikia sprendimų pagrindinę esmę.

Federalinio darbo ginčų teismo sprendimuose pateikiama informacija apie skyrių, datą ir identifikavimo numerį.

Antraštės(-ių) pavyzdys

Federalinio administracinio teismo sprendimas: pareiškimas, kad potenciją didinančių vaistų išlaidoms neskiriama parama, prieštarauja Pagrindinio Įstatymo 3 straipsnio 1 daliai.

Federalinio finansinių bylų teismo sprendimas: sumažinto mokesčio tarifo netaikymas įregistruotos bendrovės valdymo ir administravimo paslaugoms susijusių narių asociacijoms – Mokesčių kodekso 68 straipsnio 2 dalies b punkto taikymo sritis – konkurencija pagal Mokesčių kodekso 65 straipsnio 3 dalį.

Federalinio darbo ginčų teismo sprendimas: 10., 11.2.2009, 10 AZR 222/08, speciali išmoka – su nuoroda į darbdavių vienašališkai nustatytas taisykles – turi būti pakeista.

Formatas

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

dokumentas

metaduomenys

dokumentas

metaduomenys

Kokie formatai naudojami?

Federalinis Teisingumo Teismas:

pdf

Federalinis administracinis teismas:

html

Federalinis finansinių bylų teismas:

html

Federalinis darbo ginčų teismas:

x html 1

Federalinis Teisingumo Teismas:

pdf

Federalinis administracinis teismas:

pdf

Federalinis finansinių bylų teismas:

html

Federalinis patentų teismas:

pdf

Federalinis patentų teismas:

nėra


Informacija apie kitus procesus

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar galima gauti informacijos apie apeliacinius skundus?

Federalinis Teisingumo Teismas: ne

Federalinis administracinis teismas: taip

Federalinis darbo ginčų teismas: ne

Federalinis socialinių bylų teismas: ne

Federalinis patentų teismas: ne

apie tai, ar byla vis dar nagrinėjama?

Federalinis Teisingumo Teismas: ne

Federalinis administracinis teismas: ne

Federalinis finansinių bylų teismas: taip

Federalinis darbo ginčų teismas: ne

Federalinis socialinių bylų teismas: ne

Federalinis patentų teismas: ne

apie apeliacinių skundų nagrinėjimo rezultatus?

Federalinis Teisingumo Teismas: ne

Federalinis administracinis teismas: taip

Federalinis finansinių bylų teismas: taip

Federalinis darbo ginčų teismas: ne

Federalinis socialinių bylų teismas: ne

Federalinis patentų teismas: ne

apie sprendimo neatšaukiamumą?

Federalinis Teisingumo Teismas: taip

Federalinis administracinis teismas: ne

Federalinis finansinių bylų teismas: ne

Federalinis darbo ginčų teismas: ne

Federalinis socialinių bylų teismas: ne

Federalinis patentų teismas: ne

apie tolesnį procesą kitame nacionaliniame teisme (Konstituciniame Teisme...)?

Europos Teisingumo Teisme?

Žmogaus Teisių Teisme?

Federalinis Teisingumo Teismas: ne

Federalinis administracinis teismas:

ne

Federalinis finansinių bylų teismas:

taip

Federalinis darbo ginčų teismas:

taip

Federalinis socialinių bylų teismas:

ne

Federalinis Teisingumo Teismas:

ne

Federalinis administracinis teismas:

taip, kai kuriose bylose

Federalinis finansinių bylų teismas:

taip

Federalinis darbo ginčų teismas:

taip

Federalinis socialinių bylų teismas:

ne

Federalinis Teisingumo Teismas:

ne

Federalinis administracinis teismas:

ne

Federalinis finansinių bylų teismas:

Federalinis socialinių bylų teismas:

ne

Federalinis patentų teismas: ne

Federalinis patentų teismas:

ne

Federalinis patentų Teismas:

ne


Federalinis patentų teismas šią informaciją teikia tik tada, kai ji yra cituojama visame sprendimo tekste.

Federalinis administracinis teismas internete skelbia informaciją apie prejudicinio sprendimo procesą Europos Teisingumo Teisme.

Skelbimo taisyklės

Šalies lygmeniu?

Teismų lygmeniu?

Ar yra teismų praktikos skelbimą reglamentuojančios privalomosios taisyklės?

Federalinis Teisingumo Teismas: ne

Federalinis patentų teismas: ne

Federalinis administracinis teismas: taip

Federalinis darbo ginčų teismas: ne

Federalinis patentų teismas: ne

Federalinis administracinis teismas: taip

Federalinis finansinių bylų teismas: taip

Federalinis darbo ginčų teismas: taip


Federaliniam administraciniam teismui taikytinos taisyklės yra nustatytos Administracinio teismo taisyklių 55 straipsnyje, taip pat Teismų įstatymo 169 ir 173 straipsniuose ir Informacijos laisvės įstatymo 1 straipsnyje.

Federaliniam finansinių bylų teismui apskritai taikomas vienodo požiūrio principas: t. y. Federalinis finansinių bylų teismas privalo atsižvelgti į spaudos teisę į vienodą žiniasklaidos traktavimą. Taigi, nurodoma Federalinio finansinių bylų teismo sprendimų priėmimo data. Tą dieną žiniasklaida yra informuojama apie sprendimus, jie yra skelbiami internete ir siunčiami tiems, kurie juos prenumeravo.

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar skelbiama visa teismo praktika ar tik atrinktos bylos?

Federalinis Teisingumo Teismas:

tik atrinktos bylos

Federalinis administracinis teismas:

tik atrinktos bylos

Federalinis finansinių bylų teismas:

tik atrinktos bylos

Federalinis darbo ginčų teismas:

visos bylos

Federalinis socialinių bylų teismas:

visos bylos

Federalinis patentų teismas:

visos bylos

Jeigu bylos atrenkamos, kokie kriterijai taikomi?

Federalinis Teisingumo Teismas:

visi sprendimai su motyvais

(„nuomonės“)

Federalinis administracinis teismas:

taip, pagrindiniai sprendimai

Federalinis finansinių bylų teismas:

visi Federalinio finansinių bylų teismo sprendimai skelbiami internete, taip pat juris duomenų bazėje. Tai yra visi sprendimai, kurių esmė yra tokia svarbi, kad juos reikia dokumentuoti (pavyzdžiui, nėra informacijos apie sprendimus, kurių motyvai neteikiami).

Sprendimai yra prieinami internete 4 metus. Paskui jie yra pašalinami.

Federalinis finansinių bylų teismas taip pat siunčia sprendimus elektroniniu būdu (atskiri sprendimai gali būti užsakyti naudojant savitą identifikacinį numerį).


Federalinio socialinių bylų teismo atrinkti sprendimai skelbiami visi.

Paskutinis naujinimas: 26/11/2012

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.