Nacionalinė teismų praktika

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Sprendimų pateikimas / Antraštės

Valstybės Taryba (graik. Symvoúlio tis Epikrateías)

Aukščiausiasis Teismas (graik. Áreios Págos) (kasacinis civilinių ir baudžiamųjų bylų teismas)

Kiti teismai

Antraštėmis pateikiama teismų praktika

Taip

(plenarinės sesijos sprendimų santraukos pagal atitinkamą antraštę skelbiamos nuo 2018 m.)

Taip

(visi baudžiamosiose ir civilinėse bylose priimti sprendimai nuo 2006 m.)

Taip

(didžiausių administracinių teismų sprendimų santraukos skelbiamos Valstybės Tarybos interneto svetainėje)

(teismų praktikos dokumentų paiešką galima atlikti Pirėjo pirmosios instancijos teismo (graik. Protodikeío) ir apeliacinio teismo (graik. Efeteío) interneto svetainėje)

Antraščių pavyzdžiai

Testamentai, Motorinės transporto priemonės, Užimtumas, Kompensacija, Apeliaciniai skundai

Formatai

Valstybės Taryba ir Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Dokumentas

Metaduomenys

Dokumentas

Metaduomenys

Kokie dar formatai naudojami?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (administraciniai teismai)

Nr.

(kiti teismai)

HTML (administraciniai teismai)

Nr.

(kiti teismai)

Tolesnis procesas

Valstybės Taryba

Aukščiausiasis Teismas

Administraciniai teismai

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija apie apeliacinius skundus?

Taip

Taip

Taip

Taip

apie tai, ar byla dar nagrinėjama?

Taip

Taip

Taip

Taip

apie apeliacinių skundų nagrinėjimo rezultatus?

Taip

Taip

Taip

Pirėjo pirmosios instancijos teismas ir apeliacinis teismas

apie sprendimo neatšaukiamumą?

Taip

Taip

Atėnų administracinis apeliacinis teismas Taip, jeigu neapskųsta

Nr.

apie tolesnį procesą kitame nacionaliniame teisme (Konstituciniame Teisme ir pan.)?

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme?

Europos Žmogaus Teisių Teisme?

Taip

Taip

Taip

Nr.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Skelbimo taisyklės

Nacionaliniu lygmeniu?

Teismų lygmeniu?

Ar priimtos teismų praktikos skelbimą reglamentuojančios privalomosios taisyklės?

Taip

{asmens duomenys – Įst. Nr. 4624/19 ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas [Reglamentas (ES) 2016/679]}

Taip

{asmens duomenys – Įst. Nr. 4624/19 ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas [Reglamentas (ES) 2016/679]}

Valstybės Taryba ir Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Skelbiama visa teismų praktika ar tik atrinkta dalis?

– Valstybės Taryba: Jau paskelbta apie 80 proc. visų sprendimų. Palaipsniui bus paskelbti visi sprendimai.

– Aukščiausiasis Teismas skelbia su visais baudžiamųjų ir civilinių bylų sprendimais susijusią teismo praktiką, išskyrus pagal Civilinio proceso kodekso (graik. Kódikas Politikís Dikonomías) 565 straipsnį vykdomų procesų sprendimus.

– Administraciniai teismai: Paskelbti atrinkti teismo sprendimai.

– Pirėjo pirmosios instancijos teismas ir apeliacinis teismas:

Paskelbti atrinkti teismo sprendimai.

Jeigu daroma atranka, kokie kriterijai taikomi?

– Valstybės Taryba: Bylos reikšmė

– Atėnų administracinis apeliacinis teismas: Bylos reikšmė

Valstybės Taryba

Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar internete skelbiami anoniminti (be pavardžių) teismo sprendimai?

Taip

Taip

Taip

Jeigu taip, ar visi sprendimai?

Valstybės Taryba anonimina visus savo svetainėje skelbiamus sprendimus.

Taip

– išskyrus pagal Civilinio proceso kodekso 565 straipsnį vykdomų procesų sprendimus.

Sprendimai nuo (... m.)

1990

2006

2017

Susijusios nuorodos

Aukščiausiasis Teismas

Valstybės Taryba

Atėnų apeliacinis teismas

Atėnų administracinis apeliacinis teismas

Atėnų administracinis pirmosios instancijos teismas

Atėnų pirmosios instancijos teismas

Paskutinis naujinimas: 14/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.