Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Graikija

Turinį pateikė
Graikija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Sprendimų pateikimas / Antraštės


Valstybės Taryba (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Aukščiausiasis Teismas (Άρειος Πάγος) (kasacinis civilinių ir baudžiamųjų bylų teismas)

Kiti teismai

Teismų praktika pateikiama pagal sprendimų antraštes

Taip

(plenarinės sesijos sprendimų santraukos pagal atitinkamą antraštę skelbiamos nuo 2018 m.)

Taip

(visi civilinėse ir baudžiamosiose bylose priimti sprendimai nuo 2006 m.)

Taip

(didžiausių administracinių teismų sprendimų santraukos skelbiamos Valstybės Tarybos interneto svetainėje).

Aukščiausiajame Teisme į kategorijas suskirstyta nedidelė dalis nuo 2006 m. baudžiamosiose bylose priimtų sprendimų. Taigi sprendimus galima rasti pagal atitinkamą antraštę. Sprendimus civilinėse ir baudžiamosiose bylose galima rasti ir pagal jų paskelbimo numerį.

Atėnų apeliacinis teismas (Εφετείο Αθηνών) sprendimų civilinėse ar baudžiamosiose bylose turinio internete neskelbia. Institucijos interneto svetainėje skelbiami sprendimų civilinėse bylose numeriai ir santraukos, tačiau sprendimai į kategorijas neskirstomi. Baudžiamųjų bylų neskelbiamas nei numeris, nei baigtis.

Antraščių pavyzdžiai

Sukčiavimas, išžaginimas, vėlavimas mokėti alimentus, kyšininkavimas

Formatas


Valstybės Taryba ir Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Dokumentas

Metaduomenys

Dokumentas

Metaduomenys

Koks kitas formatas naudojamas?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (administraciniai teismai)

Ne

(kiti teismai)

HTML (administraciniai teismai)

Ne

(kiti teismai)

Aukštesnių instancijų teismo procesai


Valstybės Taryba

Aukščiausiasis Teismas

Administraciniai teismai

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija:

apie apeliacinius skundus?

Taip

Taip

Taip

Taip

apie tai, ar byla dar nagrinėjama?

Taip

Taip

Taip

Taip

apie apeliacinių skundų nagrinėjimo rezultatus?

Taip

Taip

Taip

– Ne

– Atėnų pirmosios instancijos teismas (Πρωτοδικείο Aθηνών) – taip (apie žemesnės instancijos teismų nagrinėjamus apeliacinius skundus)

apie tai, ar sprendimas galutinis ir neskundžiamas?

Taip

Taip

– Atėnų administracinis apeliacinis teismas – taip, jei nepateiktas apeliacinis skundas

Ne

apie tolesnį procesą:

kitame nacionaliniame teisme (Konstituciniame Teisme)?

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme?

Europos Žmogaus Teisių Teisme?

Taip

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Skelbimo taisyklės


Nacionaliniu lygmeniu?

Teismų lygmeniu?

Ar esama privalomų teismų praktikos skelbimo taisyklių?

Taip

(asmens duomenys – Įstatymas Nr. 4624/19 ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (Reglamentas (ES) 2016/679)

Taip

(asmens duomenys – Įst. Nr. 4624/19 ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (Reglamentas (ES) 2016/679)


Valstybės Taryba ir Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar skelbiama visa teismų praktika, ar tik atrinkta?

– Valstybės Taryba. Jau paskelbta apie 80 proc. visų sprendimų. Palaipsniui bus paskelbti visi sprendimai.

– Aukščiausiasis Teismas skelbia su visais baudžiamųjų ir civilinių bylų sprendimais susijusią teismo praktiką, išskyrus pagal Civilinio proceso kodekso 565 straipsnį vykdomų procesų sprendimus.

– Administraciniai teismai. Paskelbti atrinkti teismo sprendimai.

Jeigu daroma atranka, kokie kriterijai taikomi?

– Valstybės Taryba – sprendimų reikšmingumo

– Atėnų administracinis apeliacinis teismas – sprendimų reikšmingumo


Valstybės Taryba

Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar internete skelbiami anoniminti (be pavardžių) teismo sprendimai?

Taip

Taip

Ne

Jei taip,

ar taip skelbiami visi sprendimai?

Valstybės Taryba anonimina visus savo svetainėje skelbiamus sprendimus.

Taip

– išskyrus pagal Civilinio proceso kodekso 565 straipsnį vykdomų procesų sprendimus


sprendimai nuo

1990 m.

2006 m.


Susijusios nuorodos

Aukščiausiasis Teismas

Valstybės Taryba

Atėnų apeliacinis teismas

Atėnų administracinis apeliacinis teismas

Atėnų administracinis pirmosios instancijos teismas

Atėnų pirmosios instancijos teismas

Paskutinis naujinimas: 09/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.