Nacionalinė teismų praktika

Vokietija

Šiame tinklalapyje apžvelgiama Vokietijos teismų praktika.

Turinį pateikė
Vokietija

Teisminė valdžia suteikta teisėjams; ją vykdo Federalinis Konstitucinis Teismas, federaliniai teismai ir 16 federalinių žemių (vok. Länder) teismai (plg. Pagrindinio įstatymo 92 straipsnį).

Internetinės teismų praktikos duomenų bazės

Nuo 2010 m. Federalinė teisingumo ir vartotojų apsaugos ministerija interneto svetainėje Rechtsprechung im Internet [teismų praktika internetu] skelbia atrinktus Federalinio Konstitucinio Teismo, federalinių aukščiausiųjų teismų ir Federalinio patentų teismo sprendimus. Ši informacija besidomintiems asmenims prieinama nemokamai.

Be to, Federalinis Konstitucinis Teismas ir federaliniai teismai sprendimus skelbia savo pačių interneto svetainėse. Ši informacija nekomerciniam naudojimui prieinama nemokamai. Interneto svetainėse taip pat skelbiami pranešimai spaudai, kuriuose pateikiama informacija apie svarbias nebaigtas nagrinėti bylas ir jų rezultatus.

Kadangi Vokietijos Federacinė Respublika yra federacinė valstybė, federalinės žemės (vok. Länder) reglamentuoja savo federalinės žemės teismų sprendimų paskelbimą. Šiuo tikslu federalinės žemės yra sukūrusios savo interneto svetaines, o nuorodos į jas pateiktos Justizportal des Bundes und der Länder (federalinės vyriausybės ir federalinių žemių vyriausybių teisingumo tarnybų portale).

Susijusios nuorodos

Rechtsprechung im Internet

Federalinis Konstitucinis Teismas

Federalinis Teisingumo Teismas

Federalinis Administracinis Teismas

Federalinis finansų teismas

Federalinis darbo bylų teismas

Federalinis socialinių bylų teismas

Federalinis patentų teismas

Justizportal des Bundes und der Länder

Paskutinis naujinimas: 24/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.